Alfa vs Beta chlapi

Jsi Alfa nebo Beta chlap? A co takhle Nový alfa chlap – Lovec? Vyhovuje ti spíš monogamie, nebo otevřený vztahy? Pojďme to zjistit!

Jsi submisivní Beta, nebo dominantní Alfa?
Jsi submisivní Beta, nebo dominantní Alfa?

Má monogamie v dnešní době smysl? Jak se liší chování a přístup k životu Beta chlapů od chování Alfa chlapů? Co znamená termín Nový Alfa chlap – Lovec? I to bude tématem následujícího seriálu.

Jedná se o typologii chlapů v dnešní postmoderní západní kultuře. Podle popisů jednotlivých chlapů bys měl být schopen určit, do které skupiny spadáš. Pojďme se na to podívat. Nejdříve se podíváme na 3 typy chlapů v moderní západní společnosti. V další části seriálu se budeme blíže věnovat fenoménu Nového Alfa chlapa – Lovce a jeho přístupu k ženám v rámci otevřených vztahů.

BETA CHLAP

Muž, který se ve vztazích se ženami projevuje jako submisivní jedinec. To znamená zejména následující:

  • V důležitých oblastech vztahu se nesnaží vést a vítězit, ale naopak se podřizuje vedení své partnerky. Když se láme chleba, je například ochoten obětovat svou dlouhodobou spokojenost (např. sex, volný čas) a životní agendu (např. karierní plány, koníčky) na oltář vztahu a své partnerky.
  • Bezradně a submisivně toleruje drama ze strany své partnerky.
  • Činí tak zejména ze strachu, že by vztah mohl skončit (být ukončen partnerkou).  
  • V dlouhodobých vztazích se vyznačuje pasivitou a submisivitou.
  • Ve svém životě nemá dostatek žen a rovněž není příliš zběhlý v balení žen. Neumí navazovat kontakt s ženami mimo svůj sociální okruh. Právě odsud pramení obavy, že by konec momentálního vztahu měl pro jeho život katastrofické účinky.

TYPY BETA CHLAPŮ

Beta chlapů podle mého názoru existuje vícero druhů (zde přidávám vlastní rozbor):

BREPTAJÍCÍ BETA

Navenek často dává najevo své znechucení nad neustálým kibicováním ze strany své partnerky a pokouší se dávat najevo jakousi pochybnou míru dominantních tendencí, když ovšem dojde na „lámání chleba“, poslušně sklopí uši a jde vynést odpadky. Bojí se konce vztahu a toho, že přijde o relativní pohodlí, které mu život ve vztahu s dominantní partnerkou poskytuje.

HODNÝ BETA KLUK

Typický „nice boy“ neboli mamánek. Kluk zformovaný femininní výchovou bez přítomnosti pořádného maskulinního vzoru. Ve všech ohledech submisivní ve vztazích vůči ženám. Tento typ kluků má samozřejmě velkou tendenci končit ve friend zone holek – stávají se jejich zoufalými nadrženými kámoši, kteří si ovšem nikdy neštrejchnou.

Hodní kluci mají též silnou tendenci propadat matoucím stereotypním romantickým představám, které nám vštěpuje společnost během socializace a samozřejmě i mainstreamová média. Nekdy jsou tyto představy nazývány přiléhavým termínem Disney – spadá sem například to, že mezi třemi miliardami žen se nachází jen ta jediná pravá, se kterou budu šťastnej apod. Nebo představa, že ženy jsou květiny, které musíme chránit před ostatními chlípnými nebo machistickými chlapy (tzv. white knight syndrom).

REZIGNOVANÝ BETA

Rezignovaný beta – chlap, který se nachází ve zcela vyčpělém dlouhodobém monogamním vztahu, který mu nepřináší žádné uspokojení ani benefity kromě jakési pochybné míry setrvačného bezpečí. Sexuální život je naprosto nulový a celkově život rezignovaného bety stojí po všech stránkách za hovno. On se však ani nesnaží o změnu. Žije život průměrného až podprůměrného chlapa bez jakékoli vyhlídky na výraznější úspěch ať už v kariéře, ve vztahu se ženami nebo jakékoli jiné oblasti.

 Expremiér Nečas - ukázkový příklad úspěšného beta chlapa. Kdysi politicky nejmocnější muž ve státě, jemuž vztah s dominantní partnerkou řádně zkomplikoval život.
Expremiér Nečas – ukázkový příklad úspěšného beta chlapa. Kdysi politicky nejmocnější muž ve státě, jemuž vztah s babochlapicí Nagyovou řádně zkomplikoval život.

ÚSPĚŠNÝ BETA

Velmi zajímavý typ beta muže, který občas nazývám i „nerdí beta“. Jedná se o chlapa, který dosahuje úspěchu v jedné specifické oblasti – například se stal úspěšným vědcem, politikem, podnikatelem, umělcem, právníkem a podobně. V této určité specifické oblasti požívá vysokou míru autority a vyniká nad šedý průměr. V této dané oblasti je schopen projevovat i značnou asertivitu vůči svým podřízeným, kolegům i veřejnosti obecně.

Mimo oblast své specializace a zejména pak ve vztazích s ženami se však projevuje jako standardní submisivní beta, který je často zcela podřízen agendě své partnerky. Tito pánové mají tendenci končit s dominantními obstarávajícími ženami, na jejichž vedení v praktickém životě se pak stávají zcela závislými. Tyto ženy pak plní roli jakýchsi matek 2.0.

Paradoxní je, že ačkoli často požívají značného zájmu ze strany jiných žen, často vůči své partnerce pociťují až otrockou závislost a konec jejich vztahu se pro ně stává praktickou i emocionální katastrofou.

Vztahy úspěšných beta chlapů s dominantně-mateřskými typy žen se v dlouhodobém horizontu ukazují jako jedny z nejstabilnějších. Velmi zřídka se rozpadávají, nicméně se v nich příliš nešuká.

Typy chlapů a žen v dnešní západní společnosti. Sleduj video!

TRADIČNÍ ALFA CHLAP

Tradiční Alfa je jedinec, který se v životě i v rámci vztahů s ženami vyznačuje typickými maskulinními rysy jako sebevědomí, síla, odvaha, dominance, asertivita, případně agresivita.

Tradiční Alfa se v rámci vztahů se ženou vždy řídí primárně svými přáními, plány a agendou. Velmi zřídka se přizpůsobuje přáním své partnerky. V životě i v partnerských vztazích se vždy snaží uspět a vítězit.

PŘED PÁR LETY DOBRÁ STRATEGIE

Strategie tradičního Alfa chlapa byla pro chlapa skvělá ještě před pár desítkami let. Do nástupu feminismu a postmoderních vztahů byl tradiční Alfa chlap král. S tím, jak se v postmoderní (zejména městské) společnosti mění vztahy a stírají rozdíly mezi muži a ženami (například na poli pracovním i dalších) se strategie tradičního Alfa chlapa stává stále méně efektivní.

Když se Alfa chlap 1.0 setká ve vztahu s dominantní ženskou, dřív nebo později začnou nukleární konflikty!
Když se tradiční Alfa chlap setká ve vztahu s dominantní ženskou, dřív nebo později začnou nukleární konflikty!

SLABINA TRADIČNÍHO ALFA CHLAPA

V čem tedy tkví slabina trdičního Alfa chlapa? Zejména v tom, že není nezávislý na výsledku. Jakmile se situace ve vztahu nevyvíjí dle jeho přání a představ reaguje agresivně a frustrovaně, což ve vztazích často vede k nukleárním konfliktům. Neustále pociťuje touhu svou partnerku řídit a kontrolovat. Často na ni až chorobně žárlí. Z čeho pramení tato slabost? Z monogamie.   

I sebesilnější chlap má problém zachovat si klid, rozvahu a nezávislost na výsledku v situaci, kdy sexuálno a ženský element v životě čerpá z exkluzivního vztahu s jedinou ženou (která na rozdíl od minulých desetiletí a staletí projevuje mnohem vyšší míru dominance a nezávislosti). Jakmile se ve vztahu setkává s problémem, následují konflikty, drama a ve finále zhroucení vztahu.

NOVÝ ALFA CHLAP – LOVEC

Cílem každého chlapa, který se chce rozvíjet, by měl být tzv. Nový Alfa chlap – LOVEC. Jak zní jeho definice?

Alfa chlap – Lovec se obecně v životě i ve vztahu k ženám vyznačuje všemi pozitivními maskulinními charakteristikami tradičního Alfa chlapa jako jsou síla, odvaha, dominance, asertivita, úspěch. Navíc je ovšem nezávislý na výsledku. Co mu to umožňuje? Jednoduše řečeno – otevřené vztahy.

Nový Alfa chlap – Lovec se během procesu balení i během dlouhodobých vztahů vždy orientuje na vícero žen. Vždy se drží svých principů, nikdy ve vztazích neobětuje svou dlouhodobé štěstí a spokojenost, vždy si udržuje vztah k ženám i obecně k životu v duchu pozitivní dominance a přitom uvolněnosti a nezávislosti na výsledku. To z něj činí úspěšného a atraktivního jedince.   

TYPY OTEVŘENÝCH VZTAHŮ

My se v další části tohoto seriálu se blíže mrknem na přístup Alfa chlapa Lovce k ženám a na typy otevřených vztahů, které s nimi navazuje. Do tý doby se mějte dobře, vy alfa nebo beta draci a…

LOVU ZDAR!

Dotazy: info@lovcuvdenik.cz

One Pingback

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *