Ženský menstruační cyklus – proč se ženy mění

Zaznamenáváš u holek nepochopitelné změny nálad i chování? Z tohoto důvodu každýmu chlapovi doporučuju seznámit se s principy fyziologického jevu, který známe jako menstruační cyklus.

Každý chlap by měl pochopit alespoň obecně, co obnáší menstruační cyklus vzhledem k rozpoložení ženy.

“Já tomu nerozumim. Ráno měla skvělou náladu, a teď celej večer brečí, má depresi a tvrdí, že jsem kretén.” “Minulej týden mě skoro ušukala k smrti, a teď už několik dní tvrdí, že jsem nechutný sexuální vepř-agresor a nechce, abych na ní vůbec sáhnul. Wtf! Co se děje?” “Minulý pondělí mi říkala, jak mě miluje a chce být se mnou. A dneska mi sdělila, že si není ničím vůbec jistá, že jí můj ksicht připomíná nateklýho Froda a že si bude muset všechno o samotě promyslet. Cože???”

Taky jsi někdy slyšel chlapa lamentovat podobným způsobem? Nebo se to stalo přímo tobě?

CHLAPSKÁ A ŽENSKÁ FYZIOLOGIE FUNGUJE ODLIŠNĚ

Podstatou těchto nedorozumění, respektive toho, proč chlapský rozum někdy zůstává stát nad zvraty v ženských náladách, názorech a chování, může být mimo jiné i to, že chlapi neberou v potaz menstruační cyklus. Tento termín označuje periodické změny v těle ženy, které probíhají pod vlivem reprodukčního hormonálního systému. Jedná se o velmi komplexní proces, kdy je fungování ženského těla ovlivněno spektrem vylučovaných hormonů.

Jasně, o existenci menstruačního cyklu všichni tak nějak víme. Ve škole nám řekli, že holky pár dní v měsíci krvácí a je jim blbě. V lidové slovesnosti pak přetrvávají obecně zažité a trochu pejorativní fráze typu: “Máš krámy?”, které poněkud hrubým způsobem narážejí na skutečnost, že žena může mít během své periody horší náladu.

SLEDUJ LOVCŮV STREAM S EVELÍNOU NA TÉMA ŽENSKÉHO CYKLU

MENSTRUAČNÍ CYKLUS A JEHO ZJEDNODUŠOVÁNÍ

Obecně mám však silný dojem, že nám dnešní doba stále silněji vnucuje názor, že chlapi a ženy jsou prostě stejní. Obecně řečeno: “Všichni makáme ve svých jobech, máme stejná práva, povinnosti, ambice, kariérní přístup atd.”

Ok. Ovšem tento socio-kulturní fakt neznamená, že jsou muži a ženy ve všem stejní. Na fyziologické úrovni existují prostě mezi pohlavími zásadní rozdíly. Ano, i chlapské tělo ovlivňují vylučované hormony. Nicméně onen komplexní přerod fungování těla na bázi změn reprodukčního systému zažívají pouze ženy. A že je z chlapského pohledu sakra těžké jeho projevy a důsledky pochopit! On totiž menstruační cyklus rozhodně nejde redukovat jen na to, že “holka má depku, když má krámy.”

Typický AFC pan Garrison a jeho názor na ženy a menstruační cyklus.

MENSTRUAČNÍ CYKLUS A JEHO PROJEVY

Změny, které ženy zažívají v souvislosti s menstruačním cyklem, zahrnují mnohem širší spektrum emocí a nálad. Například:

  • Změny nálad na škále Radost a pozitivita vs negativita a deprese. V souvislosti s tím můžeme zaznamenat třeba výkyvy v tendenci vytvářet vztahové drama.
  • Změny nálad na škále Extroverze a potřeba socializace vs introverze a potřeba samoty.
  • Změny nálad na škále Chuť sexuálně flirtovat vs sexuální odtažitost.
  • Změny sexuální touhy: Touha po vášnivém sexu vs únava, podrážděnost, minimální chuť na sex a fyzický kontakt s partnerem. Případně touha po tvrdém, živočišném sexu vs potřeba jemnosti, něhy a emocí.
  • A tak dále.

I CHLAPI MAJÍ “SVÉ DNY”

Nepopírám, že i chlapi mají “své dny”. Někdy se možná cítíš v lepší náladě, někdy trochu unavenější a podobně. Nedej bože, když máš posranou rýmičku! Troufám si ovšem tvrdit, že u chlapů nevykazují ony výkyvy nálad a celkového psychického a fyzického rozpoložení takových hodnot jako v případě žen. Moje osobní zkušenost je taková, že po většinu času mám prostě standardní, dobrou náladu. U žen, se kterými se stýkám, či jsem se v životě stýkal, jsem vždy pozoroval mnohem výraznější výkyvy nálad, ať už jde o o momentální citové rozpoložení nebo celkový náhled na životní realitu.

Rovněž pokud jde o mou sexualitu, jsem v podstatě stále poměrně standardním způsobem nadržený (s malými výkyvy v závislosti na fyzické únavě například po tréninku boxu). Jsou ženy podobným způsobem neustále nadržené? Podle mého názoru nikoli.

Menstruační cyklus a jeho fáze spolu se svými typickými projevy.

MENSTRUAČNÍ CYKLUS – FÁZE

V zájmu toho, abys tedy projevy menstruačního cyklu nebyl překvapen a nečuměl na změny v ženském chování a náladách udiveně jako puk, měl by ses alespoň povšechně seznámit s jednotlivými fázemi menstruačního cyklu. Jsou celkem čtyři. Tady je máš včetně popisu stavů, které ženy během nich obecně zažívají:

  1. Menstruační fáze – žena zažívá únavu, možná pokleslou náladu. Často potřebuje odpočinek a určitou míru samoty.
  2. Folikulární fázeplodnost ženy stoupá. Žena pociťuje zvýšenou energii, radost. Je nadržená a touží po divokém sexu. V tomto období jsou ženy obecně přitahovány k mužům s alfa rysy založenými na vlivu testosteronu. Tedy po fyzické stránce např. svalnatá postava, široká ramena, hluboký hlas. Po stránce chování: sebevědomí, asertivita, případně až arogance. Pokud se žena nachází v dlouhodobém vztahu s chlapem, s nímž není zcela spokojená (například kvůli jeho beta chování), v tomto období vykazuje zvýšenou tendenci k vytváření vztahového drama.
  3. Ovulační fázeplodnost ženy v tomto období vrcholí. Žena je orientovaná na emoce, vztahy, empatii. Některé ženy jsou v tomto období nadržené. Obecně ovšem sexuální nadrženost dosahuje během ovulační fáze vrcholu.
  4. Luteální fázeplodnost ženy postupně klesá. Postupně během této fáze přichází tzv. PMS neboli premenstruační syndrom, který s sebou nese hromadu nepříjemných symptomů jako únava, úzkost, podrážděnost, bolesti hlavy a podobně. Během této fáze žena začíná být orientovaná spíše na mužské beta rysy jako je laskavost, citlivost, pochopení a podpora. V tomto období se ženy často uchylují ke svým kamarádům/orbiterům ve friendzóně, jimž brečí na rameni ohledně alfa chlapa, s nímž měly sex během folikulární či ovulační fáze. V těchto kamarádech to probouzí naději, že by snad žena s nimi mohla mít sex a navázat vztah. V naprosté většině případů se ovšem beta chlapi v tomto mýlí a nevědomky slouží ženě pouze jako emocionální “tampon”.

Prožívají všechny ženy výše popsané fáze zcela stejně? Jasně že ne! Menstruační cyklus každé ženy je do určité míry individuální. Nicméně zmíněné projevy jsou obecně typické pro jednotlivé fáze. Teď už možná lépe chápeš, jakým procesem ženské tělo a psychika prochází na měsíční bázi.

PRAVDĚPODOBNOST OTĚHOTNĚNÍ

S ženským menstruačním cyklem pak souvisí další významné téma – pravděpodobnost otěhotnění. Zkrátka, pravděpodobnost, že spermie oplodní vajíčko se v souvislosti s fází mění. S tímto principem by ses měl seznámit. Samozřejmě stále platí, že při každém sexu bys měl použít kondom.

Při pohledu na tabulku níže měj rovněž na paměti, že hodnoty udávané pravděpodobnosti jsou pouze orientační. Je totiž potřeba počítat s tím, že ne každá žena má pravidelný 28 denní cyklus a také to, že spermie mohou v těle ženy přežít až po dobu 5 dnů!

Pravděpodobnost otěhotnění v případě ženy, která má pravidelný 28 denní menstruační cyklus. Pozor – některé ženy ho takto pravidelný nemají.

ŽENY NEJSOU JEN SNŮŠKA HORMONŮ

Cílem tohoto článku rozhodně není redukovat ženskou psychiku pouze na hormonální procesy podmíněné endokrinním systémem. Kromě hormonálního systému disponujeme totiž i prefrontální mozkovou kůrou spojenou s vyššími mozkovými funkcemi. To znamená, že ani muži, ani ženy nejsou otroky svých impulsů a hormonálních změn, ale rovněž se mohou řídit racionalitou.

U mnoha žen se setkávám s vědomými, racionálními reakcemi na průběh jejich menstruačního cyklu. Tedy například: “No jo, zase fňukám. To je PMS!”

Na druhou stranu úkolem chlapa je podle mého názoru menstruační cyklus pochopit, být si vědom jeho existence a možných následků, počítat s nimi, přijmout je jako realitu a být vůči jejich projevům buď tolerantní, či alespoň neutrální. Ostatně chlapská racionalita by nám měla velet, že s přírodou zkrátka nic nenaděláš.

VŠECHNO MÁ SVÉ LIMITY

Samozřejmě, vše má své limity. Změny v rozpoložení ženy na základě menstruačního cyklu se snažím chápat a být k nim tolerantní. Na druhou stranu například ženské drama vůči své osobě během menstruační fáze netoleruju a zpravidla na něj reaguju metodou Soft next. Ostatně, sám ve chvílích fyzického diskomfortu a bolesti (například když mám z thai boxu nakopnuté stehno tak, že skoro nemůžu chodit), nejsem na ženy nepříjemný a snažím se maximálním způsobem na sobě nedat nic znát.

Obecnou charakteristikou nového alfa chlapa – lovce je to, že bere realitu s nadhledem a prostě takovou, jaká je, a dle toho plánuje svůj život a akce. Nic si nenamlouvá. Ten samý přístup uplatňuje i v případě ženského menstruačního cyklu – je si vědom jeho existence a případných průvodních jevů, například během svádění holky nebo případně v průběhu dlouhodobého vztahu.

Nezařaď se tedy mezi průměrné frustrované trouby, kteří podstatu fungování ženského těla a psychiky nechápou, a zbytečně na ni nadávají. Jako například pan Garrison, který “nevěří ničemu, co pět dní krvácí a nezemře”… aby se hned vzápětí po několika dílech nechal přeoperovat na ženu.

LOVU ZDAR!

Dotazy: info@lovcuvdenik.cz

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *