Jak minimalizovat hádky ve vztahu

Nechceš ve vztahu zažívat hádky a drama? Metoda Soft next pro to představuje skvělej nástroj. Bohužel spousta lidí této metodě nerozumí. Pojďme se na ni mrknou znova!

Hádky nebo pohoda ve vztahu? Je to na tobě!
Hádky nebo pohoda ve vztahu? Je to na tobě!

Seděl jsem na posteli a díval se na rudý displej budíku vysílající směrem do zešeřelého pokoje neúprosný časový údaj: 3 hodiny ráno. Měli jsem dávno spát, ale zdálo se, že naše hádka s přítelkyní se ani zdaleka neblížila ke svému závěru. Už si přesně nepamatuji, co se stalo jejím spouštěčem a co leželo v jejím jádru. Pamatuju si pouze onen pocit vzteku a frustrace nad celou situací.

KDYŽ SE NEZAJÍMÁŠ O STUDIUM VZTAHŮ

Tato hádka se odehrávala asi před deseti lety. Bylo mi tenkrát kolem třiceti let a nacházel jsem se uprostřed mnohaletého vztahu. V té době jsem se ještě vůbec nezajímal o studium balení žen a vztahů s nimi. Jediné, na co jsem spoléhal byly mé základy pro balení nacházející se na celkem slušné úrovni.

Má tehdejší přítelkyně byla skvělá holka. Krásná a inteligentní. Měli jsme velmi hezký vztah. Bohužel tehdy jsem se příliš nezajímal o rozvoj vztahů. Považoval jsem to za oblast, kde si prostě tak nějak vystačím se selskym rozumem. Choval jsem se také do značné míry jako beta chlap. Neměl jsem ani páru o následujících tématech:

SLEDUJ LOVCŮV STREAM NA TÉMA REDUKCE DRAMA VE VZTAZÍCH.

HÁDKY A DRAMA NIC NEVYŘEŠÍ

V oblasti řešení konfliktů jsem pak netušil, jak:

S přítelkyní jsem se nehádali příliš často. Nicméně hádky se občas v našem vztahu vyskytovaly a co mě znepokojovalo ještě víc, že měly vždy velmi podobný charakter:

 • Snažil jsem se přítelkyni během nich mentorovat pomocí chlapské logiky, což nevedlo k ničemu jinému, než že se ještě více zasekla a natruc neudělala to, co jsem po ní žádal. (Dodnes si pamatuju ten frustrující pocit, kdy jsem jednoduše nechápal, jak je možné, že přítelkyně není schopná přijmout moje jasné a logické argumenty a dát mi jednoduše zapravdu. Nechápal jsem, že ženy se mnohem více nechávají ovlivňovat momentálnímu emocemi, což z chlapského pohledu působí velmi nelogicky).
 • Hádky většinou eskalovaly do fáze, kdy jsme na sebe vzájemně křičeli.
 • Ocitli jsme se tak ve víru patologického emocionálního drama, které absolutně nic nevyřešilo a pouze nás okrádalo o čas a energii. Hádky zkrátka nevedly k ničemu pozitivnímu a představovaly v našem vztahu velmi aptologický fenomén.

ROZHODNUTÍ ŽÍT ŽIVOT BEZ DRAMAT

S tím, jak jsem se během tvorby Lovcova deníku stále intenzivněji zabýval i studiem vztahů, jsem učinil jedno zásadní rozhodnutí: Rozhodl jsem se žít svůj život bez patologických vztahových dramat a hádek:

Co to přesně znamená? Rozhodl jsem se ve svém vztahovém životě maximálně redukovat či ideálně zcela odstranit následující jevy:

 • Hádky s holkama za použití zvýšeného tónu hlasu, nadávek, vulgarismů apod.
 • Vztahové drama – což zahrnuje výše zmíněné hádky, ale i další negativní jevy jako urážení se, uražené mlčení, nervózní mentorování apod.

Proč jsem se k tomu rozhodl? Jak už jsem zmínil výše, tyto jevy považuju za něco, co absolutně nevyřeší počáteční problém a pouze oba dva účastníky obírají o čas, energii a celkově radost ze života.

NEJDŘÍV JE POTŘEBA ZAČÍT U SEBE

Pevně věřim tomu, že pokud chci něčeho dosáhnout, musím primárně začít u sebe. Proto se ve vztazích chovám následovně:

 • Nikdy nevyvolávám hádky ve smyslu toho, že bych na holky křičel nebo byl hysterickej.
 • Holky se snažím nementorovat a neškolit.
 • Pokud se ve vztahu objeví nějaký problém, snažím se ho klidně holce komunikovat a prostřednictvím klidné diskuse najít řešení.
 • Případně prostě vyjádřím svůj názor, pohled, případně přání a dále už nechávám plně na holce, aby se získanými informacemi naložila podle svého uvážení a preferencí.

Příklad: Dejme tomu, že by holka, s níž mám MLTR nebo OLTR vztah, dělala něco, co mě irituje. Například by během našich rande v baru nebo restauraci neustále koukala do telefonu a dopisovala si s kamarády. V takovém případě bych jí nijak nenadával, nementoroval bych ji, neurážel bych se, ale prostě bych jí zcela v klidu (možná i s úsměvem) vysvětlil, že mi takové chování vadí, považuju ho za velmi neslušné, sám se mu maximálně vyhýbám, a požádal bych ji, ať to nedělá. Pokud by na mou žádost nereagovala, požádal bych ji o to opět zcela v klidu ještě jednou. Kdyby se ani tento krok nesetkal s úspěchem, opět v klidu a s respektem bych jí vysvětlil, že tedy bohužel nemůžeme vzhledem k jejímu chování, které mě irituje a uráží, společně chodit na rande. Na společné schůzky bych s ní přestal chodit až do chvíle, kdy by mi případně slíbila, že svého neslušného chování v mé přítomnosti zanechá.

A PAK TO SAMÉ OČEKÁVÁM OD HOLEK

Výše zmíněné pak očekávám i od holek. To znamená, že pokud se ve vztahu vyskytne nějaký problém a holka ho se mnou klidně komunikuje a chce ho řešit, vždycky jí v klidu vyslechnu a pokusím se s ní vymyslet nějaké řešení nebo případně slíbím, že se nad danou věcí zamyslím a přijdu s návrhem řešením v budoucnu.

SOFT NEXT

Jiná situace ovšem nastává ve chvíli, kdy naopak holka nekomunikuje klidně, ale vrhá mým směrem velmi silný negativismus například v těchto podobách:

 • Hádky – to znamená komunikace zvýšeným hlasem, případně za použití nadávek nebo vulgarismů.
 • Výčitky.
 • Hysterie.
 • Urážení se, včetně například uraženého mlčení, které trvá déle než cca 30 vteřin až minutu.
 • Nepříjemné mentorování.

Takovéto chování v životě netoleruju, takže okamžitě používám metodu Soft next. V čem spočívá? Tady máš správnou definici, jak by Soft next měl probíhat:

Jakmile mým směrem holka vrhá tvrdou negativitu, tak jí sdělím, že mi takové chování vadí. Dodám, že jsem ochoten vyslechnout její stížnost, pokud bude komunikovat v klidu, slušně a přátelsky, a případně se pokusím najít řešení nebo se nad problémem do budoucna zamyslím.

Pokud se holka uklidní a začne komunikovat slušně a přátelsky, žádné hádky, hysterie, urážení se, tak můžeme začít pracovat na hledání řešení, případně na nějakém uzavření situace. Pokud se neuklidní ani po cca 30 vteřinách až minutě a nadále vrhá mým směrem tvrdou negativitu, tak jí krátce vysvětlím, že takto zásadně problémy neřeším, neúčastním se hádek a hysterie. Netoleruji urážení se, které považuju za velmi nepříjemný element s potenciálem zkazit například celý společně strávený den.

Následně opouštím daný prostor nebo, pokud se holka nachází v mém bytě, ji požádám, aby odešla. Poté s ní zcela přerušuji kontakt na cca dva až sedm dní v závislosti na tom, jak silnou negativitu a drama vytvářela. Během této doby s ní vůbec nekomunikuju. Když mi sama začne volat nebo posílat zprávy, nereaguju.

Proč dva až sedm dnů? Jedná se o dostatečný časový rámec, během něhož máme oba dva příležitost se uklidnit, vyčistit si hlavu a o problému si posléze promluvit v klidu, s odstupem a vzájemným respektem.

Ještě podrobnější popis této metody najdeš v případě zájmu v této kapitole.

ŠPATNÉ POCHOPENÍ SOFT NEXTU

Od několika čtenářek blogu Lovcův deník jsem dostal negativní zpětnou vazbu ohledně Soft nextu. Zněla asi takto:

 1. “Jak můžeš takto arogantně trestat holky!”
 2. “Ve vztazích se má přeci mluvit! Jak cheš řešit problémy, když s holkou nemluvíš, ale naopak odejdeš a přerušíš s ní kontakt na několik dní?!”
 3. “Soft next na mě působí jako urážení se. Holka dělá něco, co se ti nelíbí, a ty se urazíš a přerušíš s ní kontakt!”

Vždy, když moji čtenáři a čtenářky nesprávně pochopí určitou část mého systému balení nebo organizace vztahů, tak to beru primárně jako svou chybu. Přičítám to tomu, že jsem danou záležitost nedostatečně jasně vysvětlil. Tuto kapitolu tedy píšu jako reakci na výše zmíněnou kritiku a zároveň jako součást své snahy o správné vysvětlení metody Soft next. Tady jsou moje reakce a vysvětlení výše zmíněných kritik

1. SOFT NEXT NENÍ TRESTEM PRO HOLKU

Soft next není forma trestu vůči holce.

Soft next chápu jednoduše jako systém umožňující se vyhnout patologickým jevům jako jsou hysterie, hádky, drama, urážení se. Jako postup, jak ve vzájemném vztahu udržet klid, vzájemný respekt a slušné chování.

Mimochodem, Lovcův deník vytvářím primárně pro chlapské publikum, proto o Soft nextu mluvím zejména v gardu hysterická žena – reagující chlap. Tím ovšem nepopírám naprosto zjevný fakt, že i spousta chlapů v dnešní době vykazuje silné sklony k hysterii a vytváření dramat. Čtenářky mého blogu tudíž mohou případně zcela stejný systém a postup využít v reakci na chlapské drama, které považuji za zcela shodně patologické a nepřijatelné jako drama ženské.

2. VE VZTAZÍCH SE MÁ MLUVIT KLIDNĚ

Ano, pokud chceme, aby vzájemný mezilidský vztah byl úspěšný, je v něm potřeba komunikovat a o problémech mluvit. Ovšem v klidu, k věci a se vzájemným respektem. Nikoli prostřednictvím křiku, nadávek, výčitek, uražené mluvy.

Soft next není snahou o odstranění komunikace. Soft next je snahou o slušnou komunikaci a řešení problémů.

3. SOFT NEXT NENÍ URÁŽENÍ SE

Podstata Soft nextu nevyvěrá z nějakého urážení se, nýbrž právě ze snahy se infantilním a patologickým vzorcům chování jako je urážení se a hysterie vyhnout.

S holkou přerušuji kontakt na několik dní z toho důvodu, abychom měli oba dva dostatek času si pročistit hlavy, případně se uklidnit a podívat se na celou věc s odstupem. Poté, co s holkou po uplynutí dané doby znovu navážu kontakt, už celou věc vůbec nezmiňuji. Případně pouze poznamenám jednoduše to, že ve svém vztahu netoleruji drama. Sdělím jí, že pokud bude problémy komunikovat klidně a s respektem, vždy ji rád vyslechnu a budu komunikovat.

Znovu opakuju, Soft next nechápu jako trest, nýbrž jako jasné naznačení mých limitů a mé netolerance patologických vzorců chování v životě.

VYZKOUŠEJ TO TAKY

Ocitáš tedy někdy ve víru nepříjemnech a nic neřešících hádek třeba uprostřed noci, které vás oba jen obírají o čas a životní energii a štěstí, jako já před lety? Tak vyzkoušej Soft next. Moje zkušenost je taková, že pokud se tuto metodu naučíš správně používat, drama, hádky, hysterie, tvrdá negativita vůči tvé osobě ve vztazích zcela vymizí nebo jsou redukovány na naprosté minimum!

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA PŘI UŽITÍ SOFT NEXT

Abys Soft next používal správně a tato metoda ti přinesla slibovaný efekt, měl by ses vyhnout jedné zásadní chybě, s níž se velmi často setkávám třeba u svých studentů, začínajících lovců. Jedná se o následující:

 • Chlap sice správně provede Soft next a s holkou vyvolávající drama přeruší kontakt. Poté se ovšem nechá “obměkčit” přívalem omluvných nebo vyčítavých, smutných zpráv či telefonátů z její strany a obnoví s ní téměř okamžitě kontakt.

Tento přístup znamená zásadní chybu a do značné míry neutralizuje účinek celé metody! Pamatuj, pokud zahájíš Soft next, měj koule, a kontakt skutečně zcela přeruš po dobu časového rámce, který sis určil – tedy oněch zmíněných cca 48 hodin až jeden týden. Nereaguj na její zprávy ani telefonáty. Kontakt znovu navaž až z vlastní iniciativy a dle svého předem stanoveného plánu, nikoli reaktivně v návaznosti na její prosby, omluvy, výčitky a podobně. Pokud toto dodržíš, Soft next bude fungovat skvěle!

LOVU ZDAR!

Dotazy: Info@lovcuvdenik.cz

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *