Životní mise – najdi ji!

Venku je hnusně, rozešla se s tebou holka, jdeš do práce a u východu z metra před tebe skočí nějakej podivín a vrazí ti do ruky koblihu, která ti důmyslně maskovaným otvorem vyvrhne marmeládu přímo na tvou košili. Přesto si udržuješ pozitivní náladu. To je kouzlo životní mise!

Životní mise - nezbytný komponent života každého Nového Alfa chlapa - Lovce.
Životní mise – nezbytný komponent života každého Nového Alfa chlapa – Lovce.

Na Lovcově deníku často čteš a slýcháváš takovéto věty:

 • Žena by neměla být hlavním tématem tvého života, ale pouze jeho příjemným doplňkem. Hlavní je tvůj seberozvoj a tvá životní mise.
 • ZALOŽ ÚSPĚŠNÝ BYZNYS JAKO SOUČÁST SVÉ ŽIVOTNÍ MISE!
 • Holka ti na poslední chvíli zruší první rande? Nevadí, večer budeš věnovat práci na své životní misi a další dny vyrazíš na rande s jinou holkou.
 • Přítelkyně s tebou chce vyrazit na nákupní maraton a poté na výstavu kabelek? Jako Alfa chlap – Lovec nemáš na takovéto kratochvíle čas. Jsi příliš zaměstnaný prací na svých projektech a životní misi. Usměješ se, popřeješ jí hezký den a potkáš se s ní až večer.

A tak dále. Životní mise, životní mise, životní mise. Jenže, co to vlastně přesně je? A jak ji správně definovat? To bude tématem tohoto článku. Spolu s článkem o holkytidě, nezávislosti na výsledku, knize o úspěšném svádění žen Lovcův trénink, se jedná o další ze zásadních, páteřních textů tohoto blogu, takže dávej bacha. Jdem na to!

VÝHODY ŽIVOTNÍ MISE

Pokud si jako chlap najdeš a přesně definuješ správnou životní misi vyhovující tvému charakteru a stylu života, pozitivně to ovlivní veškeré oblasti tvého života. Alfa chlapi, kteří mají definovanou životní misi, přesně znají účel svého života, tedy důvod, proč jsou na světě, proč žijí. Z tohoto důvodu:

 • Dosáhnou v životě mnohonásobně více nežli lidé, kteří životní misi postrádají.
 • Vstávají každé ráno nabití energií a entuziasmem ohledně práce na své misi.
 • Uchovávají si pozitivní myšlení a dobrou náladu i v situacích, kdy v jejich životě nastanou problémy a vše se nevyvíjí ideálně podle jejich představ.
 • Dostává se jim lepší a pozitivnější odezvy od jiných lidí včetně žen, které obecně milují chlapy, kteří mají životní misi a nehledají v ženách a ve vztazích s nimi smysl svého života.
 • Udržují si lepší zdraví nežli chlapi bez životní mise, protože jejich psychická motivace se pozitivním způsobem promítá do jejich fyzické kondice.
Životní mise – jak ji definovat? Sleduj!

CHARAKTERISTIKA ŽIVOTNÍ MISE

Aby mise mohla správně fungovat, je potřeba, aby splňovala určité charakteristiky.

JDE O DLOUHODOBÝ, KOMPLEXNÍ PROJEKT

Životní mise musí být dlouhodobým projektem, který trvá po celou dobu tvého života nebo alespoň dlouhá desetiletí.

V RÁMCI MISE SI PRŮBĚŽNĚ URČUJEŠ A SPLŇUJEŠ CÍLE

Životní misi tvoří mnoho různých průběžných cílů, kterých postupně dosahuješ.

V RÁMCI MISE VYUŽÍVÁŠ SVŮJ TALENT A SCHOPNOSTI A ZLEPŠUJEŠ JE

Tvá mise nevyhnutelně musí zahrnovat činnosti a aktivity, k nimž máš přirozený talent. V jejím rámci své schopnosti rovněž pravidelně a kontinuálně posouváš na vyšší úroveň.

ŽIVOTNÍ MISE ZAHRNUJE ČINNOSTI, KTERÉ TĚ NESMÍRNĚ BAVÍ

Životní mise v tobě musí probouzet nadšení, tudíž musí zahrnovat činnosti, které tě přirozeně baví a s radostí si je užíváš. Během těchto činností bys měl pravidelně zažívat stav, který mentální koučové označují jako “FLOW”. Jedná se o stav mysli, kdy jsi natolik pohlcen nějakou fascinující činností, že de facto zapomínáš na cokoli dalšího, včetně plynutí času a často i fyzické potřeby jako hlad či spánek. (Toto prožívání “nadšeného pracovního bezčasí” je samozřejmě nutno rozumně kalibrovat, aby neškodilo tvému zdraví).

Máš nějakou práci, byznys, která ti sice přináší dostatek financí a možná i společenskou prestiž, ovšem flow při ní nezažíváš? Zkrátka nezahrnuje činnosti, které tě nesmírně baví? Pak se tato práce či podnikání nemůže nikdy stát tvou skutečnou životní misí.

ŽIVOTNÍ MISE MÁ HLUBŠÍ SMYSL SAHAJÍCÍ ZA TO, ŽE TĚ NĚCO POUZE „BAVÍ“

Životní mise v sobě musí nést hlubší význam nežli pouhá aktivita, která tě jen baví. V jejím rámci bys měl vytvářet nějaké hodnoty, které přinášejí zásadní užitek jednak tobě a případně i dalším lidem. V tomto ohledu se nemůže stát životní misí třeba to, že hraješ s kámošema pravidelně fotbal a pak jdete na pivo.

Mise může zahrnovat podporu jiných lidí či komunit. Čistě individuální, sobecká mise je rovněž možná, nicméně vždy by mělo být přítomno ono vytváření nějaké zásadní hodnoty.

ŽIVOTNÍ MISE BY NEMĚLA MÍT KVANTIFIKOVATELNÝ ČI JINAK URČITELNÝ KONEČNÝ BOD

V tomto ohledu je důležité zejména to, abys životní misi nezaměnil za nějaký cíl. Například plán “vydělám milion dolarů” se nemůže stát tvou životní misí. Proč? No, protože ve chvíli, kdy tento úkol splníš, tvá mise končí. Vydělat určitou sumu peněz tedy nemůžeme považovat za životní misi, ale pouze za jednotlivý, dílčí cíl, který může být například spojen s tvou životní misí “Budu rozvíjet úspěchu svého byznysu s horskými koly, což představuje jednak technické odvětví a jednak sport, který mě neskutečně baví a chci se mu věnovat celý život.”

MISE NEMŮŽE ZÁVISET NA JEDNÉ OSOBĚ NEBO MALÉ SKUPINĚ LIDÍ

Plán “budu dobrým otcem nebo manželem” je sice chválihodný, ale nemůžeme ho označit za životní misi. Co se stane, pokud se s manželkou rozvedeš? Co nastane, až tvé děti vyrostou a odejdou z domova? Tvá životní mise skončí. Pokud chceš svou životní misi postavit či částečně opřít o pomoc jiným lidem, musí vždy zahrnovat širší skupinu populace. Otevřít a dlouhodobě provozovat tělocvičnu pro (sociálně znevýhodněné) děti z určité části města se naopak může stát skvělou životní misí.

MISE PRO TEBE MUSÍ BÝT SPLNITELNOU VÝZVOU

Mělo by se tedy jednak o projekt, v němž na maximum vužiješ svůj potenciál a schopnosti. Na druhou stranu by měl být splnitelný. Darovat na charitu miliardy dolarů zní jako chválihodná životní mise, ovšem pro normálního člověka zároveň nespadá do realistického rámce.

MISE BY MĚLA BÝT MODIFIKOVATELNÁ DLE TVÉHO VĚKU

Tvá mise může trvat celá desetiletí a v tomto ohledu bude pravděpodobně nutné ji modifikovat dle tvého věku. “Být nejlepším horským vůdcem” tedy zní jako zajímavá životní mise, ale v tomto ohledu zní lépe: “Zřídit firmu pro poskytování průvodcovských služeb v horách, která bude špičkou ve svém oboru. Do 40 let působit jako horský vůdce a poté jako top instruktor a propagátor bezpečného pohybu v horách s respektem k přírodě.”

V tomto ohledu jsou tedy možné mise s vícero fázemi s přihlédnutím například k tvému věku.

MISE BY MĚLA BÝT DEFINOVÁNA SPÍŠE V POZITIVNÍM NEŽ ANTAGONISTICKÉM DUCHU

V tomto ohledu není úplně dobrou životní misí například: “Budu se snažit o potlačení komunistických myšlenek a zákaz komunistické strany.” Co se stane, když komunistická strana případně ztratí širší podporu voličů a stane se marginálním politickým subjektem? Tvoje životní mise buď skončí nebo ztratí významně na důležitosti.

Lepší verzí podobné mise je například: “Založím a budu provozovat občanské sdružení snažící se o osvětu ohledně totalitních režimů mezi dětmi a mládeží a o podporu demokratického zřízení.”

JE SKVĚLÉ, POKUD JE ŽIVOTNÍ MISE PROPOJENA S TVÝM BYZNYSEM

Dobře vím, jak skvělé je vydělávat si peníze tím, co tě opravdu baví a naplňuje. Sám takto žiji už několik let. Chceš to mít stejně. Podrobnou a funkční strategii založenou na mých zkušenostech ti prozradím v kurzu LOVCŮV PLÁN: ZALOŽ ÚSPĚŠNÝ BYZNYS!

KDY SI URČIT ŽIVOTNÍ MISI?

Pokud jsi kluk mladší 30 let a ještě nemáš definovanou životní misi, nepanikař! Definování životní mise samo o sobě představuje náročnou misi a zejména mladší kluci s tímto mohou mít ještě problém. Makej tedy na svém seberozvoji, vzdělání, kariéře a postupně hledej oblasti, které tě zajímají a naplňují. Pokud jsi chlapem po třicítce, životní mise by se měla stát tvou prioritou. Já osobně jsem svou životní misi zcela finálně fomulovat až ve svých 37 letech. Už dříve v životě jsem se sice věnoval jejím částem a fragmentům, ale v celém jejím znění jsem se jí začal věnovat opravdu až v 37 letech.

METODA PRO DEFINOVÁNÍ ŽIVOTNÍ MISE

Jak na to? Představím ti metodu na nalezení životní mise. Inspirovali mě k ní jiní autoři z manosféry, například můj oblíbený mentor Caleb Jones. Sedni si na zadek někde v klidu a na papír či tablet (počítač) si narýsuj čtyři čtverce. Zajisti, ať tě nikdo minimálně hodinu nevyrušuje.

 • CHCI – co chceš v životě dělat.
 • MĚL BYCH – co bys podle svého názoru měl v životě dělat (řiď se autenticky svými názory, preferencemi a hodnotami, nikoli tím, co ti cpe společnost, mainstreamová kultura, socializace ve školách, rodiče nebo někdo další).
 • JDE MI – k čemu máš přirozený talent a zkrátka ti jde.
 • MÁM RÁD – co rád v životě děláš. Co v tobě probouzí radost a nadšení.

VYPLŇ SVÉ ČTVERCE

Následně vyplň do každého čtverce minimálně 7 položek. Snaž se, aby tvé odpovědi byly založeny primárně na tvých autentických názorech a osobních preferencích, nikoli na falešném společenském programování a podobně. Je to tvoje životní mise, tak si ji vytvoř dle sebe! Nikoli podle toho, co ti diktuje někdo jiný. Samozřejmě se vždy pohybuj v rámci zákonných a etických limitů. Pouze tak si zajistíš dlouhodobou spokojenost.

Ve chvíli, kdy máš čtverce vyplněny, začni propojovat jejich jednotlivé položky, až se ti začne rýsovat životní mise. Je možné, že určité položky budeš muset opomenout. To je zcela v pořádku. Obecně se ovšem snaž, abys formuloval životní misi v podobě fascinujícího, dlouhodobého, komplexního projektu, v jehož rámci budeš používat své schopnosti a talenty, zlepšovat je a průběžně dosahovat jednotlivých cílů a určovat si další. V podobě projektu, který tě bude skutečně naplňovat a bavit! To je tvá životní mise.

PŘÍKLAD MÉ ŽIVOTNÍ MISE

Jako příklad zde uvádím znění mé životní mise:

Být autorem. Vytvářet originální obsah (knihy/video/web) na téma chlapského seberozvoje a identity primárně v oblasti balení žen a vztahů s nimi (jak otevřených, tak monogamních) a dále v oblasti mezilidských vztahů a interakcí, fyzické kondice, kariéry, podnikání a dalších dovedností.

Obsah zejména na faktické/informativní bázi, ale rovněž i literární fikci. Prostřednictvím tohoto obsahu pomoci tisícům jiných kluků či chlapů, aby se zlepšili v těchto oblastech a dosáhli vyššího úspěchu a spokojenosti v životě.

V rámci svého každodenního života sbírat informace a zkušenosti na daná témata prostřednictvím osobních autentických zážitků a dobrodružství.

LOVU ZDAR!

CHCEŠ POMOCI S DEFINOVÁNÍM SVÉ ŽIVOTNÍ MISE? PROBER JI S LOVCEM OSOBNĚ!

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *