Nenech poklesnout její atraktivitu vůči tobě !

Záleží ti na tvém dlouhodobém vztahu s holkou? Tak bys měl dávat pozor, aby její atraktivita vůči tobě zůstávala pořád na vysoké úrovni!

Když zpáprdovatíš, ztráta atraktivity je téměř zaručená.
Když zpáprdovatíš, ztráta atraktivity je téměř zaručená.

Seznámil jsem se s krásnou holkou a začali jsme spolu chodit. Hlavně začátek vztahu byl super. Neskutečně jsme si rozuměli. Když jsme byli jen pár dní od sebe, ona my doslova brečela do telefonu, jak ji chybím. Měli jsme sex někdy i několikrát denně. Pak jsem nastoupil do nový práce. Prachy za ní byly sice skvělý, ale přišlo s ní i hodně stresu. Makal jsem deset hodin denně. Přibral jsem deset kilo. Postupně začalo přibývat v našem vztahu hádek a sexu bylo naopak čím dál míň.

No, a pak mi řekla, že už ji nepřitahuju a že se se mnou rozchází. Prej se ze mě stal strašnej páprda. No, jo, ale co jsem měl dělat? V práci samej stres, furt jsem musel o něco válčit, tak aspoň doma jsem chtěl mít trochu klid a pohodu.

POHODA V DLOUHODOBÉM VZTAHU

Tisíce variací tohoto příběhu stojí za koncem mnoha dlouhodobých vztahů. Jejich společným jmenovatelem je to, že chlapi v nich zpohodlněli, příliš si užívali pohody a dopustili, aby atraktivita, kterou k nim na počátku partnerka pociťovala, výrazně poklesla. Konkrétně udělali například některé z těchto chyb:

 • Dopustili, aby se zhoršila jejich fyzická kondice a vzhled – například výrazně přibrali. Přestali pečovat o své fyzické základy pro balení žen jako je: fyzická kondice, oblečení, účes, vousy atd. Z kdysi namakaného sportovce se stal tloustnoucí, plešatějící páprda.
 • Dopustili, aby u nich poklesly další pozitivní charakteristiky atraktivního chlapa: nezávislost na výsledku, asertivita a schopnost vítězit, uvolněnost, pozitivní originalita, schopnost vést a rozhodovat.
 • Prodělali betaizaci – tedy přeměnu v submisivního, pasivního beta chlapa, který se v důležitých životních oblastech podřizuje agendě své partnerky, případně rodičů, šéfa apod.
 • Nepochopili, ženskou sexualitu a to, kdy jsou holky nadržené. Uniklo jim, že holka potřebuju ze strany chlapa určitou porci originality, tajemnosti a novosti k tomu, aby se její sexuální atraktivita vůči němu udržovala na vyšší úrovni.
 • Zapomněli, že naprostá většina žen mnohem hůře než chlapi snáší rutinu. Přestali svou partnerku ve vztahu překvapovat a kontinulně ji svádět, což vedlo k nárůstu její znuděnosti a následně frustrace ve vztahu.
 • Trávili s partnerkou příliš mnoho času. Nedokázali být občas o samotě.

FALEŠNÉ SPOLEČENSKÉ PROGRAMOVÁNÍ

Proč se chlapi dopuštějí této chyby a nechávají atraktivitu, kterou vůči nim partnerka pociťuje, poklesnout? Kromě lenosti zde hraje zásadní úlohu falešné společenské programování – tedy obecně přijímaný názor, který už dávno pozbyl na své pravdivosti a platnosti, nicméně je nám neustále vtloukán do hlavy prostřednictvím socializace, výchovy ve školách nebo například skrze popkulturu a mainstreová média. Jak tento falešný názor zní? Takto: ženy netouží v životě po ničem jiném než po dlouhodobém monogamním vztahu. Jakmile do něj vstoupí, najdou “toho pravého”, jsou prostě šťastné, že mají vztah a bude to tak až do smrti.

Tento názor se do určité míry dal považovat za pravdivý ještě například ve třicátých až padesátých letech minulého století. V té době určitě platilo, že pokud si žena vybrala svého manžela, pravděpodobnost, že by ho posléze opustila, dosahovala velmi nízkých hodnot. Míra rozvodovosti v Československu třicátých let dosahovala asi 6 %.

NIKDE NENÍ PSÁNO, ŽE HOLKA S TEBOU BUDE NAVŽDY!

Panuje v současné době stejná situace jako v meziválečném Československu? Určitě ne! Od té doby se hodně změnilo. Například:

 • Ženy dosahují v současné době (zejména v západní městské společnosti) neporovnatelně vyšší míry ekonomické nezávislosti nežli dříve.
 • S pokračující kampaní za genderovou rovnoprávnost ženy vykazují mnohem vyšší míru dominance než dříve.
 • S rozvolněním náboženských a společenských pravidel přišla liberalizace sexuality a deregulace sexuálního trhu. Nevěra a rozvod už dávno neznamenají společenské stigma.
 • S postmoderní dobou a koncem velkých životních myšlenek a příběhů jako stát, národ, náboženství apod., je v západní společnosti kladen mnohem vyšší důraz na individualitu. S tím přichází i všudypřítomný imperativ užívání si. Smyslem života mnohých lidí na západě se tak stává jednoduše vysoká míra osobního štěstí a užívání si. Ženy v souvislosti s tím vykazují pochopitelně mnohem menší míru ochoty trávit celý svůj život s chlapem, který je jednoduše ve vztahu nečiní šťastnými.
 • V souvislosti s výše zmíněnými fakty platí, že míra rozvodovosti dosahuje dříve nevídaných hodnot a jsou to dnes mnohem častěji ženy, které vztahy ukončují (Dle výzkumu Stanford University cca 70 %).

V tomto ohledu je potřeba si uvědomit jeden zásadní fakt: Pokud s ženou zahájíš dlouhodobý monogamní vztah, rozhodně nemáš záruku, že tento vztah vydrží až do smrti. Naopak pravděpodobnost, že to žena s tebou potáhne až do smrti, jak tomu bylo případě tvého dědy a babičky, je velmi malá. Pravděpodobnost, že v určité fázi vašeho vztahu tento vztah bude chtít ukončit, dosahuje velmi zásadních hodnot. Exponenciálně pak roste, pokud dopustíš, aby její atraktivita (jak emocionální, tak sexuální) vůči tobě poklesla!

PŘÍSTUP LOVCE

Jak už jsem na tomto blogu zmínil několikrát, Nového alfa chlapa – Lovce, k životní realitě se vyznačuje určitou specifičností. Nefňuká kvůli ní jako beta chlap, nenadává na ni a marně nepřivolává staré zaniklé pořádky jako alfa chlap 1.0. Místo toho životní realitu přijme s vědomím toho, že prostě svět kolem a lidi se nezmění jen proto, že by si to přál. Naopak se nové realitě přizpůsobí a ve výsledku ji využije ve svůj prospěch.

Na tom, že ženy v dnešní době vykazují mnohem vyšší míru nezávislosti a dominance, než v dřívějších dobách, není přeci inherentně nic špatného. Jedná se o logický důsledek společenského a technologického pokroku. Většina žen v západní společnosti prostě už nežije v chalupě a nepotřebuje nutně fyzicky silného chlapa, aby zastal náročné práce a ochránil ji před loupežníky z lesů. Takto jedoduše vypadá naše současná životní realita, a zůstane tak navzdory přáním tradicionalistů, aby se vrátily staré pořádky z 19. století, pokud tedy nepřijde nějaký otřes typu “zombie apokalypsy”. Na toto téma zde ale nebudu polemizovat.

NEPŘIPUSTÍŠ ZTRÁTU ATRAKTIVITY

Jako lovec bys tedy měl přijmout novou realitu dlouhodobých vztahů se ženami a uvědomit si, že v nich nemáš ani zdaleka tolik jistoty jako například tvůj děda a praděda. (Takto zní mimochodem i důvod, proč jsou rady předků v oblasti balení žen a vztahů s nimi až na malé výjimky k ničemu. Charakterizuje je totiž absolutní zastaralost). S tím prostě nic nenaděláš a jediným způsobem, jak alespoň částečně zajistit vyšší míru pravděpodobnosti úspěšného trvání vztahu pro tebe představuje to, že nenecháš poklesnou atraktivitu, kterou vůči tobě partnerka pociťuje.

JAK SI UCHOVAT VYSOKOU MÍRU ATRAKTIVITY

Jak to udělat? Jak zajistit to, aby k tobě tvoje holka pociťovala podobnou, ne-li vyšší míru romantické a sexuální přitažlivosti jako na začátku vztahu i po jednom, dvou, třech, šesti, deseti letech vztahu? Recept je v podstatě prostý. Nepřestávej být lovcem, alfa chlapem 2.0:

 • Uchovej si svou míru nezávislosti a dominance.
 • Neprodělej betaizaci a zůstaň vůdčí postavou ve vztahu. Nikdy nekompromituj svoje názory a hodnoty. Jakmile žena uvidí, že se kvůli ní vzdáváš svých zasadních hodnot, priorit a cílů, pokles její atraktivity vůči tobě je téměř stoprocentně zaručen!!!
 • Nepřestávej trávit určitý čas o samotě. Ženy jsou obecně více přitahovány k mužům, kteří s nimi netráví veškerý volný čas, ale naopak pravidelně fungují odděleně a tudíž se ženám po nich stýská. Eben Pagan pod pseudonymem David DeAngelo to kdysi vystihl přesně: “Give her the gift of missing you!” – “Dej jí dar toho, že se jí po tobě bude stýskat!”
 • Překvapuj ji! Ani po měsících a letech vtahu ji nepřestávej svádět a dvořit se jí. Nedopusť, aby váš romantický a sexuální život ovládl stereotyp a nuda. Nuda představuje z pohledu vztahů a sexuality tu nejhorší emoci, kterou k tobě žena může cítit!
 • Nauč se chápat ženskou sexualitu a zjisti, že aby byla holka nadržená, potřebuje ve vztahu vždy určitou porci novosti, zdravé originality a tajemnosti, kterou by sis měl uchovat.
 • Svou přítelkyni miluj, podporuj ji a chtěj pro ni to nejlepší. Ve vztahu však zůstaň rovněž nezávislý na výsledku a buď ochoten z něj kdykoli odejít, ukončit ho, pokud partnerka svým chováním opakovaně a dlouhodobě překračuje limity, jež jsi ochoten tolerovat, případně ti konzistentně kazí život svým neopodstatněným a nikam nevedoucím drama. Pro takové případy se nauč metodu Soft next a neboj se ji použít.
 • Studuj ženy, jejich myšlení a mentalitu, která se v mnohém liší od chlapského myšlení. Například prostřednictvím četby tohoto blogu. Nauč se chápat ženy a to, co mají na chlapech rády!
 • Makej na sobě rovněž mimo rámec vztahů se ženami a to zejména na své životní misi.

Buď zkrátka pořád lovcem. Jen tak si zajistíš, že žena k tobě bude i po dlouhé době vztahu stále přitahována.

LOVU ZDAR!

info@lovcuvdenik.cz

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *