Velký omyl o tom, jak funguje láska

Kdy se do tebe holka zamiluje? Za předpokladu, že pro ni děláš spoustu věcí, anebo když je dělá spíš ona pro tebe? Hádej, jak funguje láska…

Dárky, pozornost, pomoc, přizpůsobení se partnerce ti lásku nekoupí.
Dárky, pozornost, pomoc a přizpůsobení se partnerce ti lásku nekoupí.

“Fňuk! Já to nechápu, proč se se mnou rozešla! Vždyť jsem na ní byl tak hodnej. Bral jsem ji na drahý večeře a dovolený. Pomohl jsem jí napsat diplomku, takže nebýt mě, ani by nedostudovala. K minulým vánocům jsem jí koupil skútr a čivavu, kterou venčim jen já! Jak je to sakra možný? Škyt!” slyším občas lamentovat zklamaného chlapa.

JEDNA VĚC, KTEROU CHLAPI NECHÁPOU

Oblasti romanticko-sexuálních vztahů ovládá i v dnešní době řada polopravd a nesmyslných stereotypů. Často si říkám, že by si tento obor zasloužil své samostatné místo ve školních osnovách. Ve škole si často pereme do hlavy hromadu naprosto zbytečných pakáren. Na druhou stranu v tak zásadní oblasti, jako jsou vztahy, nás v podstatě nikdo pořádně nevzdělává. A to navzdory tomu, že kvalitní mezilidské sexuální vztahy představují neodmyslitelnou součást šťastně prožívaného života. No, a proto je tu vlastně Lovcův deník.

Jednu z věcí, kterou chlapi často ve vztazích nechápou a uchopují ji zcela blbě, je ekonomický a transakční charakter interpersonálních vztahů mezi muži a ženami a jeho emocionální dopady a výsledky.

LÁSKA ŽENY A “KUPOVÁNÍ SI LÁSKY”

Co tím mám přesně na mysli? Hodně chlapů si minimálně podvědomě myslí, že si lásku holky mohou koupit a nebo si ji předplatit. Jinými slovy jsou přesvědčení, že čím více pro holku udělají, tím více je ona bude milovat a vážit si jejich vztahu. To je ovšem hovadina. Proč? Vysvětlíme si to. Čti dál.

Zmíněné přesvědčení se může manifestovat povrchnějšími způsoby předplácení si lásky a nebo i jeho sofistikovanějšími projevy. Za povrchnější považuju například tyto:

 • Zastřešování finanční agendy společné domácnosti ve stylu “Všechno (většinu) platím já!”
 • Nakupování drahých dárků.
 • Finančně náročná zážitková rande (drahé večeře, koncerty, návštěvy kulturních akcí).
 • Drahé dovolené.

Mezi sofistikovanější, méně povrchní způsoby nakupování si lásky patří:

 • Pomoc při vykonávání každodenních prací a agendy (např. odvoz autem z práce/do práce apod.).
 • Přizpůsobování se přáním partnerky na každodenní bázi (např. “Ano, miláčku, chceš se mnou koukat na Ordinaci? Samozřejmě a neprodleně ruším fotbal s kámošema a zapínám bednu!”).
 • Pomoc se zásadními životními projekty (např. rozjezd podnikání nebo napsání diplomové práce).
 • Přizpůsobení se partnerce v rámci životní agendy (např. přestěhování se do oblasti, kde chce žít ona. Nákup bytu, který vybrala a preferuje ho ona apod.).
ZJISTI, JAK MÍT DLOUHODOBĚ SKVĚLÝ VZTAH V TÉMĚŘ 5HODINOVÉM VIDEO TRÉNINKU!

LÁSKA NENÍ SPOŘÍCÍ ÚČET

Když chlapi vykonávají výše uvedené činnosti a jim podobné aktivity, většinou se jim minimálně podvědomě v hlavě honí následující věta: “Udělám ji šťastnou, bude se mnou spokojená, takže mě bude milovat čím dál víc. A zároveň si tak zařizuji, že se mnou bude chtít být napořád a nikdy mě neopustí.”

Jak vypadá moje reakce na toto přesvědčení? Takhle: “Kamaráde, nerad ti kazím tvé Disney představy, ale odpověď je ve všech případech ne a ne a ne! Takto zkrátka dynamika citů mezi ženami a muži nefunguje. Láska ženy není žádný bezpečný úložiště, kam si můžeš pravidelně vkládat hodnotné dary a dobrotivé skutky, a tím zvyšovat jeho hodnotu. Láska a vztah zkrátka nejsou spořící účet!”

“Je od tebe hezké, že tyto věci děláš a do určité míry bys je určitě dělat měl. Nicméně nečekej, že samotné vykonávání těchto činností, jimiž děláš partnerce radost, ti zajistí, že tě bude milovat navždy.”

Dobrý den, najde se gentleman - podporovatel, jenž by do mne chtěl investovat?
“Dobrý den, najde se gentleman – podporovatel, jenž by do mne chtěl investovat?”

ALFA A BETA ČÁST HYPERGAMIE

Proč? Protože ženy mají sklony k hypergamii. Neustále kontrolují, zda se nacházejí ve vztahu s tím nejlepším, nejsilnějším a nejperspektivnějším partnerem, kterého mohou získat. Své partnery průběžně testují.

Samotná hypergamie má potom dvě části:

 • BETA ČÁST – role podporovatele (providera). Tato část hypergamie promlouvá k pragmatické stránce ženy a její hlavní oblastí je ekonomická úspěšnost muže. Beta část hypergamie se pravidelně dotazuje: “Je můj partner dostečně ekonomicky úspěšný, disponuje dostatečným množstvím zdrojů, aby zabezpečil mě a naše (případné) potomky?
 • ALFA ČÁST – tato část hypergamie je tvořena zejména faktory ovlivňujícími mužovu emocionálně-sexuální přitažlivost: jeho odvaha, síla a dominance ve vztazích a mezilidských interakcích, schopnost vést a vítězit, sociální status a rovněž schopnost sexuálně uspokojit partnerku (tedy schopnost přivodit jí orgasmus). A dále schopnost svou partnerku pravidelně překvapovat a vzrušovat. V této souvislosti pamatuj na to, že tou nejhorší emocí, kterou žena vůči svému partnerovi může v romanticko-sexuální oblasti cítit, je NUDA!

Chceš mít šanci udržet si ženu v kvaliním, naplněném a oboustraně šťastném vztahu? Tak pamatuj, že hypergamie má dvě části a neopomeň ani jednu z nich! Jakmile začneš selhávat v jedné či obou částech hypergamie, čekají tě vztahové problémy. Proč? Protože…

ŽENY MILUJÍ A MAJÍ SEX S CHLAPY, KTERÉ RESPEKTUJÍ. CHCEŠ, ABY TĚ ŽENA DLOUHODOBĚ RESPEKTOVALA? SLEDUJ!

ŽENY JSOU MISTRYNĚ V PŘELÉZÁNÍ Z VĚTVE NA VĚTEV

Žena tě často zcela bez ohledu na tvé předchozí dary a dobré skutky opustí například v těchto situacích:

 • Nabyde silného, dlouhodobého dojmu, že už nejsi tím nejlepším a nejperspektivnějším partnerem v dosahu, který má o ni reálně zájem. Zkrátka, na její orbitě se objeví nějaký další nápadník, který více uspokojuje její hypergamii.
 • Myslí si, že váš vzájemný vztah ji už nedělá šťastnou.
 • Ztratila vůči tobě emocionální i sexuální atraktivitu. Například z důvodu tvé betaizace – přeměny v nudného, slabého, submisivního beta chlapa, který ji už sexuálně nevzrušuje.
 • Je přesvědčena, že váš vztah už neskýtá ty nejlepší možné podmínky pro ni a pro vaše (potenciální) potomky.

Ženy jsou obecně velmi dobré v disciplíně, jež se anglicky nazývá “monkey branching”, česky přelézání z větve na větev. Jakmile je jeden vztah neuspokojuje, a ve své blízkosti vidí šanci na navázání kontaktu s perspektivnějším partnerem, často nemají problém vztah ukončit a zkrátka “přelézt na jinou větev”. Dle výzkumu Stanford university jsou to ženy, kdo dnes ukončuje cca 80 % vztahů.

Rozhodně nedoporučuju se zařadit mezi průměrné frustrované chlapy a na ženy za toto zlobit. Taková je jednoduše jejich přirozenost. Nový alfa chlap – lovec nefňuká nad realitou, nýbrž si ji uvědomí, akceptuje ji a jednoduše s ní počítá, když plánuje svůj život a projekty.

DYNAMIKA CITY VS ZÍSKANÁ/DAROVANÁ PÉČE FUNGUJE OPAČNĚ!

Vždycky musím udiveně vrtět hlavou, když slyším chlapa po ukončení vztahu vzlykat: “Ale, ale, já pro ni udělal tohle a tamto! Škyt. Jak je možný, že už se mnou nechce být?”

Takovýto chlapi nepochopili základní princip dynamiky interpersonálních vztahů. Je potřeba si totiž položit otázku: “Jakým způsobem si člověk vytváří k něčemu emocionální vazbu?” Zpravidla tak, že do dané osoby, věci, či projektu investuje svou pozornost, energii, emoce, prostředky, čas. Zkrátka do čeho investujeme, k tomu získáváme emocionální vazbu.

Tento princip tak ve výsledku staví na hlavu onu předpokládanou dynamiku “Dělám pro ni hezké věci, takže se do mě zamiluje”. Ve skutečnosti to totiž funguje zcela opačně. Holka k tobě získává tím silnější emocionální vazbu (miluje tě víc), čím více do vašeho vzájemného vztahu investuje.

"Když zatnu zuby a místo fotbalu s ní budu koukat na Ordinaci a vyšívat, určitě mě bude milovat navždy! Láska je utrpení!"
“Když zatnu zuby a místo fotbalu s ní budu koukat na Ordinaci a vyšívat, určitě mě bude milovat navždy! Láska znamená trpět!”

NECH HOLKU INVESTOVAT DO VZTAHU!

Co tedy z výše řečenýho vyplývá? Měl by se chlap rozvalit na gauči, drbat se na koulích, chlemtat lahváče a nechat holku, ať maká a tím pádem se do něj zamiluje? To určitě ne.

Na vašem vztahu samozřejmě makej. Svou přítelkyni miluj, podporuj ji, pomáhej ji. Vždy měj ale každou vteřinu na paměti, že váš vztah a její láska nejsou nějaký spořící účet, kam si ukládáš vše dobré, cos pro ni kdy vykonal. Tvoje holka tě s velkou pravděpodobností opustí v případě, kdy bude mít pocit, že ty a váš vzájemný vztah už pro ni nepředstavujete nejlepší dosažitelnou životní variantu. A to bez ohledu na minulost a všechny ty dobré skutky, cos pro ni kdy udělal.

A také… zatímco jsi schopným, silným, podporujícím partnerem, zároveň NECH DO VZTAHU INVESTOVAT I SVOU PŘÍTELKYNI. Ať pravidelně do vašeho vztahu přispívá svou energií, časem, pozorností, emocemi. Pouze tak si bude postupně vytvářet a utužovat stále silnější citovou vazbu k tvé osobě!

TIPY PRO VZTAHY

Když pochopíš dynamiku tvorby emocionálního pouta na základě investování do vztahu, vyjde ti z toho několik logických tipů pro úspěšnou tvorbu vztahu. Tady jsou:

NA VŠE JDI POMALU A S ROZVAHOU

 • Vztah s holkou rozvíjej pomalu a postupně, v řádu měsíců a let.
 • Zejména na začátku své investice do vztahu ve smyslu energie, času a peněz drž nízko a zvyšuj je velmi pomalu a postupně. (Zde dělá hodně chlapů tragickou chybu, že pod vlivem NRE – energie z nového vztahu, tuto fázi promění v ohňostroj romantiky, a pak už jde vztah jen z kopce).

VÝVOJ VZTAHU

 • Láska a emoce jsou ve vztahu důležité. Svou partnerku podporuj a miluj. Prioritu však vždy dávej svému seberozvoji a životní misi. Žena by měla být doplňkem tvého života, nikoli jeho hlavní prioritou.
 • Nepřizpůsobuj se příliš své partnerce. Jako chlap buď vůdčí postavou ve vztahu. Neprodělej betaizaci. Pokud jde v životě o něco zásadního, vždy se snaž vítězit. Uchovej si zdravou dominanci a odvahu ve vztahu!
 • Stále udržuj na vysoké úrovni svou sexuální přitažlivost: makej na svém vzhledu, fyzické kondici. Ženy chtějí být s muži, s nimiž jiné ženy chtějí mít sex!
 • Vyhni se holkytidě, neboli nezdravé závislosti na jedné ženě. Udržuj partnerku ve vědomí toho, že je nahraditelná. (Toto jí nekomunikuj explicitně slovy, ale spíše pomocí svého sebevědomého chování na základě nezávislosti na výsledku, která se odvíjí od tvé SKVĚLÉ SCHOPNOSTI PŘIVÉST SI DO ŽIVOTA JINÉ ATRAKTIVNÍ ŽENY).
 • Nech holku, aby sama do vztahu pravidelně investovala energii, čas i peníze. Její emocionální pouto k tobě vzroste. Příklady: nech jí, aby ti něco uvařila. Popros ji, ať ti pomůže s ženskými pracemi jako je třeba žehlení apod. Do těchto aktivit holku nijak netlač a nevynucuj si její poslušnost. Prostě ji požádej, ať to udělá, a sleduj její reakci. Pokud nebude ochotná vyjít ti v rozumné míře vstříc, je to pro tebe signál, aby ses zamyslel nad tím, zda má vztah s takovou holkou smysl.
 • Nebuď zapšklý a nenávistný vůči ženám kvůli tomu, že se chovají tak, jak je jim přirozené. Nepromítej do nich přehnaná očekávání (například to, že tě budou milovat bezvýhradně a navždy jako tvoje matka).
 • Zbav se mentality oběti a nefňukej. Pokud ti vztah nevyšel, přičítej vinu zejména sám sobě, nikoli holce. Za vše špatné v tvém životě může primárně jeden a ten samej člověk – ten parchant, kterýho vidíš, když se díváš do zrcadla.

LOVU ZDAR!

Dotazy: info@lovcuvdenik.cz

5 Comments

 • Pro mně zatím nejlepší článek ze života, který jsi kdy napsal 😉 Jen tak dál Lovče, miluju tvou tvorbu! <3

 • Ahoj LOVČE !
  Žeru všechny tvoje články a nemůžu se zbavit dojmu, že zrovna tento je asi tvůj nejlepší z celé tvé tvorby. Jsi prostě frajer, který dokonale rozklíčoval principy fungování ženské přitažlivosti. Prostě žeru každé tvoje slovo! Nemůžu se dočkat tvých dalších šukacích příběhů kámo!

  • Díky, Michale! Jsem rád, že čteš Lovcův deník!

 • To je tak stereotypní, že se mi z toho chce zvracet. XD Přitom by to jinak nemusely být špatný rady – jakože si drahými dárky člověk lásku fakt nekoupí – ale proč do toho pořád cpeš furt ty hovadiny? 😀

  • Ahoj! V článku popisuju, jak vztahy reálně fungují (nejen) podle mých pozorování a životních zkušeností. Samozřejmě zcela respektuju, že se ti obsah článku nelíbí. Díky za názor, hezký den a lovu zdar!

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *