Pravidla, jak úspěšně balit holky #01: Zákon minimální snahy

Dva chlapi přijdou na party. Jednoho je „všude plno“ a každou holku zahrne lavinou slov a vtipů, kterou se je snaží zaujmout. Druhý se na baru pohybuje nenápadněji, jen s lehkým úsměvem na tváři. Pronese dvě poznámky, kterými pobaví přátele kolem, ale za chvíli už ho uvidíš na okraji baru s jednou z nejhezčích holek na party. Když chceš ÚSPĚŠNĚ SBALIT HOLKU, který přístup je lepší?

Většinu konverzace může obstarat holka.

PROČ SE VZDĚLÁVAT V PRAVIDLECH TOHO, JAK SPRÁVNĚ SBALIT HOLKU

V této kapitole začnu se seriálem Pravidla pro úspěšné balení, kde popíšu několik základních pravidel, přístupů a nastavení mysli, které, pokud si je osvojíš a budeš dodržovat, ti pomůžou, abys byl v balení, vztazích, ale i celkově v sociálních interakcích úspěšnější. Jako první se podíváme na tzv. Zákon minimální snahy (Law of Least Effort).

“Jak sbalit holku” je oborem, v němž nás nikdo nezdělává.

Proč to tak je?

GENERACE VYCHOVANÁ MATKAMI

 • Většina z nás vyrůstá bez pořádného maskulinního vzoru, protože otcové se obvykle utápí v nefunkčních dlouhodobých tradičních vztazích, během nichž téměř nebo zcela pozbyli své mužské kvality jako je přirozená dominance, zdravé sebevědomí, síla a schopnost vést.
 • Případně otcové nejsou v životě svých synů vůbec přítomni z důvodu rozvodu.
 • Jsme tedy vychovávání matkami, které nám samozřejmě předávají svůj mateřský femininní pohled na celou problematiku – „hlavně buď poslušný, hodný, slušný kluk, najdi si svou vyvolenou, chovej se k ní jak k princezně a ona se zblázní radostí, že má tak skvěle vychovaného přítele a budě tě milovat na věky věků“.
 • Tedy zkrátka řečeno přístup, který v praxi téměř nikdy nefunguje, a mnohým těmto hodným, dobře socializovaným a civilizovaným klukům přinese ve světě romatnicko-sexuálních vztahů s holkama jen potíže.

POPULÁRNÍ KULTURA TI NEPORADÍ, JAK SBALIT HOLKU

 • Žádný takový obor jako balení holek a vztahy s holkama na školním rozvrhu nenajdeš, takže se většina z nás čerpá informace o vztazích z populární kultury. Netřeba dodávat, že informace obsažené ve většině produktů mainstreamové populární kultury jsou zavádějící a nesmyslné.
 • Naprostá většina z nás také nepatří mezi tzv. „naturals“, tedy jedince, co mají balení holek tak nějak přirozeně v krvi. Výsledkem je tedy to, že se při balení musíme spolehnout na vlastní závěry a předpoklady vytvořené většinou na velmi nesolidním základě rad matek nebo stejně nezkušených kamarádů a dojmů z mainstreamových seriálů a filmů.
JAK ÚSPĚŠNĚ BALIT KRÁSNÉ ŽENY – ZÍSKEJ SPOLEHLIVÝ NÁVOD ZDE

JAK TO VYPADÁ, KDYŽ PŘÍLIŠ TLAČÍŠ NA PILU

Jednímz takovýchto nesmyslných přepokladů je představa, že pokud chceš holku sbalit,
musíš na to vynaložit hodně snahy a energie
. Kluci a chlapi na základě tohoto mylného předpokladu pak mají tendenci k následujícím chybám při balení a v průběhu vztahů:

 • Při oslovení holky nepůsobí uvolněně a přirozeně, ale spíš jako klauni v křeči chrlící ze sebe jednu stupidní hlášku za druhou. (Stačí se podívat na party alkoholem posilněných mládežníků i starších chlapů před vchodem do klubů každý víkend).
 • Při komunikaci s holkou se ji snaží sbalit tím, že ji ukecají k smrti.
 • Pokoušejí se okatě a neobratně na holku zapůsobit – zejména tím, že vyzdvihují své reálné, nebo domnělé kvality – peníze, dobré auto, vzdělání, úspěch v podnikání, sportu apod. Takovéto dětinské vytahování působí v lepším případě směšně, v horším případě arogantně a odpudivě.
 • V dlouhodobém horizontu vztahů se pak snaží holku ohromit a uplatit pomocí drahých večeří, dovolených, dárků apod.
 • Shrnuto jednou větou: Zkrátka se příliš předvádí a tlačí na pilu.
 • Do balení žen i vztahů investují příliš mnoho času, energie i prostředků, v důsledku čehož klesá jejich nezávislost na výsledku – ten nejatraktivnější rys, kterým se chlap ve vztahu vůči ženám může vyznačovat. V souvislosti s tím často přichází neúspěch, rozčarování a deprese.
 • Nevědí, jak holku správně oslovit a sbalit ji za využití minimálního množství úsilí.
ZJISTI, JAK BÝT RESPEKTOVANÝ CHLAP, V KOMPLEXNÍM KURZU OD LOVCE. I DÍKY RESPEKTOVÁNÍ ZÁKONA MINIMÁLNÍ SNAHY (PROBÍRÁM V 6. KAPITOLE KURZU).

ZÁKON MINIMÁLNÍ SNAHY

Při balení a ve vztazích ovšem funguje princip zcela opačný – Zákon minimální snahy (Law of Least Effort). Co je jeho podstatou? V prvé řadě je potřeba říci, že Zákon minimální snahy se nevztahuje pouze na oblast balení a sexuálních vztahů, nýbrž na všechny formy socializace.

Jeho smysl spočívá v tom, že v lidských společenstvích, podobně jako ve zvířecích, je za dominantního, nejúspěšnějšího a sexuálně nejatraktivnějšího alfa samce hodného nejvyššího respektu považován ten, který při MINIMÁLNÍ SNAZE REFLEKTOVANÉ NAVENEK DOSAHUJE TĚCH NEJLEPŠÍCH A NEJVÝRAZNĚJŠÍCH VÝSLEDKŮ.

ALFA SAMCI Z DŽUNGLE

Pro ilustraci stačí si pustit přírodopisný dokument. Podívej se na alfa samce těch nejobávanějších a nejnebezpečnějších druhů zvířat ve volné přírodě – lvi, tygři, hroši nebo gorily. Po většinu času se vyznačují naprosto bohorovným klidem, uvolněností, nenuceností, někdy až téměř leností.

Až v případě potřeby (lov, přítomnost soka) dokáží během vteřiny projevit svou drtivou a smrtící sílu s neuvěřitelnou efektivitou. Oproti nim jsou to naopak beta samci, kdo projevuje mnohem více aktivity, snahy a nervozity, přičemž jejich výsledky nedosahují takových kvalit.

Stejně jako v africké džungli, tak v džungli balení by tvým ideálem, kterému se snažíš přiblížit, měl být takovýto alfa samec – na povrchu zcela klidný, vyrovnaný, dosahující skvělých výsledků a dominance jen mávnutím tlapy. Všimni si zvýrazněného slova “na povrchu”. Mám tím na mysli, že důležitou roli zde hraje dojem, jímž působíš navenek. 

Ve skutečnosti do sebevzdělání a zlepšování se v oblasti balení můžeš investovat spoustu času a energie, nicméně v akci například v nočním klubu nebo na baru působíš zcela klidně a uvolněně. Předvádění se, přílišnou snahu zaujmout, nervozitu – tyto atributy přenecháš méně úspěšným beta samcům.

Zákon minimální snahy rozhodně neznamená, že se válíš pod duchnou a na všechno kašleš! Naopak. Tvrdě na sobě makáš. Nicméně při interakcích s lidmi netlačíš na pilu.

BUĎ RESPEKTOVANÝ CHLAP I DÍKY ZÁKONU MINIMÁLNÍ SNAHY

Zákonu minimální snahy věnuji velkou pozornost například v rámci 6. kapitoly svého komplexního tréninku BUĎ RESPEKTOVANÝ CHLAP. Tam píšu následující:

UKÁZKA Z 3HODINOVÉHO TRÉNINKU BUĎ RESPEKTOVANÝ CHLAP

30. ZÁKON MOCI

Spisovatel Robert Greene ve své legendární knize 48 Zákonů moci píše: “Ve svém spisu Dvořan vydaném v roce 1528 popisuje Baldassare Castiglione celý kodex vysoce vybraných způsobů dokonalého dvořana. Také uvádí, že všechna tato gesta musí provázet takzvaná sprezzatura, což je schopnost budit dojem, že těžké věci jsou lehké.”

A já souhlasím. Sprezzatura je rozhodně nezbytnou součástí nastavení mysli a vzorců chování Nového Alfa chlapa Lovce.

ZÁKON MINIMÁLNÍ SNAHY, KDYŽ CHCEŠ SBALIT HOLKU

Při balení se tedy snaž maximalizovat investici holky a minimalizovat svou vlastní zjevnou investici do vzájemné komunikace. V praxi to znamená například toto:

 • Celkově se snaž zvýšit objem pozitivní odezvy, kterou získáš pasivně díky tomu, že máš zvládnuté základy pro balení – tedy dobrý styl oblékání, účesu, dobrou fyzickou kondici, sebevědomý postoj, tón hlasu a způsob mluvy atd. 
 • Při oslovování holky nespoléhej na nudné fráze („ahoj, prosím tě, kde je tady bar?“), ale ani na žádné rádoby vtipné klauniády. Hladce, sebevědomě a přímo dej během oslovení najevo, že se ti líbí. Podobně, jako jsem to udělal třeba při balení holek v Brně.  

LÍNÍ CHLAPI, CO NECHÁPOU ZÁKON MINIMÁLNÍ SNAHY

Občas se setkávám s kluky a chlapy, kteří špatně pochopili zákon minimální snahy jako prostou výzvu k lenosti, lajdáctví a nedostatku proaktivity. Říkají například: “Hej, Lovče, zákon minimální snahy, né, takže:

 • co bych se snažil makat v posilovně a na svém socio-ekonomickém statusu? Kašlu na to!”
 • co bych se snažil oháknout se na první rande nebo v rámci nočního studeného balení jako dobře vypadající chlap?”
 • proč bych měl oslovit holku první já? Zákon minimální snahy, přeci né?!”

MOJE ZPRÁVA PRO LÍNÉ KLUKY

Těmto chlapům vzkazuju: Chlape, dej si facku a prober se! Přečti si znění zákona minimální snahy ještě jednou:

V lidských společenstvích, podobně jako ve zvířecích, je za dominantního, nejúspěšnějšího a sexuálně nejatraktivnějšího alfa samce hodného nejvyššího respektu považován ten, který při MINIMÁLNÍ SNAZE REFLEKTOVANÉ NAVENEK DOSAHUJE TĚCH NEJLEPŠÍCH A NEJVÝRAZNĚJŠÍCH VÝSLEDKŮ.

Zákon minimální snahy

Vaše jednání musí působit přirozeně, jako by vás nestálo žádné velké úsilí. Všechna vynaložená námaha, pot, ale také chytré triky musí zůstat tajemstvím.

Robert Greene: 48 Zákonů moci

TVRDĚ MAKÁŠ

Význam zákona minimální snahy tedy zní přesně opačně, než se průměrný lenoch domnívá. Tvrdě na sobě makáš! Ovšem ohledně svého makání se nechlubíš, nevytahuješ se, nefňukáš, nestěžuješ si. Považuješ ho za samozřejmé.

Na první rande se například skvěle ohákneš v dobře padnoucí košili, tmavých kalhotách a kožených botách. Tuto snahu však považuješ za samozřejmou. V rámci tvé konstantní tvrdé práce na sobě samém to VLASTNĚ NEPOVAŽUJEŠ ZA NĚJAKOU VELKOU SNAHU, ALE SPÍŠE ZA DROBNÝ DETAIL, SAMOZŘEJMOST, KTERÝ TĚ DÍKY TVÉ DISCIPLÍNĚ, MOTIVACI A EFEKTIVNOSTI VLASTNĚ NESTOJÍ NIJAK VELKOU PRÁCI. Díky tomu, jak píše Baldassare Castiglione, budíš dojem, že těžké věci jsou lehké. A to ti přináší respekt tvého okolí!

ZÁKON MINIMÁLNÍ SNAHY NA PRVNÍM RANDE

 • První rande organizuj poblíž svého domova
 • Při konverzaci nemel – v ideálním případě by většinu (cca 70 – 80 %) konverzace měla obstarat holka (zde samozřejmě záleží i na vaší povaze a temperamentu. Pokud jste živější osobnost, mluvte tolik, jak vám to vyhovuje. Není ale nutné se do hovoru nutit). Nechte pracovat zejména svůj oční kontakt.  
JAK S ŽENOU KONVERZOVAT V DUCHU ELEGANTNÍHO CHLAPA VYUŽÍVAJÍCÍHO ZÁKONA MINIMÁLNÍ SNAHY. ZJISTI ZDE!
 • Při konverzaci memluv příliš o sobě – můžeš prozradit pár věcí ohledně své práce a zálib, případně odpovědět na její dotazy, ale poté konverzaci stoč k ní – k intimním detailům jejího života (její sny, ambice, rodina, lásky, sexuální zážitky a preference).
 • Ten, kdo pokládá dotazy, určuje rámec konverzace a vychází z ní jako dominantnější partner. Chlap by měl tedy na prvním rande pokládat dotazy a holka by měla mluvit. (Samozřejmě, pokud holka položí dotaz, je potřeba na něj pravdivě odpovědět).
 • Nevytahujte se se svými úspěchy a kvalitami.
 • Nesnaž se zapůsobit prachama, nákupem drahých drinků, placením vstupů do drahých klubů. Ideální první rande je nejlepší zorganizovat v hezké kavárně či baru blízko tvého domova. Do divadla nebo do drahý restaurace zve na první rande jen nezkušenej začátečník. 
 • Nech do vzájemné interakce investovat i ji – například tím, že se s tebou přesune do jiného baru.
 • Na veškeré nejisté a krizové situace reaguj s naprostým klidem.
 • Zkouší na tebe holka různý testy? Zachovej bohorovný klid. 
STAŇ SE KROTITELEM ŽENSKÝCH TESTŮ.

ZÁKON MINIMÁLNÍ SNAHY VE VZTAHU

Při dlouhodobějším vztahu Zákon minimální snahy znamená následující:

 • Holce co nejdřív jasně naznačit, že chceš být její milenec, nikoli pouhej kámoš
 • Do začínajícího vztahu vstupuj s klidem, rozmyslem a rozvíjejte ho postupně – je dobré se vyhnout romanticko-orgastickým ohňostrojům, k nimž má sklon většina nezkušených zamilovaných kluků na začátku vztahu. Bude na ně dost času později, pokud se vztah bude dobře vyvíjet.
 • Nesnaž se holku uplácet drahými dary (jakého dárku podle vás si bude holka vážit víc – drahého náhrdelníku od manžela, s nímž už jí rok nebaví spát, nebo náramku z blešáku za dvacet korun od milence, který ji dárek předá během tajné schůzky a řekne jí k němu nějakou vtipnou historku o tom, jak ho získal?)
 • Do vztahu investuj svůj čas, energii a prostředky s rozmyslem a nech investovat i svou partnerku.
 • Nepřeháněj to s textingem.
 • Nevídej se s přítelkyní příliš často. Zejména na začátku vztahu jednou týdně zcela postačí.
 • Na ženské drama reaguj v počáteční fázi s klidem. V případě, že se vztah nevyvíjí dobře, případně pokud má holka opakované tendence k překračování limitů a pravidel, buď připravení a ochotní ze vztahu v klidu odejít. 

Jaká je tedy odpověď na otázku z úvodu téhle kapitoly? Bude mít větší šanci sbalit nejatraktivnější holky v klubu uřvaný machr, nebo nenucený, elegantní alfa, který dodržuje pravidlo minimální snahy? Jestli jsi četl pozorně, tak to už víš. Chceš se o použití Zákona minimální snahy v praxi dozvědět ještě víc? Mrkni na LOVCŮV TRÉNINK a také trénink BUĎ RESPEKTOVANÝ CHLAP.

LOVU ZDAR!

Dotazy: info@lovcuvdenik.cz

One Pingback

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *