Alfa chlapi a drama ve vztazích

“Můj manžel navštívil striptýzový bar. Podle mě je to ukázka absolutní neúcty k ženě.” hořekuje zklamaná žena typického alfa chlapa. A drama začíná …

Alfa chlapi, kteří slíbí partnerce monogamii, dříve či později svůj slib poruší. Pak nastává drama.
Alfa chlapi, kteří slíbí partnerce monogamii, dříve či později svůj slib poruší. Pak nastává drama.

DEFINICE ALFA CHLAPA

Jak poznáš alfa chlapa? Splňuje následující charakteristiky:

 • Vykazuje typické maskulinní rysy jako je odvaha, sebevědomí, síla, dominance, zdravá porce dravosti a agresivity.
 • V životě se primárně řídí zejména svou agendou – tedy svými názory, hodnotami, preferencemi, jimž podřizuje své praktické akce. Na rozdíl od beta chlapa, který se v rozsáhlé míře podřizuje agendě jiných lidí – od dominantní přítelkyně či manželky, rodičů, spolužáků až po arogantního šéfa.
 • V životě, v profesní kariéře i v partnerských vztazích se vždy snaží uspět a vítězit.
 • Alfa chlap tedy do značné míry žije autentický život v souladu samého se sebou, na rozdíl od beta chlapa, který svou životní realitu, chování i cíle vždy ohýbá pod tlakem jiných lidí.

NEVÝHODA TRADIČNÍHO ALFA CHLAPA

Pro výše zmíněné vlastnosti mám osobně alfa chlapy rád. Jedná se o silné muže, kteří se s tím, jak v západním světě postupuje proces betaizace, stávají stále vzácnějším živočišným druhem. Vždy bych stokrát raději žil životem alfa chlapa, nežli životem bety. Proč? Hlavním důvodem je právě onen fakt, že alfa žije autentický život v souladu se sebou samým.

Klasický alfa chlap v nynější postmoderní společnosti ovšem trpí i určitými problémy:

 • Kvůli absenci nezávislosti na výsledku má tendenci neustále dominovat a kontrolovat druhé lidi. Ve vztahovém kontextu pak svoji partnerku. Výsledkem je to, že život mu zahlcuje zbytečné drama.
 • Navzdory tomu, že se typicky jedná o vysoce sexuálního chlapa, dřívě či později zpravidla zahájí vztah, ve kterém slíbí partnerce monogamii. Tuto monogamii téměř bez výjimky po určité době poruší. (Prostě jen mizivé procento silných, maskulinních alfa chlapů zvládne celá desetiletí mít sex s jedinou ženou – a většina z nich to už minimálně podvědomě tuší při svatbě). Ženu tedy začne podvádět. Výsledkem se následně stává to, že jeho partnerský život zahlcuje zbytečné drama často vrcholící soudními tahanicemi s nemalými finančními následky.
Alfa chlapi a jeji stupidní dráma ve vztazích rozmáznuté bulvárem.
Alfa chlapi a jejich stupidní dráma ve vztazích rozmáznuté bulvárem.

MMA ZÁPASNÍCI – UKÁZKOVÉ PŘÍPADY

Chceš dokonalý příklad z praxe ukazující typické alfa chlapy a jejich životní problémy? Tak se mrkni třeba na zápasníky MMA. Tím nechci říct, že alfa chlap musí mít nutně podobu hory svalů vydělávající si na živobytí bojem v kleci. Mnoho alfa chlapů vypadá a žije zcela jinak, nicméně MMA zápasníky si vybírám jako velmi hezký, ilustrační příklad.

JEJICH VZTAHY

Konkrétně mluvím o zápasníkovi Karlosi Vémolovi a trenérovi André Reindersovi. Jak vypadá jejich vztahový život? Oba dva si vybrali za partnerky velmi typické ženy atraktivní pro tento typ chlapů: silikonové sexbomby. S těmito dámami se oženili a evidentně jim oficiálně slíbili monogamii. Nyní nechci spekulovat o tom, zda tuto monogamii skutečně porušují, neboť o jejich životě nemám žádné reálné informace z první ruky. Nicméně faktem zůstává, že jejich manželky jim pravidelně vytvářejí ve vztahovém životě drama zakládající se na údajném porušování slíbené monogamie.

Co hůř, manželky nejen že vytvářejí drama, ale ještě ho ventilují na sociálních sítích, čehož se okamžitě chytnou bulvární média: “Proč si nedáš fotku s těmi kurvami? Už mi nelži!” A nebo: „Vždycky jsem odsuzovala ženatého nebo zadaného chlapa, který šel do strip baru. Každý má na to svůj názor, pro mě je to ukázka absolutní neúcty k ženě!

Co k tomu říct? Takto z vnějšího pohledu to vypadá jako klasické příznaky vztahového života alfa chlapa, který slíbil jedné určité ženě monogamii, kterou následně začal tajně porušovat. Jinými slovy, zbytečné drama, které ve výsledku chlapa obírá o energii, čas i životní štěstí. Ve vyhrocené situaci potenciálně i o prachy (v případě rozvodu).

Z POHLEDU ŽENY

Z pohledu manželek obou těchto alfa chlapů samozřejmě musím poukázat na určitou porci naivity. Vybraly si za manžely chlapy, kteří vykazují veškeré znaky sexuálních alfa samců: namakaní, fyzicky aktivní chlapi, vydělávající si tím nejprimálnějším maskulinním způsobem (tj. bojem), mající v oblibě ženy, jakými jsou ony samy – silikonové playmate. Že by takový chlap chtěl někdy v budoucnu vystoupit ze svazující monogamie a mít sex s jinou prsatou, sexuálně atraktivní ženou? Oh my god! Šokující! Jaké překvapení! Hehe.

Opět zde negativní roli hraje samozřejmě i falešné společenské programování, které zřejmě i těmto ženám skrze výchovu i média neustále vtloukalo a vtlouká do hlavy onu nesmyslnou, v realitě dnes už téměř nikdy nefungující naivní disney představu: “Jakmile si princ najde svou princeznu, už nikdy nebude chtít být s nikým jiným, už nikdy nebude chtít smočit svého pindíka v pipince jiné ženy, a budou spolu šťastní a veselí až do skonání světa!”

Takto tedy vypadá vztahový život typického alfa chlapa stojící na posloupnosti: slib monogamie – porušení monogamie – drama.

ZÁVISLOST NA VÝSLEDKU

Jak vypadají vztahy tradičních alfa chlapů mimo rámec romanticko-sexuálního kontextu? Tedy třeba vztahy s dalšími rodinnými příslušníky, kolegy, podřízenými, přáteli a dalšími lidmi v sociálním okruhu? Zde se neblaze projevuje závislost na výsledku alfa chlapa manifestující se navenek zejména jako snaha o:

 • Kontrolu jiných lidí.
 • Mentorování a poučování jiných lidí.
 • Drama v návaznosti na to, když daní lidé odmítnou poslušnost.

Jako příklad můžu použít opět Karlose Vémolu a jeho nedávný, tragický výrok ohledně potenciální homosexuality jeho malého syna a toho, že “by ji z něj vymlátil”. Fráze jak z nějakých temných, středověkých dob je ukázkou snahy o dominanci a kontrolu ostatních lidí v extrémním slova smyslu.

Z pohledu dlouhodobého životního štěstí vykazuje život alfa chlapa prudké výkyvy, které mají tento charakter:

 • Lidi kolem mě poslouchají a dělají, co jim řeknu >>> paráda. Jsem spokojenej.
 • Lidi kolem mě neposlouchají a nedělají, co jim řeknu >>> průser. Jsem nasranej. Přichází drama.

CO S TÍM?

Otázka zní: “Jak si v dnešní liberální, postmoderní době, oproštěné od náboženských a společenských restrikcí, v době, kdy oproti minulosti vykazují ženy mnohem vyšší míru dominance a nezávislosti, může chlap uchovat pozitivní maskulinní rysy alfa chlapa a při tom zažívat dlouhodobě spokojený život oproštěný od vztahových a mezilidských dramat a hádek?” Odpovědí se stal koncept Nového alfa chlapa – Lovce, který ti představím v OBSÁHLÉM VIDEOKURZU.

KONCEPT NOVÉHO ALFA CHLAPA – LOVCE

Osobně nyní žiju podle konceptu Nového alfa chlapa. V rámci této snahy se snažím rozvíjet osobnostní kvality alfa chlapa jako je sebevědomí, síla, odvaha, svoboda, autentický život a zároveň se vyhnout patologickým jevům, jimiž ve vztazích trpí výše zmínění MMA zápasníci, tradniční alfa chlapi 1.0. Co je klíčem k odstranění těchto negativních jevů? Dvě věci:

 1. Žiju otevřeně nemonogamním způsobem života a ženám, s nimiž mám vztah nikdy neslibuju monogamii. Tím pádem nikdy holky nepodvádím a vyhýbám se tudíž dramatům plynoucím z lhaní a podvádění.
 2. Ve vztahu k holkám a k lidem obecně se snažím minimalizovat mentorování a poučování. Vždy uvolněně, přátelsky a s respektem vyjádřím svůj názor na chování daného člověka. Nechávám plně na dané osobě, jestli se podle mých rad a přání zařídí. Pokud se tak nestane, nikdy nevyvolávám drama. Pokud je chování pro mě nepřijatelné, s tímto člověkem se přestanu na nějakou dobu (případně navždy) stýkat. Postupuji tedy s maximální nezávislostí na výsledku, která mi umožňuje, aby mé životní štěstí bylo primárně definováno mnou, nikoli chováním jiných lidí.

JAK ZAČÍT ŽÍT TAKOVÝMTO SKVĚLÝM ZPŮSOBEM? TO TĚ NAUČÍM VE SVÉM VIDEOKURZU LOVCŮV TRÉNINK: MĚJ OTEVŘENÉ VZTAHY!

NEMONOGAMIE

Jako chlap mající velmi kladný vztah k sexualitě a alfa rysům jako dominance jsem se rozhodl, že monogamie pro mě není přijatelný rámec vztahů. Považuji ji za umělý nábožensko-sociální konstrukt vytvořený zejména za účelem sociální kontroly. Tento konstrukt nejen že nemá jakékoli opodstatnění v biologii, ale v dnešní době vykazuje naprosto jasné znaky selhávajícího sociálního systému. Stačí se kouknout na statistiky rozvodovosti a podvádění.

Žiji tedy nemonogamním způsobem života. Co to přesně zahrnuje?

 • Ženám nikdy nelžu. Na otázku vždy odpovídám pravdivě. Lhaní je v rozporu smým kodexem alfa chlapa, jelikož jeho hlavními motivy jsou vždy lenost či strach (atributy beta chlapů). Navíc lhaní se vždy provalí a nese tedy v sobě zárodek pozdějšího dramatu.
 • Ženám, s nimiž se intimně stýkám, nikdy neslibuju monogamii – tudíž nikdy ani nepodvádím.
 • V dnešní době funguji tak, že mám přítelkyni, s níž mám dlouhodobý otevřený vztah a k tomu mám pravidelně sex několikrát do týdne se svými kamarádkami s benefity. Své přítelkyni vždy jen oznámím, že se uvidím s některou ze svých kamarádek s benefity.

VZTAHY S LIDMI

Ve vztazích s lidmi a zejména s ženami, s nimiž se intimně stýkám, se snažím nikdy nementorovat, nepoučovat ani nevyvolávat hádky nebo drama. V případě, kdy daná osoba překračuje limity chování, které považuju za přijatelné, uplatním metodu soft next – tedy několikadenní přerušení kontaktu.

Nový alfa chlap lidi nementoruje. Akorát se na základě jejich chování rozhoduje, zda s nimi bude trávit čas. Samozřejmě tato taktika není využitelná při výchově potomků, což je ovšem téma na samostatnou kapitolu, kterému se budu věnovat někdy příště.

VÝSLEDEK

Jak vypadá výsledek takovéhoto životního přístupu? Mimo jiné tak, že situace, které pravidelně zažívají tradiční alfa chlapi Vémola a Reinders, kdy jim manželky dělají drama kvůli (údajné) nevěře na sociálních sítích, mi připadají jak z jiného vesmíru. Nedokážu si absolutně představit, že bych někdy v životě musel procházet takovýmto zbytečným a otravným dramatem ze strany své partnerky. A kdyby náhodou tato situace přeci jen nastala, vyřešil bych ji během cca jedné minuty.

Objektivně musím říct, že celý tento systém funguje skvěle. Dlouhodobý nemonogamní vztah jsem měl už mezi svým dvacátým a třicátým rokem života, ovšem během něj jsem vykazoval spíše částečně rysy beta chlapa a posléze tradičního alfa chlapa, kdy jsem měl tendenci partnerku pouřovat a mentorovat. Oproti tomu nyní zažívám mnohem méně dramatických situací a hádek. Moje celková životní spokojenost se znatelně zvedla a mám mnohem více času, energie i elánu věnovat se rozličným projektům a své životní misi. Domnívám se, že tuto pozitivní energii pociťují i moji blízcí, pro něž mám více energie a času jim například s něčím pomoci.

VYZKOUŠEJ TO TAKY!

Pokud i ty vykazuješ znaky tradičního Alfa chlapa, tedy konkrétně:

 • sílu a odvahu.
 • dominanci.
 • tvrdost a nároky vůči sobě a snahu uspět a vítězit.
 • snahu žít život autenticky v souladu se svými názory, postoji a hodnotami.
 • snahu makat na sobě a zlepčovat se pro sebe i pro ostatní,

ale zároveň trpíš i negativními jevy nevyhnutelně spjatými s životem alfa chlapa, tedy:

 • sexuální, či romanticko-sexuální podvádění partnerky – tedy nevěra a z ní plynoucí drama, nebo minimálně nutnost lhát, vymýšlet si, skrývat věci před partnerkou (tedy esencielně beta chování).
 • tendencí mentorovat a ovládat lidi kolem sebe,

navrhuju ti se nad konceptem nového chlapa zamyslet. Můžu ti zaručit, že po přechodu na něj zažiješ neskutečný nárůst pozitivity, klidu a pohody v životě a v návaznosti na to tedy i růst energie pro své projekty a celkové životní spokojenosti a úspěšnosti (pro sebe i pro tvé blízké).

V psaní na téma Nového alfa chlapa budu pokračovat. Na téma otevřených vztahů máš nyní k dispozici můj VIDEOKURZ.

LOVU ZDAR!

Dotazy: info@lovcuvdenik.cz

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *