KDO JE LOVEC – MICHAL DĚD

Michal Děd, *1981

Vystudovaný novinář (FSV UK), autor knih a tvůrce audiovizuálního obsahu, který se dlouhodobě věnuje studiu mužského seberozvoje, vztahové dynamiky mezi pohlavími a rovněž procesu svádění žen.

Považuji se za autora spadajícího do oblasti red pill, přičemž tento termín chápu jako praxeologii – teorii o lidském jednání zabývající se primárně mužským postavením ve světě a vztazích a intersexuální vztahovou dynamikou obecně. Jedná se o soubor vědomostí, odborných znalostí a zkušeností umožňující konstrukci názoru týkajícího se zejména postavení mužů ve společnosti a vztahové dynamiky mezi muži a ženami.

V Lovcově deníku spojuji věci, které mám rád: seberozvoj ve smyslu snahy o uplatnění svého talentu, psaní a literární tvorbu, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, vzdělávání a komunikaci s lidmi.

Smyslem Lovcova deníku je předávat čtenáři někdy tvrdé a neromantické red pill informace o tom, jak vztahy mezi pohlavími i obecně společenská dynamika fungují. Dále mu poskytnout rady a tipy pro to, aby se kontinuálně posouval ve své snaze stát se co nejlepší verzí sebe sama.

FILOSOFIE LOVCOVA DENÍKU: “NENADÁVEJ NA ŽENY, VZTAHY A ŽIVOT! MÍSTO TOHO POCHOP, JAK SKUTEČNĚ FUNGUJÍ. NA BÁZI RACIONÁLNÍHO UVAŽOVÁNÍ A REÁLNĚ PLATNÝCH POZNATKŮ O SKUTEČNOSTI, NIKOLI TOHO, CO TI VNUCUJE SPOLEČNOST, MÉDIA A POPULÁRNÍ KULTURA. DÍKY TOMU ŽIJ SPOKOJENÝ, PLODNÝ ŽIVOT VE PROSPĚCH SEBE I OSTATNÍCH!”

LOVEC

Mezi mé hlavní inspirátory v oblasti red pill a mužského seberozvoje patří či patřili: Caleb Jones (Alpha Male 2.0, Sovereign CEO), Rollo Tomassi (The Rational Male) a v raných dobách existence blogu rovněž kouč Chase Amante a jeho tým na blogu girlschase.com.

Dále sleduji: Psychacks (Orion Taraban, PsyD); Rich Cooper (Enterpreneurs in cars); Shawn T. Smith, psyD; Alexander Grace; Fresh & Fit; Andrew Tate.

Autoři zaměření na přírodní a společenské vědy: dr. David Buss (evoluční psychologie), dr. Andrew Huberman (biologie), Robert Greene, Chris Williamson.

Upozornění: to, že výše zmíněné autory sleduji, respektuji a považuji v určitých oblastech za své inspirátory, neznamená, že nutně souhlasím naprosto se vším, co tvrdí a prosazují.

LOVCŮV DENÍK JE MIMO JINÉ O SNAZE PŘEDAT KLUKŮM A CHLAPŮM INFORMACE OHLEDNĚ CHLAPSKÉHO SEBEROZVOJE A VZTAHOVÉ DYNAMIKY, KTERÉ BYCH BÝVAL RÁD DOSTAL OD SVÉHO OTCE, KDYŽ MI BYLO TŘEBA 15 LET.

LOVEC
Michal Děd
Michal Děd, Foto: Michal Bílek

LOVCŮV DENÍK V DATECH A ČÍSLECH

MICHAL DĚD – ŽIVOTOPIS VE ZKRATCE

2002 – 2006 – Bc. Studium humanitní vzdělanosti (Fakulta humanitních studií, UK)

2006 – 2009 – Mgr. Žurnalistika (Fakulta sociálních věd, UK)

2001 – 2014 – Novinář na volné noze (VICE media Inc., E15, Nový prostor, Večerník Praha)

2005 – 2014 – Lektor angličtiny

2010 – 2018 – Producent (Balcony TV Prague)

2014 – 2016 – Content Management Specialist (CZ-SK Microsoft)

2016 – 2018 – Digital & Social Lead (CZ-SK Microsoft)

2018 – 2021 – Lektor digitálních dovedností a online marketingu (Avon)

Od 2017 – Autor (Lovcův deník)

Od 2022 – Autor (Lovcův byznys)

LinkedIn zde.

LOVU ZDAR!

KONTAKT: info@lovcuvdenik.cz

(Ve smyslu lovu zkušeností, užitečných informací, zážitků, dobrodružství a obecně chlapského seberozvoje. Zkrátka lepšího já!)