Nový Alfa chlap Lovec a otevřené vztahy

Silný, sebevědomý, asertivní, úspěšný a přitom uvolněný, tolerantní, nezávislý na výsledku. Vždy obklopený atraktivními ženami, které s ním chtějí mít sex a vztahy. Takový je Nový Alfa chlap – Lovec. Jakou roli v jeho životě hrají otevřené vztahy?

Nový Alfa chlap – Lovec není arogantní macho. Prostě to jen umí se ženami, které s ním navazují sexuální i romanticko-sexuální vztahy, i když dobře vědí, že se vídá i s jinými ženami.

V tomto videu na YT kanálu Lovcův deník jsme se podívali na jednotlivé typy chlapů v dnešní západní společnosti:

 • Beta chlapi (a jejich různé typy) – zdaleka nejčastější druh chlapa v dnešní západní společnosti (cca 80 %)
 • Alfa chlapi 1.0 (zvaní též Needy Alfa) – cca 20 % mužů
 • Nový alfa chlapi – Lovci – naprostá menšina pohybující se mezi 0 až 10 % mužů

TRADIČNÍ ALFA

Tradičního Alfa chlapa v rámci systému nazývám někdytéž kontrolující Alfa. Narážím tím na hlavní nedostatek těchto mužů – totiž to, že v kontaktu se ženami a ve vztazích nejsou nezávislí na výsledku. Vyznačují se sice maskulinními kvalitami jako sebevědomí, síla, odvaha, nicméně jakmile se situace ve vztahu se ženou nevyvíjí podle jejich představ, reagují vztekem a frustrací. Mají tendenci k žárlivosti a přehnanému kontrolování své partnerky. Jakmile odezní první fáze zamilovanosti (tzv. NRE – new relationship energy), jejich vztahy zamořují konflikty a drama.

VIDEO KURZ LOVCŮV TRÉNINK: MĚJ OTEVŘENÉ VZTAHY! SLEDUJ

MONOGAMIE JAKO SLABINA TRADIČNÍHO ALFA CHLAPA

V čem spočívá slabina tradičního Alfa chlapa? V monogamii.

Svět vztahů mezi muži a ženami se za poslední desítky let radikálně proměnil. V dnešní době ženy projevují mnohem vyšší míru nezávislosti a dominance. Rozvod již dávno nepřináší společenskou ostrakizaci a finanční problémy. Tomu odpovídají i výsledky průzkumu Stanford University, dle kterých 70 % všech rozvodů iniciují ženy.

I sebesilnější a dominantnější alfa si těžko udrží nezávislost na výsledku, klid a rozvahu, pokud sex a ženský element v životě čerpá exkluzivně od jedné ženy. To platí dvojnásob, pokud daná žena projevuje značné sklony k nezávislosti a dominanci – tedy atributům dříve rezervovaným právě Alfa chlapovi. Psychika tradičního Alfa chlapa se v této oblasti odráží od stejné mentality, jakou mají beta chlapi, tedy mentality nedostatku – nedostatku žen v životě.

Důsledkem monogamie, jako pro nás zcela nepřirozeného a umělého systému, se pak stávají prudké hádky a drama mezi partnery, epidemický nárůst podvádění a v konečném důsledku obrovská míra rozvodovosti.

NOVÝ ALFA CHLAP – LOVEC A OTEVŘENÉ VZTAHY

Životní přístup alfa chlapa stává stále méně efektivním. V čem tedy spočívá řešení? V odmítnutí monogamie a přijetí nemonogamních / otevřených vztahů. Chlap, který chce na sobě makat, rozvíjet se a dosahovat úspěchu ve vztazích se ženami i dalších by měl směřovat k tomu, že se stane novým Alfa chlapem – Lovcem. Jak na to ti prozradím v rozsáhlém videokurzu LOVCŮV TRÉNINK: MĚJ OTEVŘENÉ VZTAHY!

CHARAKTERISTIKA ALFA CHLAPA LOVCE

Alfa chlap Lovec nepostrádá všechny pozitivní maskulinní vlastnosti tradičního Alfa chlapa. Kromě toho ho dále můžeme charakterizovat takto:

 • Je nezávislý na výsledku kontaktu se ženami a vztahů s nimi (jeden z nejdůležitějších atributů atraktivního chlapa).
 • Není žárlivý, nebo alespoň pociťuje zásadně menší dávku této emoce nežli žárlivý „dotěrný“ tradiční Alfa.
 • Svým partnerkám nikdy nelže. Nemá k tomu totiž důvod.
 • V kontaktu se ženami i obecně v životě ho charakterizuje uvolněnost.
 • Je vždy k partnerkám upřímný a nepodvádí v tom ohledu, že by sliboval monogamii a věrnost, kterou by následně porušoval.
 • Nemá potřebu své partnerky kontrolovat a cokoli jim přikazovat. V oblasti hierarchických vztahů je zcela uvolněný a spoléhá na svou přirozenou autoritu.
 • Ani v dlouhodobých vztazích nepodléhá tzv. betaizaci – tedy procesu, během něhož ho partnerka přetvoří v beta chlapa pomocí různých metod jako emocionální testy, manipulace, výčitky, citový nátlak. (Mimochodem betaizace představuje velmi zajímavý proces, jemuž se budu věnovat v některé z příštích kapitol).
 • Užívá si dlouhodobé stability a spokojenosti, jelikož jeho vztahy zcela nebo téměř neprovázejí konflikty, hádky a drama. Bezdůvodné ženské drama ve svém životě absolutně netoleruje a neutralizuje ho ihned v zárodku metodou Soft next, případně Hard next.
 • Nový alfa chlap Lovec žije spokojený, autentický život podle svých představ, preferencí a hodnot.
 • V životě si užívá hojnosti atraktivních žen.
 • Nový alfa chlap se nepokouší o polygamii – tedy o otevřené vztahy na straně muže a uzavřené vztahy na straně žen – tento systém není v západním světě funkční.
 • Otevřené vztahy Nové Alfa chlapa jsou otevřené na obou stranách – Nový alfa své ženy nementoruje, nekontroluje, je zcela uvolněný. Faktem zůstává, že v dlouhodobých vážných vztazích se poté projevuje odlišná vztahová strategie žen, které zpravidla na základě své hypergamie netouží po promiskuitě, ale po vztahu s s jedním top mužem. Moje zkušenost je tedy taková, že ačkoli jsou vztahy otevřené na obou stranách, ženy zpravidla své možnosti kontaktu s jinými muži nevyužívají. Pro dlouhodobé vážné vztahy osobně výrazně preferuji tento nepromiskutiní typ žen. Nicméně pokud by se v dlouhém, roky trvajícím vztahu hypoteticky stalo to, že moje přítelkyně bude chtít mít sex s nějakým mužem, mávnu nad tím rukou v duchu nezávislosti na výsledku. Nejsem žárlivý a soustředím se na důležitější věci v životě.

OTEVŘENÉ VZTAHY ALFA CHLAPA – LOVCE

Ve svém video kurzu otevřených vztahů LOVCŮV TRÉNINK, kategorizuji otevřené vztahy, které nový Alfa – Lovec navazuje se ženami, do 4 typů. Pojďme se na ně mrknout. Ještě předtím chci zmínit zajímavý detail. V rámci tohoto systému není dobré ženy screenovat, tedy filtrovat za účelem nalezení jediné princezny svého srdce, ale pouze kategorizovat – to znamená zařadit do jedné z následujících čtyř kategorií:

 1. KAMARÁDKA S BENEFITY
 2. MILENKA V OTEVŘENÉM VZTAHU
 3. PŘÍTELKYNĚ V OTEVŘENÉM VZTAHU
 4. PARTNERKA V OTEVŘENÉM VZTAHU
Účel jednoho ze vztahů na bázi polygamie - Fuck buddy - je jasnej.
Účel jednoho ze vztahů na bázi nemonogamie – Fuck buddy – je jasnej.

KAMARÁDKA S BENEFITY (FB)

Kamarádka s benefity – tedy holka, s níž máš pravidelně sex, ale váš vztah nepřerůstá do emocionální oblasti – nechováš vůči ní romantický pocity. Váš kontakt se tedy zakládá čistě na společných sexuálních zážitcích. Netrávíte spolu čas mimo sexuální kontext – například spolu nechodíte do kina. Pokud ano, stává se přítelkyní v otevřeném vztahu. Chlap může mít libovolný počet FB.

 • SEXUÁLNÍ OTEVŘENÝ VZTAH
 • VZTAH ZALOŽENÝ PRIMÁRNĚ NA SEXU A NA KAMARÁDSTVÍ
 • PANUJÍ ZDE NĚKTERÁ STRIKTNÍ OMEZENÍ (NAPŘ. S FB NETRÁVÍŠ NOC)
 • IDEÁLNÍ POČET FB: NEOMEZENÝ

MILENKA V OTEVŘENÉM VZTAHU

Milenka v o.v. představuje vážnější otevřený vztah nežli FB, jelikož s touto ženou trávíš noc. Spíte ve společné posteli, což představuje dosti významný emocionální zážitek, který pravděpodobně bude zdrojem určitých vzájemných emocí.

 • ROMANTICKO-SEXUÁLNÍ OTEVŘENÝ VZTAH
 • JSOU PŘÍTOMNY I EMOCE
 • V TÉTO FÁZI VZTAHU MŮŽEŠ S ŽENOU STRÁVIT NOC (SPÁT VE SPOLEČNÉ POSTELI)
 • IDEÁLNÍ POČET MILENEK: TEORETICKY NEOMEZENÝ, PRAKTICKY OMEZENÝ TVÝMI ČASOVÝMI MOŽNOSTMI

PŘÍTELKYNĚ V OTEVŘENÉM VZTAHU

Holka, se kterou máš otevřený vztah a chováš k ní city na emocionální úrovni. Můžeš být do ní i zamilovaný. Navazuješ s ní romanticko-sexuální vztah a trávíte spolu čas i mimo sexuální kontext (např. návštěva divadla, společná večeře, výlet apod.). Nicméně paralelně s ní se podobným způsobem můžeš vídat i s dalšími ženami (FB, milenky v o.v. či přítelkyně v o.v.). Jeden chlap může mít vícero přítelkyň v o.v., nicméně z praktických důvodů jich pravděpodobně zvládne tak maximálně dvě až tři.

 • ROMANTICKO-SEXUÁLNÍ OTEVŘENÝ VZTAH
 • ZA PŘÍTOMNOSTI INTENZIVNÍCH EMOCÍ
 • S PŘÍTELKYNÍ SPÍŠ VE SPOLEČNÉ POSTELI
 • S PŘÍTELKYNÍ CHODÍŠ PRAVIDELNĚ NA RANDE
 • PO URČITÉ DOBĚ BEZKONFLIKTNÍHO VZTAHU S NÍ MŮŽEŠ JEZDIT NA VÝLETY ČI DOKONCE DELŠÍ DOVOLENÉ
 • IDEÁLNÍ POČET PŘÍTELKYŇ: CCA 1 AŽ 3
MLTR - to je nemonogamní vztah, kdy je fajn chodit s přítelkyní na akce (třeba do kina).
PŘÍTELKYNĚ V O.V. – to je otevřený vztah, kdy je fajn chodit s s holkou na rande (třeba do kina).

PARTNERKA V OTEVŘENÉM VZTAHU

Nejvyšší typ otevřených vztahů v rámci systému Lovcova tréninku se pak nazývá PARTNERKA V O.V. Jeho charakteristiky zní následovně:

 • VELMI VÁŽNÝ OTEVŘENÝ ROMANTICKO-SEXUÁLNÍ VZTAH
 • S AMBICEMI VELMI DLOUHODOBÉHO TRVÁNÍ
 • S POTENCIÁLEM VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI
 • A PŘÍPADNĚ POŘÍZENÍ POTOMSTVA
 • IDEÁLNÍ POČET PARTNEREK: 1, PŘÍPADNĚ 2 AŽ 3
 • JAKÁKOLI ŽENA SE MŮŽE STÁT TVOU PARTNERKOU V O.V. NEJDŘÍVE PO ROCE BEZPROBLÉMOVÉHO, SKVĚLÉHO FUNGOVÁNÍ VZTAHŮ NA NIŽŠÍ ÚROVNI (NAPŘ. PŘÍTELKYNĚ V O.V.)

POSOUVÁNÍ VZTAHŮ NA VYŠŠÍ ČI NIŽŠÍ ÚROVEŇ

Důležité je například to, že mezi jednotlivými typy vztahů na bázi nemonogamie lze vztah s danou partnerkou „upgradovat“ či „downgradovat“. Například FB se může stát milenkou, přítelkyně v o.v. se může stát PARTNERKOU v o.v. (ale jen v případě mnoho měsíců až let bezproblémově fungujícího vztahu). Naopak vztah s přítelkyní v o.v. lze downgradovat na FB, pokud se vztah nevyvíjí dobře, případně s každou ženou lze v případě opakovaných dramat přerušit kontakt metodou Soft next, případně Hard next.

PRAVIDLA PRO OTEVŘENÉ VZTAHY

Pokud jde o čtyři druhy otevřených vztahů, u každého typu je nutné dodržovat určitý set pravidel, což vede k tomu, že vztah probíhá dlouhodobě úspěšně, v klidu, bez drama a ke spokojenosti obou zúčastněných. Tato pravidla probírám velmi detailně ve 4. kapitole video kurzu LOVCŮV TRÉNINK: MĚJ OTEVŘENÉ VZTAHY!

Zde uvádím několik příkladů zásadních pravidel pro určité typy vztahů na bázi nemonogamie. Tato pravidla mají mimo jiné za účel to, že každý vztah s individuální ženou rozvíjíš velmi pomalu a postupně, což ve výsledku zakládá potenciál pro jeho úspěšné budoucí fungování.

PRAVIDLA PRO FB

 • Setkávej se s ní pouze za účelem sexu. Maximálně jednou za kalendářní týden. Vždy u tebe nebo u ní doma. (Samozřejmě první rande je výjimka).
 • Do rámce tohoto otevřeného vztahu nepatří žádné další druhy setkávání a rane: společné večeře, výlety, návštěvy kina apod.
 • S FB nesmíš strávit noc – nesmí tedy u tebe přespávat. (A ani ty u ní).
 • Pro dlouhodobé dobré fungování tohoto vztahu je nutné mít dobrý sex i z jejího pohledu. Jednoduše řečeno, pokaždé (nebo skoro pokaždé) by měla dosáhnout orgasmu.
 • Žádné vztahové rozhovory. S FB nediskutuj na téma vztahů a zejména na téma pravidel ve vztahu.
 • Žádné “boyfriend” chování z tvé strany – viz. níže.
 • FB kontaktuješ přes zprávy či telefon méně často než ona tebe! (Nejlépe jen za účelem logistického domluvení dalšího rande).

PRAVIDLA PRO MILENKU V O.V.

Pravidla vypadají velmi podobně jako v případě FB s tím rozdílem, že s milenkou v o.v. můžeš strávit noc v jedné posteli – tedy spát společně s ní.

PRAVIDLA PRO PŘÍTELKYNI V O.V.

 • O sexu platí to samé jako v případě FB (vždy by měla dosáhnout orgasmu)
 • Vídáte se jednou za kalendářní týden, ne častěji.
 • Žádné boyfriendchování (platí samozřejmě i pro FB). Co to přesně znamená?
 • Omezení textingu na minimum – to platí zejména pro iniciaci textingu z tvé strany. Je možno odpovědět na její zprávy, ale sám bys ji měl kontaktovat přes texting zejména jen kvůli logistickému domluvení dalšího rande.
 • Odmítnutí setkávat se v široké míře s přáteli a rodinou své holky.
 • Neplatíš za ni všechno, podílí se určitým procentem na placení účtů za večeři, dovolené atd.
 • Nezahrnuješ ji přehnaným množstvím komplimentů.
 • Nikdy nepostuješ na její SM profily.
 • Omezení „vztahových rozhovorů“ na minimum.
 • Když jsi s ní fyzicky, věnuješ ji 100 % pozornosti – žádné textování s dalšími ženami, žádné kontrolování telefonu apod.
 • V případě, kdy holka vytváří neopodstatněné drama (například vyvolává hádku kvůli tomu, že se vídáš s dalšíma holkama), netoleruješ to a okamžitě s ní přerušíš kontakt metodou Soft next popsanou zde. Jednoduše nepřipustíš žádné hádky, ani dramata. Nehádáš se, ale uplatníš Soft next.

PRAVIDLA PRO PARTNERKU V O.V.

Tento typ vztahu je odlišný od FB, milenky – zde můžeš uplatnit více „boyfriend“ chování, nicméně i zde je potřeba se vyhnout betaizaci – přílišnému podléhání nátlaku a formování ze strany své partnerky. OLTR se žena může stát až po dlouhodobém (měsíce či roky trvajícím) poklidném a bezproblémovém MLTR vztahu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – TOTO JE JEN KRÁTKÝ ÚVOD K OTEVŘENÝM VZTAHŮM!

Občas se mi stává, že mi napíše chlap a říká: “Lovče, tak jsem se pustil do otevřených vztahů a po pár týdnech nebo měsících se všechno pokazilo a jsem zas single!”

A já na to: “Sledoval jsi můj KURZ OTEVŘENÝCH VZTAHŮ A DODRŽOVAL VŠECHNA KARDINÁLNÍ PRAVIDLA A STRATEGIE V NĚM OBSAŽENÉ?”

A on: “Né, jen jsem si přečet tento článek tady na webu o pravidlech pro otevřené vztahy a pustil jsem se do toho.”

A já: “Chlape, to je asi podobné, jako bys chtěl pilotovat Boeing po přečtení dvaceti stran manuálu. Toto je krátký úvod a nástin tematiky otevřených vztahů.VIDEOKURZ OTEVŘENÝCH VZTAHŮ LOVCŮV TRÉNINK: MĚJ OTEVŘENÉ VZTAHY! obsahuje téměř šest hodin intenzivního výkladu! Už chápeš, kde se stala chyba?”

Pusť se do toho:

ZÍSKEJ LOVCŮV TRÉNINK

ZÍSKEJ LOVCŮV TRÉNINK (SK)

MŮJ OSOBNÍ VÝVOJ

Jako dvacetiletý kluk, vychovaný mámou, bez stabilní přítomnosti maskulinního vzoru jsem vykazoval dost rysů beta chlapa. Nikdy jsem nebyl úplná fňukna, ale v tehdejších vztazích jsem určitě měl tendenci se svými přítelkyním v mnohém přizpůsobovat a přenechávat jim vedení.

Jak jsem se postupně vyvíjel, získal vzdělání, pracovní zkušenosti a budoval sebevědomí, postupně jsem se přesunul do kategorie tradičního Alfa chlapa (ačkoli jsem stále vykazoval i některé rysy Beta chlapa – například na základě své výchovy jsem měl tendenci k tomu být providerem/podporovatelem – na tom samo o sobě není nic špatného, nesmí se to ovšem přehánět).

Přerod v tradičního Alfa chlapa mi přinesl mnohé benefity jako vyšší sebevědomí, odvahu, vyšší nároky na sebe sama a v důsledku toho vyšší úspěšnost v pracovním životě. V oblasti vztahů jsem se ale potýkal s klasickými problémy tradičního Alfa chlapa 1.0, jejichž původcem je monogamie – absence nezávislosti na výsledku a uvolněnosti.

V současné době žiju již více než 6 let životem Nového Alfa chlapa – Lovce na základě otevřených vztahů a musím říct, že moje celková spokojenost a úspěšnost v životě výrazně vzrostla. Veškeré své zkušenosti a poznatky s navazováním a úspěšným udržováním dlouhodobých otevřených vztahů ti proto předám ve videokurzu LOVCŮV TRÉNINK: MĚJ OTEVŘENÉ VZTAHY! Veškeré informace obsažené v kurzu jsem si otestoval a vyzkoušel v reálném životě v otevřených vztazích s atraktivními ženami.

JSOU OTEVŘENÉ VZTAHY DOKONALÝM MODELEM VZTAHŮ?

K otevřeným vztahům se neustále snažím zaujímat racionální, objektivní a rovněž kritickou pozici. Rozhodně tedy netvrdím, že otevřené vztahy jsou dokonalým, bezchybným modelem vztahů. I v jejich rámci budeš zažívat rozchody a občasné drama. Zejména na začátku, nežli se naučís správně rozlišovat, které ženy mají predispozice v jejich rámci bezproblémově dlouhodobě žít a fungovat a které nikoli.

Nicméně jsem přesvědčen, že otevřené vztahy představují mnohem lepší alternativu k sériové monogamii, kde jedna konkrétní žena má 100% kontrolu nad tvým sexuálním životem, a s níž se dnes pojí drtivé statistiky, pokud jde o rozchodovost, rozvodovost a míru podvádění (a to nejen ze strany mužů, ale rovněž žen).

Pokud si chceš přečíst názor ženy, která s otevřeným vztahem nebyla spokojena, a navzdory tomu v něm dlouhodobě setrvávala, doporučuji ti tento rozhovor: https://1url.cz/@MARKETA_ROZHOVOR Jedná se o vysoce subjektivní pohled mé bývalé přítelkyně Markéty na náš vztah, který publikovala poté, co jsem náš vztah ukončil, jelikož jsem usoudil, že zejména pro Markétu, ale i pro nás oba společně není dlouhodobě prospěšný.

Asi tušíš, že výpověď ženy po rozchodu iniciovaném mužem nenabízí zrovna objektivní a zcela pravdivý pohled na daný vztah, ani otevřené vztahy obecně. Přesto daný rozhovor představuje zajímavou sondu, na jejímž základě si můžeš udělat představu, jak se žena na otevřený vztah může potenciálně dívat po rozchodu.

Poznámka: v rámci rozhovoru se Markéta zmiňuje o nákaze chlamydiemi. K tomuto tématu jsem se vyjádřil v živém streamu na svém YouTube kanále na jaře roku 2022 zde: https://1url.cz/@STREAM_POHLAVNI_NEMOCI

JAK SE CHOVÁ A REAGUJE ALFA CHLAP – LOVEC?  

příštím díle tohoto seriálu přejdeme k praktickým ukázkám a příkladům ze života Alfa chlapa Lovce. na základě otevřených vztahů i jeho dalších charakteristik. Věřím, že nejlepší ilustrací životního přístupu Nového Alfa chlapa – Lovce je srovnání jeho reakcí s reakcemi ostatních chlapů v reálných životních a partnerských situací. Teď malá ochutnávka (zbytek v příští kapitole zde).

SITUACE: Přítelkyně se zmíní, že jí občas píše jeden kamarád a zve ji na rande.

 • BETA: situace v něm vyvolává úzkost. Brblá, vyptává se a případně vlezle a ufňukaně přemlouvá přítelkyni, ať si s danym týpkem nepíše.
 • TRADIČNÍ ALFA: oheň je na střeše: “Co je to za zmrda? Ještě jednou ti napíše, a rozmlátim mu hubu.” Následuje drama, konflikt, hádky.
 • NOVÝ ALFA CHLAP – LOVEC: Celé situaci nepřikládá žádnou důležitost. Maximálně se nad ní pousměje a okamžitě ji pouští z hlavy. Ví, že s nejvyšší pravděpodobností je celá záležitost zcela neškodná – danej kluk je beta ve friend zone, který nemá u jeho partnerky absolutně šanci. Do situace by se vložil a začal by jednat až ve chvíli, kdy by celá záležitost nabyla například podobu patologického stalkingu ze strany dotyčného kámoše (dosti nepravděpodobná varianta).
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

LOVU ZDAR!

Dotazy: info@lovcuvdenik.cz

20 Comments

 • A co kdyz chces deti?

  • Ahoj. Děti bych si potenciálně pořídil v dlouhodobém, stabilním OLTR vztahu (open long term relationship). NA případné námitky typu “Děti patří jen do tradičního monogamního svazku” rovnou odpovídám – ano, to je možná naše zbožné přání, jak by měl svět fungovat, nikoli odraz toho, jak reálně funguje – míra rozvodovosti více než 50 %, spousta rozvodů končících neskutečnými emocionálními a právnimi bitvami (včetně například smyšlených obviňování ze sexuálního zneužívání), obrovská míra nevěry ze strany žen i mužů atd. Lovec

   • A detem bys pak rekl, jak to funguje? Ze mas mamku rad, ale obcas travis noc s jinejma tetama? 😀

    • Popravdě, tímto tématem jsem se ještě nezabýval. Nicméně předpokládám, že od určitého věku bych jim to komunikoval upřímně, jak to je. Jinak, jak to dělá to obrovské procento lidí, kteří tajně podvádí v oficiálně monogamních vztazích? Jsou k dětem upřímní nebo to tají? Popravdě, statistiky nemám, budu vděčný za jakékoli informace – výzkum na toto téma. Lovu zdar!

 • Lol to je sračka😂😂😂 ty se prostě jen bojíš jít do vztahu naplno, mladej.

  • Čau, Karle, vtah naplno mám. Se svou přítelkyní Lucií. Hezkej den a lovu zdar!

 • a neříkal jsi náhodou,že přítelkyni nemáš protože neuznáváš monogamní vztahy, tady si někdo trochu protiřečí 😂

  • Pokud ti připadá, že si protiřečím, pravděpodobným důvodem je to, že nečteš mé texty dost pozorně. Ano, nebudu mít monogamní přítelkyni. Nicméně v současné době mám tzv. OLTR vztah, což znamená, že mám přítelkyni, kterou miluji, jsem jí emocionálně věrný, mám ale sex i s jinými ženami. Více informací v odkazu níže. Hezký večer a Lovu zdar!
   https://www.lovcuvdenik.cz/2019/07/alfa-chlap-2-0-a-polygamie-otevrene-vztahy.html

 • A tvůj otevřený vztah je otevřený symetricky, to znamená, že partnerka může mít rovněž FB, pokud má zájem? Případně pokud zatím zájem nemá, jak bys reagoval na to, kdyby se situace časem v tomto ohledu změnila?

  • Ahoj, Anno. Nový alfa – Lovec je nezávislý na výsledku, což mimo jiné znamená, že vůbec neřeší, co jeho přítelkyně dělá ve volném čase a nechává ji vlastní svobodu a zodpovědnost. Takže odpověď na tvou otázku je ano, žena, s níž mám otevřený vztah může mít sex i jinde. Samozřejmě mé preference jsou poté takové, že otevřený vztah opravdu vysoké a vážné úrovně navážu mnohem raději se ženou, která má sex pouze se mnou. Nicméně stále platí onen imperativ nekontroly a svobody. Kovu zdar! L

   • Představme si tedy situaci, která je hypotetická, nicméně zcela reálná. Máš letitý vážný vztah se ženou, bydlíte spolu a máte spolu dítě. A ta dotyčná po x letech, kdy ona žije monogamně, řekne: Sex s tebou je super, ale občas mám chuť zažít něco i s někým jiným, čistě kvůli pocitu novosti. Nevidím pointu v tom být ti věrná, když ty mně věrný nejsi. Potřebovala bych, abys jednou měsíčně večer pohlídal naše společné dítě, zatímco já si půjdu zašukat s kamarádem.
    Jak bys na to reagoval?

    • Ahoj, Anno. Přístup Nového alfa chlapa k celé věci je takovýto:
     – jsem maximálně nezávislý na výsledku ve vztahu a v podstatě vůbec neřeším, co ženy, s nimiž mám vztah, dělají ve svém volném čase
     – nekontroluju, nesnažím se řídit
     – pouze jasně stanovím své preference: v tomto kontextu je moje preference taková, že otevřený vztah té nejvážnější úrovně zahrnující společné bydlení a potomky navážu se ženou, která vykazuje dlouhodobě (mnoho let) chování v tom smyslu, že nemá potřebu mít sex s nikým jiným než se mnou. Ženu, která má ráda sex i s jinými muži, budu vždy respektovat a rád s ní navážu vztah méně vážné úrovně typu FB nebo milenka v otevřeném vztahu, který nezahrnuje společné bydlení apod.
     -Pokud moje velmi vážná partnerka v dlouhodobém otevřeném vztahu začne po mnoha letech našeho společného soužití jevit tendence toho, že by ráda vyzkoušela sex s jiným mužem, tak k tomu budu přistupovat zcela uvolněně a s nadhledem, pokud se bude jednat o občasnou záležitost a onen muž bude její FB – tedy bude se jednat o čistě občasný, sexuální vztah.
     – Kdyby náhle začala z ničehonic lovit na tinderu mnoho různých milenců, náš vztah bych ukončil nebo přesunul na nižší úroveň otevřených vztahů.
     Lovu zdar! L

 • Lovče, já se zkusím přidat k Anně s otázkou – pokud ty budeš mít sex každý den, proč by to tvé přítelkyni mělo stačit jen jednout ýdně, protože častěji na ni nebudeš mít kvůli ostatním ženám čas. Soudě dle toho jak jsi psal – setkávat se jen 1x týdně. V čem by měla být motivace pro ženu do tohoto jít? Ty si bude užívat denně s nějakou ženskou, ona by měla být věrná a čekat až na ni dojde řada.

  • Ahoj, Marie – některé ženy v mém životě se na toto s nepochopením ptají. Moje odpověď je vždy takováto: už ten fakt, že se na toto s nepochopením ptáš, do značné míry naznačuje, že svou osobností spadáš spíše do spektra dominantních žen, které zkrátka nedokážou pochopit dynamiku vztahu Dominantní alfa chlap + Submisivní žena, která si zkrátka s potěšením užívá, že vstupujde do životního rámce silného, dominantního chlapa, jehož bude následovat a on ji za odměnu poskytne fakticky i pocitově bezpečí, podporu, zázemí. Ano, je zkrátka faktem, že v současné době mám v životě vícero žen, s nimiž mám pravidelně sex jednou za týden a které kromě mě nemají v životě žádného jiného milence. Jak je to sakra možné? Odpověď zní v klasické větě: muži a ženy nejsou stejní, jiná je i jejich sexualita a sexuální strategie. Sexuální strategií submisivní ženy je najít si top alfa chlapa v dosahu, zatímco respektuje, že jehos trategií a potřebou je mít sex s vícero ženami. Funguje to velmi dobře. Několik poznámek na okraj: to, že ženu označuji za submisivní, neznamená, že je to nějaká ustrašená puťka, co se jen krčí v kuchyni – v mém případě se bez výjimky jedná o schopné, vzdělané, profesně úspěšné ženy, které dosahují mimo jiné úspěchu např. v korporátní či podnikatelské sféře. Zkrátka si ale ve vztahu užívají submisivní pozici, kdy chlap vede – má moc a zároveň nese i břímě zodpovědnosti. Druhá poznámka – co se týče dominantních žen, osobně je respektuju a mám je rád – dominantní ženy jsou často skvělé společnice a milenky, pouze vím, že s nimi nikdy nenavážu vážný, dlouhodobý vztah. Ve vztahu chci submisivní, příjemnou, femininní ženu, která vstoupí do mého rámce, nikoli dominantní, bitchy dračici, co se mnou bude zápasit o moc. Krásný den a Lovu zdar!

 • Zdravím,

  to, že se ženy s tebou o tebe dělí, dokážu pochopit. Sama jsem milenkou jednoho muže, který nás má více. Nechápu ovšem jinou věc. Že s tebou ženy spí, ačkoliv se odmítáš podělit o zdroje. Tím nemyslím, že jim máš zaplatit nájem, ale např. koupit láhev vína, pozvat na oběd, příležitostně donést dárek.

  Pokud by mi muž řekl, že si mám večeři zaplatit sama, okamžitě by se u mě zdiskreditoval. Evokovalo by to ve mně neúspěšného muže, který je na tom tak blbě, že nemá ani na kus žvance. Tedy muže slabého, nebo lakomého. A nebo nevychovaného, který nezná ani základy etikety.

  Být milenkou navíc znamená více osamělosti. Muž bude pochopitelně trávit Vánoce se svojí manželkou, nebo přítelkyní a milenka bude sama. Když už se tedy žena ocitne v pozici milenky, měl by toto muž alespoň trochu kompenzovat a koupit jí aspoň občas nějakou hovadinu. Navíc toho může využít ve svůj prospěch i muž.

  Můj milenec to dělá fikaně. Líbí se mu, když žena nosí punčochy, boty na podpatcích, elegantní šaty, rád také používá se ženami erotické hračky. Takže dá k Vánocům poukaz v nějaké hodnotě, já vyberu konkrétní prádlo, které mi padne, nebo novou hračku a obě dušičky jsou spokojené. On má erotický zážitek, já dárek. A ještě si dáme třeba víno. Někdy i s jeho dalšími milenkami. Některé znám a jsme spolu zadobře.

  Skutečně se ty tvé milenky a “kamarádky” s výhodami, spokojí pouze se sexem bez jakéhokoliv profitu? Nevadí třeba i těm přítelkyním, že si platí samy za večeře?

  • Ahoj, Lilith, pro maskulinního muže považuji za dobrou strategii, pokud za ženy platí. Své výdaje drží na rozumné úrovni, ale zkrátka hradí. Tzn. svým přítelkyním v otevřeném vztahu zcela standardně platím večeře, drinky, při dovolené například ubytování. Kamarádkám s benefity například víno apod. V baru či kavárně téměř bez výjimky za ženu zaplatím, pokud s tím tedy ona souhlasí. Lovu zdar! L

 • Potenciální existenci rovnosti ve vztahu se ženou nepřipouštíš? (Jakože žena není ani submisivní, ani dominantní, a chlap taky — anebo je to jen moje fantazie a takovýto vztah existovat nemůže?)

3 Pingbacks

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *