13 rad mému mladšímu já: vztahy

Jaké rady bych dal svému mladšímu já ohledně vztahů? Sleduj!

Vztahy můžou být někdy komplikovaný…

V minulém díle tohoto seriálu jsme se podívali na 10 rad, které bych dal svému mladšímu já ohledně života. Tedy, pokud by mě ten infantilní pitomec poslouchal. Další 2 kapitoly 3dílného seriálu si pak můžeš přečíst tady:

ZÁSADNÍ RADA

Jakou radu bych dal svému o deset či dvacet let mladšímu já ohledně vztahů? Kupříkladu tuhle:

Když ti bude 22 let, navážeš svůj druhý vážný vztah. Jelikož v tomto věku do značné míry zůstáváš nezkušeným mladým jinochem, tvoje přítelkyně vůči tobě po určité době (cca 1 rok) ztratí většinu své sexuální atraktivity. Ty, ve snaze uspokojit svou pučící juvenilní sexualitu přemýšlíš nad tím, jak svou milovanou přesvědčit, aby s tebou opět provozovala tvé oblíbené sladké milování stylem “zezadu” neboli “doggy style”.

V rámci této snahy přijdeš s brilantním plánem převést dotaz “Budeme se milovat zezadu?” na akronym “BSMZZ?”, jehož vyslovení ti dá o mnoho méně práce. Pravidelně se poté své partnerky budeš dotazovat, usmívaje se jak měsíček na hnoji: “Miláčku, BSMZZ?” No, co ti mám povídat. Následovat nebude veselé erotické dovádění, ale nepříjemný sexuální půst. Během důkladného terénního výzkumu zkrátka zjistíš, že magická formule “BSMZZ?” evidentně nefunguje!

RADY OHLEDNĚ VZTAHŮ

Nyní nechme mé trapné mladické sexuální eskapády stranou a pojďme se už ve vážném tónu podívat na rady ohledně vztahů, které bych dal každému chlapovi od cca 18. roku života.

Rada #01: Chlapi a ženy nejsou stejní. Počítej s tím!

 • Socializace ve školách, indoktrinace skrz masová média, populturu, korporátní kulturu – to vše nás přesvědčuje v tom, že muži a ženy jsou stejní. Není tomu tak. Samozřejmě nás spojuje, že jsme všichni lidé, ale jinak se od sebe pohlaví dosti liší – psychickými procesy a reakcemi, fungováním endokrynní soustavy, emocemi, životní strategií, sexuální strategií,sexualitou, fyzickými atributy atd.
 • I v dnešní době platí, že ženy rodí děti a jejich investice do zplození a výchovy potomka je neporovnatelně vyšší nežli v případě mužů.
 • Celé tisíce let vývoje našeho druhu byla životní rutina i strategie žen zcela odlišná od chlapů. Několik desítek let feminismu a genderové rovnoprávnosti na tom nic nezmění. (Tím nechci říct, že s určitými myšlenkami feminismu nesouhlasím. Právě naopak).
 • Ženy jsou proměnlivější než ty. Seznam se s tím, jak funguje menstruační cyklus.
 • Ženy hůře snášejí nudu a rutinu. Od vztahu očekávají emocionální jízdu jak na horské dráze. Nejhorší emocí, kterou vůči chlapovi mohou cítit v romanticko-sexuálním kontextu, je nuda.
 • Nepokoušej se tudíž do žen projekovat své chlapské myšlení. To je nejlepší cesta k tragickým omylům. Ženy se totiž často rozhodují mnohem více na bázi emocí, nikoli chlapského logického myšlení.
 • Ženy se většinou zajímají o budoucnost svého partnera a jeho vyhlídky na ni. Přikládají důležitost socio-ekonomickému postavení muže. (Např. bude schopen zabezpečit mě a naše potomky? Má dostatečné schopnosti a osobnostní kvality, aby zvládal úspěšně krizové situace? atd.)
 • Chlapi se naopak zajímají primárně o vzhled a rovněž sexuální minulost své partnerky. (Např. vykazovala tendenci k vysoké promiskuitě? Pak asi nebude vhodnou partnerkou pro monogamní, tradiční vztah.) V příští kapitole si vysvětlíme, že mezi ženskou a chlapskou promiskuitou existují rozdíly. Tyto zmíněné rozdíly v preferencích obou pohlaví velmi dobře popisuje například rozsáhlý výzkum amerického evolučního psychologa Davida Busse provedený v 37 kulturách po celém světě.

HYPERGAMIE

 • Všichni optimalizujeme naše vztahy, ovšem pouze ženy jsou hypergamní, muži nikoli.
 • Hypergamie – zjednodušeně se dá vystihnout větou “jsem přitahován/a pouze k lidem, které percipuji (vnímám) jako atraktivnější”, než jsem já sám/a. Ženy mají práh atraktivity postavený výše než muži – ideálně navazují vztahy s muži, které považují za hodnotnější na romanticko-sexuálním trhu, nežli jsou ony samy. Minimálním požadavkem se pak stává, aby chlap byl alespoň na stejné úrovni jako žena. Představa sexu či vztahu s mužem méně hodnotným v ženách zpravidla vyvolává znechucení.
 • Studie provedená Cory Fleckem a J. A. Simpsonem na University of Minnesota v roce 2017 zjistila, že ženy obecně preferují dominantní muže jako partnery. Výzkum provedený po celém světě silně podporuje názor, že ženy preferují manželství s partnery, kteří jsou kulturně úspěšní nebo mají vysoký potenciál stát se kulturně úspěšnými.
 • Muži oproti tomu mají svůj práh atraktivity položený níže než ženy. Jsou přitahováni jak k ženám, které vnímají jako hodnotnější na romanticko-sexuálním trhu, ale i k ženám, které vnímají jako méně atraktivní a hodnotné na romanticko-sexuálním trhu. S těmito méně atraktivními ženami běžně mají sex i navazují vztahy.
Vývoj mužské a ženské sexuální atraktivity v čase se zásadně liší. Ženy dosahují vrcholu kolem 23. roku života, jak potvrzují například data prezentovaná v knize Dataclysm. Chlapi mnohem později, často až po třicítce, či dokonce po čtyřítce, pokud na sobě makají. Tohle je naprosto zásadní rozdíl mezi muži a ženami. Pamatuj na něj! Je to jeden z důvodů, proč starší chlapi randí s mladšími ženami. Robustní datová studie socioložky E. E. Bruch a fyzika M. E. J. Newmana z Michiganské univerzity dokonce určuje jako období vrcholu ženské atraktivita 18. rok života, zatímco u mužů až 50. rok života. Ženy totiž nevnímají muže jako objekty krásy, ale jako komplexní objekty úspěchu.

Rada #02: Nikdy nepropadni holkytidě!

 • Středobodem svého života a vesmíru musíš být ty, nikoli tvoje partnerka! Ke vztahu se sebeatraktivnější ženou přistupuj s absolutní nezávislostí na výsledku.
 • Pod termínem “holkytida” (můj překlad anglického “oneitis”) se skrývá nezdravá emocionální závislost na jedné ženě – mylně vykonstruované přesvědčení, že ona jediná na světě je ta, se kterou můžeš vést šťastný a naplněný život.
 • Holkytida opět zapadá do rámce oněch mylných sociálních konstrukcí, které do nás perou mainstremová média a populární kultura od Disney pohádek po texty rockových písní. Uvědom si, že 99 % toho, co tě o lásce a vztazích učí hollywoodské filmy a seriály, jest naprostá hovadina! (A to nejen ty stupidní, romantické, ale i ty ultra akční jako například John Wick).
 • Holkytida zaujímá první místo mezi nebezpečími pro chlapa v romanticko-vztahovém, ale i celkově životním kontextu. Zkrátka, chlap může být neobyčejně úspěšným v mnoha různých oblastech, ale jakmile propadne holkytidě, je emocionálně v prdeli. Světově známý příklad? Třeba Elon Musk po rozchodu s Amber Heard (dračicí, co pořádně zatopila i Johnymu Deppovi).
 • Nikdy nepropadni holkytidě. Uvědom si, že tvoje přítelkyně není jediná, ale jedna z mnoha a pravděpodobně v tvém životě nebude navždy!
 • Svou přítelkyni miluj, podporuj ji, ale vždy ji v kontextu svého chování dávej najevo, že je nahraditelná. (Toto nevyjadřuj explicitně slovy, stačí, když to vyplývá z tvého sebevědomého, uvolněného chování!)
 • Staň se atraktivním chlapem, nejlepší verzí sebe sama a nauč se správně svádět ženy – toto považuj za naprosto zásadní umění, které bys měl jako chlap ovládnout. Pouze vědomí toho, že máš dostatek jiných žen v životě (případně příležitostí si je do života přivést), ti umožní vyhnout se patologické holkytidě.
 • Nauč se správně prožívat rozchod jako silný Nový alfa chlap – lovec, nikoli jako fňukna.
 • Snaž se ovládnout svého vnitřního cavemana neboli jeskynního muže – jinými slovy své zastaralé biologické programování. Toto se v kontextu vztahů týká zejména žárlivosti. Téměř každý chlap má ve své DNA zakódovanou mimo jiné tendenci žárlit na partnerku. Tato žárlivost dávala smysl před desítkami tisíců let, kdy lidé fungovali v malých tlupách s několika málo mladými ženami schopnými plodit potomky. Tato žárlivost v dnešní době, kdy většina z nás žije ve městech s mnoha tisíci svobodnými, mladými, zdravými ženami, zůstává z biologického a evolučního hlediska pochopitelnou emocí, nicméně strategicky nedává příliš smysl. Z tohoto důvodu doporučuju vědomě pracovat na snaze zbavit se žárlivosti nebo ji alespoň kontrolovat a redukovat. Máloco osvobodí tvou mysl jako to, když se ti povede zbavit se této emoce.
Typický beta fňukající na Instagramu po rozchodu s přítelkyní, se kterou se zasnoubil po 3 měsících vztahu. Prostě masakr…

Rada #03: Každý vztah rozvíjej pomalu a postupně.

 • Největší chyba, kterou dnes chlapi dělají při zahájení nového vztahu? Opojení hormony se do něj vrhají zcela bez rozmyslu a nekontrolovaně, aby po pár týdnech či měsících tvrdě narazili na realitu.
 • Vztah rozvíjej pomalu! Například ze začátku se s holkou vídej maximálně jednou týdně, netrav s ní příliš mnoho času, nebuď tím, kdo iniciuje kontakt přes zprávy častěji než ona. Randi nemonogamně s více atraktivními ženami současně.
 • Dej jí dar toho, že se jí po tobě bude stýskat. Ženy pociťují vyšší sexuální i emocionální atraktivitu vůči chlapům, po kterých se jim pravidelně stýská! (Toto platí i po letech trvání vztahu).
 • U kandidátek na dlouhodobý, vážný vztah si pečlivě všímej tzv. RED FLAGS – neboli varovných znamení, že žena není vhodnou pro takovýto vztah. Soupisu red flags se dopodrobna věnuju ve 4. kapitole kurzu Měj skvělý vztah.
 • Nikdy nebuď tím, kdo zahajuje vztahový rozhovor první. Ženy určují, kdy dojde k sexu, chlapi určují, kdy bude zahájen vztah. V dnešní době dělají chlapi tu obrovskou chybu, že kvůli strachu z konkurence jiných kluků zahajují rozhovor na téma “Jsme pár?” příliš brzy. Tento rozhovor by měla iniciovat holka, ne chlap!
 • “Miluji tě” poprvé řekni až po dlouhé době – mnoha měsících, ideálně spíše až třeba roce vztahu. A nikdy nebuď první, kdo tuto větu vysloví. Nech to na holce a ty její slova opětuj, pokud to tak upřímně cítíš.
 • Bydlet začni s holkou až po měsících či spíše raději letech bezproblémového vztahu. (A ideálně až poté, co jsi překročil 30. rok života). Nikdy se nestěhuj do obydlí ženy! Tím vstupuješ do jejího rámce. Vždy nech ženu, aby se nastěhovala k tobě do tvého bytu, kde vedeš a rozhoduješ primárně ty. (Viz. rovněž rada #05). Alternativu v tomto ohledu představuje možnost, že se oba nastěhujete do zcela nového domova.
VZTAH ZAHAJUJ POMALU A KDYŽ JE TŘEBA, KONČI HO RYCHLE! BOHUŽEL SPOUSTA CHLAPŮ TO DĚLÁ PŘESNĚ NAOPAK.
KŘIVKA VÝVOJE VZTAHU NEZKUŠENÉHO BLUE PILLED KLUKA
KŘIVKA VÝVOJE VÁŽNÉHO VZTAHU ZKUŠENÉHO NOVÉHO ALFA CHLAPA LOVCE
ZÍSKEJ STRATEGII, JAK MÍT SKVĚLÝ VZTAH!

Rada #04: Nikdy neprodělej betaizaci a ve vztahu netoleruj drama.

 • Betaizace, neboli proměna ve slabého, submisivního, ustrašeného beta chlapa probíhá formou tisíce malých ústupků vůči přítelkyni či manželce.
 • Ženy jsou obvykle přitahovány k maskulinním alfa chlapům. Jakmile s nimi zahájí dlouhodobý vztah, mají nevědomou tendenci je betaizovat – změnit je v poslušné, hodné, domácí trouby. Nezlob se za to na ženy (je to zkrátka jejich přirozenost), ale také nikdy na tento proces nepřistupuj! Vždy určuj svou životní agendu a zůstaň silným chlapem, co si stojí za svým a snaží se vítězit. Nestaň se hodným “manžou”, debílkem, který skáče podle toho, jak jeho partnerka píská.
 • Netoleruj drama ze strany své partnerky a nauč se na něj reagovat metodou Soft next.
 • Jakmile se množství dramatu ve vašem vztahu dostává přes míru, kterou jsi ochoten tolerovat, buď připraven vztah nekompromisně ukončit.
 • Ve vztahu nebuď apologický. To znamená: neomlouvej se příliš a nevysvětluj příliš své chování. Zkrátka se omlouvej pouze v situacích, kdy jsi udělal závažnou chybu. V tu chvíli převezmi odpovědnost, omluv se a zjednej nápravu jako chlap, který je odpovědný za své činy. V každodenním životě ovšem nebuď beta chlap, který se neustále hrbí před svou partnerkou stylem: “Promiň miláčku, že tě vyrušuji. Zlato, jdu hrát s kamarády fotbal, omlouvám se, přijdu až v 6 hodin.” Stůj si, sakra, za svým!
Holkytida – jeden z nejdestruktivnějších fenoménů v životě chlapa. Nikdy neohýbej hřbet před žádnou holkou!

Rada #05: Buď tím, kdo určuje rámec vztahu.

 • Žena by měla být doplňkem tvého života, nikoli jeho hlavní misí.
 • Měj zajímavý život a životní misi, která nemá nic společného se ženami, a na které pravidelně pracuješ a dosahuješ v jejím rámci svých cílů.
 • Svou přítelkyni miluj a podporuj, ale prioritu dávej vždy své životní misi a svému seberozvoji.
 • Nech holku vstoupit do takovéhoto rámce svého života.
 • Nebuď tím, kdo vstupuje do životního rámce ženy jako chlap bez mise, cílů a sebevědomí, který se ve finále podřizuje agendě holky.
 • Nikdy se nestěhuj k ženě do jejího obydlí, kde rozhoduje a vede primárně ona. To je tragická chyba, prostřednictvím které naivní a nezkušení chlapi nevědomky vstupují do životního rámce ženy. Žena by měla bydlet u tebe, v tvém rámci, nikoli naopak!

Rada #06: Tvoje přítelkyně či manželka není “tvoje”. S největší pravděpodobností je na tobě prostě jen řada.

 • Uvědom si, že v dnešní době dosahuje pravděpodobnost, že se rozejdete, obrovských hodnot. Většinu rozvodů a rozchodů iniciují ženy (v českém kontextu se jedná zhruba o dvě třetiny navrhovaných rozchodů, v kontextu západní Evropy a USA ještě více).
 • Ženy ke vztahům přistupují v rámci hypergamie – to znamená, že naprostá většina z nich vstupuje do vztahů s muži, kteří se na společensko-ekonomickém žebříčku nacházejí minimálně na stejné, ale spíše na vyšší úrovni, než ony samy.
 • I během vztahu žena kontinuálně a pravidelně zkoumá a testuje svého chlapa. Pravidelně zvažuje, zda pro ni (a její děti) stále představuje partnerství s ním tu nejlepší životní alternativu. Jakmile zjistí, že chlap pro ni přestal být tím nejlepším možným partnerem, kterého může získat (v okolí se zkrátka nacházejí lepší potenciální partneři, kteří o ni projevují zájem), s velkou pravděpodobností svého přítele/manžela opustí.
 • Muži a ženy mají rovněž velmi rozdílný koncept lásky. Muži milují své partnerky romanticky (pro lásku samotnou), kdežto ženy milují muže spíše pragmaticky. Na základě hypergamie si nedovolí zamilovat se do muže předtím, než provedou onen pragmatický výpočet, zda je onen muž na společensko-ekonomickém žebříčku ideálně výše než ony nebo alespoň minimálně na stejné úrovni.
 • Neměj tedy na ženy neadekvátní nároky – nečekej naivně, že tě nějaká partnerka bude milovat zcela romanticky. Nečekej taky, že tě bude milovat bezpodmínečně a navždy jako tvoje matka! To je strašlivě naivní představa!
 • Pokud žiješ nemonogamním životem nového alfa chlapa – Lovce počítej s tím, že tě tvoje partnerka v určitou fázi vztahu může opustit kvůli beta chlapovi, který bude ochotnější podřídit se jejím požadavkům. A zároveň se k tobě s velkou pravděpodobností vrátí, až jí daný beta chlap začne nudit.
 • Ženy jsou geneticky podmíněné takto opouštět své muže už od pravěkých dob. Není rozumné se na ně za to zlobit.
JAK MÍT V ŽIVOTĚ VÍCE ŽEN JAKO MILENKY A PŘÍTELKYNĚ?

Rada #07: Holkám, s nimiž se intimně stýkáš, nikdy nelži!

 • Lhaní představuje nemaskulinní, zbabělý rámec chování, který do tvého života vnáší zbytečné problémy a drama. Na přímou otázku odpovídej vždy pravdivě, nebo na ni prostě odmítni odpovědět. Nikdy nelži!
 • Zároveň si uvědom, že nemusíš příliš mluvit. Nikde není psáno, že musíš verbalizovat vše, co se děje v tvém životě.
 • Poznej zajímavou dynamiku, která v této oblasti u žen funguje. Zní takto: “Když to řekneš, je to neakceptovatelné. Když to uděláš, je to akceptovatelné.” Tím, že to vyslovíš, se daná věc zmateralizuje v její femininní mysli a v tu chvíli se to stává problémem. Pokud chceš něco učinit v rámci své životní agendy, a jsi o tom pevně přesvědčen, zkrátka to udělej.
 • Neverbalizuj věci, pokud nechceš. Tento přístup ovšem rozumně kalibruj, ať z tebe není mlčenlivý Bob, který nemluví o ničem zásadním ve svém životě.

Rada #08: V romanticko-sexuálním kontextu se řiď tím, co holka dělá, nikoli tím, co říká!

 • Smiř se s tím, že občas to, co holka říká, absolutně nedává z perspektivy chlapského logického myšlení smysl (viz. například holka ke kamarádovi ve friendzone: “Proč nemůžu najít kluka jako jsi ty?”, nebo žena o svém exmanželovi, s nímž se rozvedla: “Můj ex pro mě ve finále stejně bude vždycky volba A.” atd.)
 • Z tohoto důvodu si zapamatuj jedno zlaté pravidlo: V romanticko-sexuálním kotnextu se vždy řiď jejím chováním, nikoli slovy!

Rada #09: Uvědom si, že dynamika frustrace vs. sexuální atraktivita funguje u žen přímou úměrou.

 • Poznej tento zajímavý fenomén v ženské psychice, který je blíže popsán zde.
 • Pokud se chováš jako alfa chlap, který nepřistupuje na její požadavky a řídí se primárně svou agendou, její frustrace ohledně tebe roste. Zároveň však roste i její sexuální atraktivita vůči tobě.
 • Pokud naopak přistupuješ na její požadavky, podřizuješ se a proděláváš betaizaci, její frustrace klesá. Je šťastná a chválí tě. Jenže (minimálně v dlouhodobějším horizontu) zásadním způsobem klesá i její sexuální atraktivita vůči tobě a rovněž její respekt vůči tobě. V návaznosti na to očekávej ve vašem vztahu méně sexu a více drama a požadavků.

Rada #10: Nepřestávej svou přítelkyni překvapovat a měj s ní skvělý sex.

 • Chceš, aby si váš dlouhodobý vztah uchoval svůj náboj? Tak nepřestávej být trochu tajemným, nepředvídatelným alfa chlapem, který svou partnerku pravidelně překvapuje a občas jí dopřeje onu emocionální jízdu na horské dráze, kterou většina žen ve vztazích potřebuje.
 • Nech ji například, aby na tebe žárlila. Žádná to sice nepřizná, ale ženy mají podvědomě rády, pokud mohou na svého chlapa žárlit. A naopak nesnáší být ve vztahu s někým, o koho nemá žádná jiná žena zájem.
 • Uvědom si, že ženy nikdy neopouštějí svou sexuální strategii – i když jsou zadané, neustále se vystavují balení ze strany jiných mužů a různých orbiterů, ať už v reálném životě nebo na sociálních sítích.
 • Ty tedy svou sexuální strategii také neopouštěj ani v dlouhodobém vztahu. Nepřestávej komunikovat a flirtovat s jinými ženami. Zůstávej okouzlujícím Novým alfa chlapem – lovcem.
 • Měj se svou partnerkou skvělý sex, kdy se maximálně snažíš přivodit jí orgasmus, nebo (v případě žen, co ho nemohou dosáhnout) jí alespoň dopřeješ ten nejlepší zážitek, který může ze sexu mít. (Zkrátka se po deseti vteřinách přirážení neodvalíš z postele jak nasranej mrož).
 • Nikdy nepropadni naivnímu přesvědčení, že “máš hotovo, můžeš sedět na gauči a chlemtat braňase a váš vztah vydrží navždy”! Žena tě dost možná opustí ve chvíli, kdy má pocit, že se váš vztah nikam neposouvá a zároveň má možnost získat perspektivnějšího partnera.

Rada #11: Nenavazuj vážné monogamní vztahy s mladýma holkama a bláznivýma/divokýma holkama.

 • Dnešní mladé holky do cca 25 roku života nejsou v naprosté většině případů vhodné pro vážný, tradiční, monogamní vztah. Počítej s tím a navazuj s nimi pouze nemonogamní vztahy typu FB či milenka v otevřeném vztahu.
 • Určité holky, které označuju termínem divoké či bláznivé, nejsou pro monogamní vztah vhodné v žádném období svého života. Nauč se je rozpoznávat dřív, než ti udělají ze života totální chaos. V jejich případě platí, že zkušení chlapi s nimi mohou navazovat vztah pouze na úrovní FB (Fuck buddy) a méně zkušení chlapi by se s nimi neměli vídat vůbec! Rozpoznání divokých holek je někdy poměrně obtížný úkol – na první pohled totiž občas působí jako nevinné, slušné intelektuálky. Přečti si TUTO KAPITOLU, která ti možná ušetří spoustu nervů a trápení!
 • NIKDY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEHRAJ ROLI “KAPITÁNA ZACHRÁNCE”, který se pokouší vytáhnout nějakou ženu s labilní či divokou povahou z průšvihu, za který není odpovědný on, ale daná žena, její rodiče nebo někdo jiný. Jedná se o velmi rizikovou a nevděčnou roli pro chlapa! Za její problémy je odpovědná ona sama a primárně ona si je musí vyřešit!
MENTALITA HOJNOSTI JE NEJLEPŠÍ PREVENCÍ PROTI PROBLÉMŮM VE VZTAHU. ZJISTI, JAK NA TO!

Rada #12: Veď ženy k zodpovědnosti

 • Svoboda neznamená jen to, že si člověk dělá, co chce. Svoboda znamená rovněž nést zodpovědnost za své činy. Každý člověk musí nést následky svého chování. To platí i pro tvou přítelkyni!
 • Sám buď zodpovědným chlapem a zároveň veď k zodpovědnosti i svou přítelkyni. Nech ji pocítit důsledky jejího chování!
 • V dnešní době se často setkáváme s tím, že ženy chtějí ve vztahu tradičního muže, který splní všechny tradiční maskulinní povinnosti. Samy se ovšem nechtějí chovat jako tradiční ženy. Mužova role je statická, ženina proměnlivá dle toho, jak se jí to zrovna hodí. To vytváří velmi nevýhodnou situaci pro chlapa!
 • To se týká například i tzv. Single chování ve vztahu.
 • Dej své partnerce jasně najevo, že v žádném případě nebudeš tolerovat její single chování, pokud budete mít tradiční, monogamní vztah.
 • Single chování zahrnuje například: “Paření” a “Girls night out” večírky – akce, během nichž jde žena do baru čI klubu s kamarády čI kamarádkami a bez přítomnosti svého přítele konzumuje alkohol čI dokonce drogy.
  Intenzivní vyhledávání validace na sociálních sítích zejména prostřednictvím sexy fotografií.
  Dovolené s kamarádkami bez přítomnosti partnera, kde se odehrávají party, extenzivní konzumace alkoholu apod.
 • Žena se takto chová? Ok, je svobodným člověkem. Může si dělat, co chce. Nicméně musí nést důsledky. Chová se jako single žena? Ok, nebudeš ji považovat za seriózní monogamní přítelkyni, ale pouze za kamarádku s benefity. Veď ji k zodpovědnosti za její chování!

Rada #13: Nezlob se na ženy kvůli tomu, že jsou takové, jaké jsou.

 • Neidealizuj si ženy a neměj od nich přehnaná očekávání ve smyslu toho, že tě budou milovat navždy, bezpodmínečně a že tě nikdy neopustí nebo nezklamou.
 • Místo toho se dívej na ženy realisticky a racionálně. Přijmi fakt, že tam venku na tebe nečeká žádná holka – jednorožec, která se k tobě bude chovat vždy jen úžasně, poctivě a s neomezenou láskou.
 • Buď si vědom toho, že ženy tě naopak mohou vždy nějakým způsobem překvapit. Jo, sice ji považuješ za andělskou úžasnou bytost, ale buď si vědom toho, že i ona tě za určitých okolností může opustit nebo klidně podvést s jiným chlapem.
 • Vzdělávej se ohledně povahy žen a také vztahů s nimi, například četbou Lovcova deníku. Nedívej se na realitu vztahů skrz růžové brýle, které ti nasazuje společenské programování a stupidní populární kultura.
 • Zároveň se ale nestaň se frustrovaným mamlasem, který zcela zbytečně nadává na ženy kvůli tomu, že jsou takové, jaké přirozeně jsou. Nedej bože, aby tvá frustrace vyústila v to, že se stáhneš ze života jako MGTOW poustevník vztekle a neuroticky masturbující v osamění kdesi pod lopuchem.
 • Přístup Nového alfa chlapa – lovce spočívá v tom, že přijme životní realitu a ženy takové, jaké jsou. Počítá s jejich přirozenou náturou a přizpůsobí jí své myšlenkové pochody, plány, očekávání i životní strategii.
 • V důsledku toho pak žije autentický, spokojený, plodný život ku prospěchu sobě i ostatním.

NAVAZOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ SPOKOJENÝCH VZTAHŮ SE ŽENAMI JE SAMOSTATNOU DISCIPLÍNOU, VE KTERÉ JE POTŘEBA SE VZDĚLÁVAT. JEDEN ČLÁNEK ANI ZDALEKA NEPOKRYJE VŠECHNA DŮLEŽITÁ FAKTA A INFORMACE Z TÉTO OBLASTI. K TOMU JE POTŘEBA MINIMÁLNĚ NĚKOLIK HODIN INTENZIVNÍHO VÝKLADU. ZÍSKEJ KOMPLEXNÍ NÁVOD OD LOVCE, JAK MÍT SKVĚLÝ MONOGAMNÍ VZTAH! PODÍVEJ SE SEM.

A NEBO TĚ ZAJÍMAJÍ SKVĚLÉ, DLOUHODOBÉ OTEVŘENÉ VZTAHY NĚKOLIKA ATRAKTIVNÍMI ŽENAMI, VE KTERÝCH NEPODVÁDÍŠ A NELŽEŠ? PODÍVEJ SE SEM.

LOVU ZDAR!

Nasdílej tento článek někomu, o kom jsi přesvědčen, že mu prospěje!

Dotazy a koučink: info@lovcuvdnenik.cz

3 Comments

 • Parádní shrnutí, krásně slovně vycizelované do jemných detailů.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *