Sexuální strategie: mužská vs ženská (hypergamie)

Když si najdu přítelkyni a budu se o ni starat, náš vztah vydrží navždy. Ženy chtějí najít svého prince, s nímž budou do konce života. Věříš těmto frázím? Pokud jo, prober se a zjisti, co je to hypergamie!

Chlapi chtějí hodně atraktivních sexuálních partnerek, ženy nejelitnějšího chlapa v dosahu (hypergamie).

Chlapi a ženy nejsou stejní, ačkoli nás o tom dnešní doba dost tvrdošíjně přesvědčuje. Samozřejmě máme mnoho společného, jsme ostatně všichni příslušníci stejného živočišného druhu. Pokud jde ovšem o sexualitu a strategii v romanticko-sexuálních vztazích, vykazují obě pohlaví zásadní rozdíly. Pokud si těchto rozdílů (zejména ženské hypergamie) nejsi vědom, následně máš tendenci do žen projekovat svou mužskou perspektivu. V důsledku toho se pak nacházíš na nejlepší cestě stát se průměrným frustrovaným troubou, co nad pivem v hospodě lamentuje nad tím, že ženský jsou šílené krávy a že bys byl nejradši, kdyby se lidé mohli rozmnožovat buněčným dělením jako měňavky.

Chlapi a ženy vykazují odlišnosti už na tak bazální úrovni jakou je sexuální nadrženost. Zdraví chlapi a ženy obecně vzato milují dobrý sex velmi podobnou měrou. Zatímco však průměrný, zdravý chlap je nadržený de facto neustále, ženy pociťují nadrženost jen v určitých chvílích v závislosti na okolnostech. Lapidárně řečeno, ženy jsou nadržené, když jsou zkrátka nadržené. Více si přečti zde. U mužů sexualita představuje permanentní puzení (anglicky drive), u žen má podobu spíše nálady, která někdy je, někdy není.

I SEXUÁLNÍ STRATEGIE SE LIŠÍ

Ženy a chlapi se liší i co se týče obecné strategie v oblasti romanticko-sexuálních vztahů, tedy interakce s (potenciálními) sexuálními partnery. Tyto rozdíly se pak zásadním způsobem promítají do fungování dlouhodobých vztahů mezi pohlavími. Pokud si těchto rozdílů nejsi vědom, pravděpodobně v určitých chvílích nastávají situace, kdy na ženské čumíš překvapeně jako puk. Pojďme se tedy podívat na to, v čem se sexuální strategie chlapů a žen liší:

 • Mužská sexuální strategie – mít sexuální přístup k co nejširšímu výběru atraktivních partnerek (tj. plodných žen s kvalitním genetickým potenciálem).
 • Ženská sexuální strategie – mít přístup k tomu nejelitnějšímu chlapovi v dosahu (tj. muži s největší mírou kvalitních zdrojů a nejvyšším potenciálem) – neboli takzvaná hypergamie. Jedná se o tendenci navazovat vztahy a provdávat se za muže vyššího sociálně-ekonomického i vzdělanostního statusu než mají samy. Součástí sexuální strategie mnoha žen je rovněž snaha vytvořit si síť kvalitních podporovatelů, orbiterů a kamarádů ve friend zóně – tedy beta chlapů, kteří s danou ženou nemají sexuální vztah, nicméně jsou ochotni ji podporovat (např. materiálně či svými činnostmi) s často marnou vidinou možného navázání romanticko-sexuálního vztahu v budoucnu.
Hypergamní pochyba zní takto: “Je můj současný muž ten nejlepší, jakého můžu mít?” Tuto otázku si pravidelně pokládá každá žena ve vztahu. Pokud zní odpověď jasné “ano”, vztah bude fungovat. Jakmile zní odpověď jinak, začnou dříve či později problémy. 70 až 80 % rozchodů a rozvodů v dnešní době iniciují ženy.

CHLAPSKÁ SEXUÁLNÍ STRATEGIE

Chlapská sexuální strategie zůstává stejná po tisíciletí vývoje našeho druhu. Nicméně za tu dobu byla do velké míry zanesena vrstvou společensko-náboženských konvencí a restrikcí, romantizujících představ a dalších forem falešného společenského programování. Pokud se však od těchto vlivů oprostíme a dostaneme se ke skutečnému jádru chlapské sexuální touhy, získáme poměrně jasnou vizi.

Chlap se standardním fyzickým a psychickým zdravím jednoduše touží mít možnost sexuálního kontaktu s co nejširším výběrem atraktivních (zejména fyzicky) žen. “Ale Lovče, to není pravda! Já chci být jen se svou Lucinkou, ostatní ženy mě nezajímají! Ona je pro mě jediná.” “Ale Lovče, to není pravda. Prioritou je pro mě můj byznys. Bohatě mi stačí mít sex s mou manželkou jednou za měsíc!” už slyším námitky některých čtenářů.

BUĎ K SOBĚ UPŘÍMNÝ

Na toto mám jednoduchou odpověď: “Představ si na chvíli hypotetický svět zbavený veškeré sociální kontroly. Svět, ve kterém není společnost, tvoji příbuzní, přátelé, kolegové, sousedé. Zkrátka lidé, jejichž dohledu jsi každodenně podroben. Zároveň jsi v tomto světě jediný chlap a je v něm povoleno dělat v sexuální oblasti cokoli, co by se ti zamanulo bez jakýchkoli mravních či legálních důsledků. Dále si představ, že v takovémto světě nastoupíš do výtahu s třemi dámami, absolutními desítkami na své subjektivní stupnici atraktivity. Uprostřed jízdy se začnou svlékat a chtějí mít s tebou sex. Jak se zachováš? Odpověď je zcela jasná…”

Zkrátka, přes staleté nánosy společenských restrikcí a programování zůstává jádro mužské sexuální touhy a z ní vyplývající strategie stejné – mít sexuální přístup k co největšímu počtu atraktivních žen. Ne náhodou měli v dobách minulých ti nejelitnější alfa chlapi k dispozici harémy plné krásných žen, s nimiž mohli bez jakýchkoli restrikcí provozovat sexuální radovánky.

Neznámá sexy holka ve výtahu se před tebou začne najednou svlékat a chce mít sex. Jak zareaguješ?

ŽENSKÁ SEXUÁLNÍ STRATEGIE – HYPERGAMIE

Jaká vypadá ženská sexuální strategie? Ženy si užívají sexu obecně stejně jako chlapi, ne-li více díky schopnosti mnohonásobného orgasmu. Svolila by ovšem průměrná žena okamžitě k sexu ve výtahu s třemi atraktivními, neznámými chlapy? Kdyby navíc neexistovala antikoncepce? Pravděpodobně ne. Nejdříve by musela chlapy poznat, přesvědčit se, že kromě vzhledu vynikají i dalšími maskulinními kvalitami a také o tom, že jim může věřit – tedy že v ní vzbuzují dostatečnou míru komfortu a bezpečí. Ženy obecně nejdou tolik po kvantitě, ale spíše po kvalitě z následujících důvodů:

 • Jako fyzicky slabší pohlaví podstupují při sexuálním kontaktu s mužem vyšší riziko. K tomu,a by si užívaly sex, potřebují pociťovat nejen vzrušení, ale rovněž komfort a bezpečí. Musí vědět, že jim daný muž fyzicky neublíží.
 • Každý sex s sebou hypoteticky přináší možnost zplození potomka. Investice ženy do těhotenství a výchovy potomka je po fyzické, psychické i materiální stránce neporovnatelně vyšší, nežli je tomu v případě muže.

Ženská sexuální strategie se tedy i dnes, stejně jako v minulých tisíciletích, zakládá na snaze zahájit dlouhodobý vztah a zplodit potomky s nejelitnějším chlapem v dosahu. S chlapem, který oplývá těmi nejlepšími maskulinními kvalitami (např. vzhled, sebevědomí, ambice, odvaha, asertivita) a schopnostmi (např. úroveň zkušeností či dovedností) a zároveň disponuje nejlepšími zdroji ekonomických a socioekonomických hodnot (zejména peníze, vzdělání a společenská prestiž).

JAK BÝT CHLAPEM, KTERÝ DOKÁŽE ÚSPĚŠNĚ USPOKOJIT ŽENSKOU HYPERGAMII A MÍT STABILNÍ, DLOUHODOBÝ VZTAH S KRÁSNOU ŽENOU. NÁVOD MÁŠ TADY. →

ALFA A BETA ČÁST HYPERGAMIE

Ženy neustále zvažují, zda se nacházejí ve vztahu s tím nejlepším, nejsilnějším a nejperspektivnějším partnerem, kterého mohou získat. Své partnery průběžně testují.

Samotná hypergamie má dvě části, které dohromady tvoří ženskou duální sexuální strategii:

 • ALFA ČÁST tato část hypergamie je tvořena zejména faktory ovlivňujícími mužovu emocionálně-sexuální přitažlivost a rovněž jeho potenciál uspět ve vnějším světě proti konkurenci jiných mužů: jeho maskulinní atraktivní vzhled a dále konvenční maskulinní vlastnosti jako odvaha, síla, podnikavost, ochota riskovat, dominance ve vztazích a mezilidských interakcích, schopnost vést a vítězit, sociální status a rovněž schopnost sexuálně vzrušovat a uspokojit partnerku (tedy schopnost přivodit jí orgasmus). A dále schopnost svou partnerku pravidelně překvapovat a vzrušovat. V této souvislosti pamatuj na to, že tou nejhorší emocí, kterou žena vůči svému partnerovi může v romanticko-sexuální oblasti cítit, je NUDA!
 • BETA ČÁST – role podporovatele (providera). Tato část hypergamie promlouvá k pragmatické stránce ženy a její hlavní oblastí je potenciál a ochota muže zabezpečit finanční, materiální i emocionální podporou pro ni i případné potomky. Beta část hypergamie se pravidelně dotazuje: “Je můj partner dostečně ekonomicky úspěšný, disponuje dostatečným množstvím zdrojů, aby zabezpečil mě a naše (případné) potomky? Je ochotný a schopný podělit se se mnou o své zdroje a podporu?

ALFA A BETA PRIORITY

Priorita alfa části hypergamie zní: krátkodobá sexuální přitažlivost. Muži, kteří uspokojují alfa část hypergamie získávají od žen autentický, validační sex, jehož se žena účastní z důvodu čisté sexuální přitažliosti a vzrušení vůči muži.

Priorita beta části hypergamie zní: dlouhodobé zabezpečení (materiální zabezpečení, emocionální podpora, ochrana, rodičovská investice). Muži, kteří splňují POUZE beta část hypergamie (nikoli alfa) získávají od žen výhradně tzv. transakční sex formou něco za něco: “Vynesl jsi odpadky, posekal trávník, umyl nádobí…no, tak dobře. Dostaneš jednou za měsíc handjob.”

Chceš mít šanci udržet si ženu v kvaliním, naplněném a oboustranně šťastném vztahu? Tak pamatuj, že hypergamie má dvě části a neopomeň ani jednu z nich! Jakmile začneš selhávat v jedné či obou částech hypergamie, čekají tě vztahové problémy.

6 DŮLEŽITÝCH FAKTŮ O HYPERGAMII

 1. Všichni optimalizujeme naše vztahy, ovšem pouze ženy jsou hypergamní, muži nikoli.
 2. Hypergamie zjednodušeně se dá vystihnout větou “jsem přitahován/a pouze k lidem, které percipuji (vnímám) jako atraktivnější”, než jsem já sám/a. MÁM POCIT, ŽE JSOU ATRAKTIVNĚJŠÍ NEŽ JÁ. Na romanticko-sexuálním trhu je o ně větší zájem než o mě. Ženy mají práh atraktivity postavený výše než muži – ideálně navazují vztahy s muži, které považují za hodnotnější na romanticko-sexuálním trhu, nežli jsou ony samy. Minimálním požadavkem se pak stává, aby chlap byl alespoň na stejné úrovni jako žena. Představa sexu či vztahu s mužem méně hodnotným v ženách zpravidla vyvolává znechucení.
 3. Rozsáhlý výzkum amerického evolučního psychologa Davida Busse provedený v 37 kulturách po celém světě potvrzuje, že ženy se mnohem více než muži zajímají o socio-ekonomický status svého potenciálního partnera.
 4. Studie provedená Cory Fleckem a J. A. Simpsonem na University of Minnesota v roce 2017 zjistila, že ženy obecně preferují dominantní muže jako partnery. Výzkum provedený po celém světě silně podporuje názor, že ženy preferují manželství s partnery, kteří jsou kulturně úspěšní nebo mají vysoký potenciál stát se kulturně úspěšnými.
 5. Muži oproti tomu mají svůj práh atraktivity položený níže než ženy. Jsou přitahováni jak k ženám, které vnímají jako hodnotnější na romanticko-sexuálním trhu, ale i k ženám, které vnímají jako méně atraktivní a hodnotné na romanticko-sexuálním trhu. S těmito méně atraktivními ženami běžně mají sex i navazují vztahy.
 6. Hypergamie je PRIMÁRNĚ POCIT. Nikoli exaktní racionální propočet. Uspokojení hypergamie stojí na trvalém pocitu: “Tento muž je silnější, atraktivnější než já. NÁŠ SPOLEČNÝ VZTAH POTŘEBUJE MÉNĚ NEŽ JÁ.” Proto hypergamii některých žen dokáží uspokojit (minimálně krátkodobě) i muži, které by ostatní lidé potenciálně označili za losery. Vliv může mít například mužovo vysoké sebevědomí, či skálopevné vnitřní přesvědčení, že zkrátka vztah potřebuje méně než daná žena. To na ženu může působit velmi atraktivně.
TAKTO VYPADÁ HYPERGAMIE V KOMBINACI S URČITOU MÍROU PÝCHY NA SEZNAMOVACÍ APLIKACI. ŽENA DO ODDÍLU “O MNĚ” NENAPÍŠE JEDINÉ SLOVO O SOBĚ, ALE POUZE SEZNAM POŽADAVKŮ NA POTENCIÁLNÍHO PŘÍTELE.

DŮSLEDKY HYPERGAMIE PRO DLOUHODOBÉ VZTAHY

Rozdíly v ženské a mužské sociální strategii a ženská hypergamie se pak naprosto zásadním způsobem promítají do fungování dlouhodobých vztahů. Pokud chceš úspěšně budovat své vztahy, tak ti důrazně doporučuju se s těmito důsledky seznámit a brát je v potaz. Jinak řečeno chápat fungování vztahů realisticky, nikoli přes naivní růžové brýle, co nám nasazují například mainstreamová média a pop kultura.

 • Navzdory obecně přijímanému názoru, že ženy jsou “romantická stvoření”, ženy zpravidla milují chlapy mnohem pragmatičtějším způsobem, nežli muži ženy. Ano, zejména v období začátku vztahu je z tebe celá mimo, miluje tě možná k zbláznění, ale v kontextu dlouhodobých vztahů ženy milují muže velmi pragmaticky. Neustále průběžně své muže testují a zjišťují, zda jsou opravdu stále těmi jedinci s nejlepšími maskulinními kvalitami a zdroji v dosahu. Jakmile tomu tak není, hypergamie znamená, že máš problém. Je statisticky dokázáno, že ženy opouštějí své muže, pokud s nimi přestanou být spokojené. V dnešní době ženy iniciují přes 70 % rozvodů a rozchodů.
 • Jsou to naopak muži, kdo často milují své partnerky mnohem romantičtějším a idealističtějším způsobem.
 • Mnoho žen, které se zapřísahají, jak vyznávají lásku, žije ve skutečnosti stylem sériové monogamie. Mají jednoho partnera, s nímž se rozejdou, když je po nějaké době začne nudit nebo přestane vyhovovat jejich požadavkům.
Chlapy v dlouhodobých vztazích někdy hypergamie dost zaskočí…

NEADEKVÁTNÍ OČEKÁVÁNÍ

 • Mnoho mužů má od žen zcela neadekvátní očekávání, pokud jde o lásku. Čekají, že je jejich partnerky budou milovat bezvýhradně a navždy, podobným způsobem jako jejich matky. Velmi nereálná představa.
 • Je rovněž naivní si myslet, že jakmile zahájíš dlouhodobý monogamní vztah (například se s ženou oženíš), že tento vztah bude trvat bude navždy. Rozvodovost v dnešní západní společnosti dosahuje vysokých hodnot (cca 50 % první manželství a poté ještě mnohem vyšší hodnoty, cca 70 % v případě dalších manželství) a naprostou většinu vztahů ukončují ženy (přes 70 %). Společné děti, dům, hypotéka v žádném případě nejsou zárukou, že žena tě v určité fázi vztahu neopustí! Přesvědčení některých chlapů, že svou partnerku k sobě připoutají například dítětem, považuju za velmi naivní.
 • I v případě, že jsi podle svého názoru udělal vše ve vztahu dobře (vydělal jsi peníze, přestěhoval ses do oblasti, kde chtěla žít tvá žena, postavil jsi dům, kde bydlí i její matka atd.) nemáš žádnou záruku, že váš vztah vydrží navždy. Jakmile proděláš betaizaci, ztratíš maskulinní kvality jako asertivitu, odvahu, dominanci, ambicioznost, nezávislost na výsledku, ZAČNEŠ VZTAH POTŘEBOVAT VÍCE NEŽ TVÁ PŘÍTELKYNĚ A STANEŠ SE TUDÍŽ SUBMISIVNÍM, žena tě klidně opustí v situaci, kdy bude mít pocit, že už ji nebavíš, nevzrušuješ, nemůže k tobě vzhlížet a že má šanci získat kvalitnějšího muže v dosahu.
JAK USPOKOJIT HYPERGAMII ŽENY NA PRVNÍM RANDE. NÁVOD MÁŠ ZDE.

MUŽI SVOU SEXUÁLNÍ STRATEGII OPOUŠTĚJÍ, ŽENY NIKOLI!

Dalším zásadním faktem, který ti doporučuju vzít v potaz, je to, že v dlouhodobých monogamních vztazích muži svou sexuální strategii opouštějí, dávají ji stranou. Ženy toto v případě hypergamie nikdy neudělají! Co tím mám přesně na mysli? Když se oženíš a slíbíš své partnerce monogamii, a jdeš do toho na slušňáka, stáhneš se ze sexuálního trhu. Jednoduše přestaneš oslovovat a balit holky. Stáhnou se ženy ze sexuálního trhu? Nikoli. Nemám teď na mysli primárně to, že by měly sex s jinými muži. I v monogamních vztazích ovšem na permanentní bázi přicházejí do kontaktu s těmito situacemi:

PROČ SE ŽENY ZCELA NESTÁHNOU ZE SEXUÁLNÍHO TRHU

 • Přímé balení ze strany jiných mužů (kolegové v práci a další chlapi, s nimiž se potká v pracovním kontextu, pickupeři na ulici, single soused, s nímž se potká na chodbě, flirtující chlapi na baru atd.)
 • Neustálá validace a lichotky ze strany orbiterů ať už v reálném životě nebo na sociálních sítích (sociální sítě jako Instagram vznikly primárně za účelem vydělávání peněz na základě uspokojování ženské potřeby pozornosti a validace).
 • Jak už jsem zmínil výše, mnoho žen (jak zadaných, tak svobodných) si napůl vědomě a napůl instinktivně buduje síť orbiterů a kamarádů ve friend zóně, kteří kolem nich hladově krouží s často marnou nadějí na navázání romanticko-sexuálního vztahu. Jak si ženy tento okruh udržují? Zpravidla více či méně jemným flirtováním a laškováním, které nechává kamarády a orbitery “v naději”. V případě hodně naivních beta chlapů však ženy často nemusí dělat zhola nic. Tito beta kamarádi jsou ochotni jim přesto snést modré z nebe – podporovat je všemožnými způsoby, ať už materiálně či svými činnostmi. Rozhodně na tuto ženskou tendenci nenadávám. Považuji ji totiž za přirozenou. Pro chlapa je však pozice hladového orbitera, kamarádíčka velmi stupidní a ponižující.
 • Zpravidla platí: čím je žena fyzicky atraktivnější a čím lépe zvládá umění sociální komunikace (v tomto případě flirtu), tím širší okruh jejích orbiterů. Nezaznamenáváš u některých žen orbitery? Pak to v jejich případě ukazuje na absenci těchto kvalit.

Zkrátka, ženy svou sexuální strategii na bázi hypergamie nikdy neopouštějí. Neustále přijímají validaci ze strany jiných mužů a prakticky tak mají možnost neustále skenovat své možnosti navázat vztah s mužem s co nejvyšší hodnotou.

CO S TÍM?

Z výše napsaného vyplývá několik akčních bodů, kterých ti doporučuju se držet:

 • Nikdy nepropadni holkytidě neboli nezdravé emocionální závislosti na jediné ženě. Holkytida má potenciál naprosto zlikvidovat tvůj život i životní štěstí na dlouhá léta.
 • Uvědom si, že i když svou partnerku miluješ a momentálně máte skvělý vztah, existuje velmi vysoká pravděpodobnost, že v tvém životě nebude navždy (a tím nemyslím z důvodu smrti někdy v daleké budoucnosti, ale spíše kvůli vysoké pravděpodobnosti rozchodu, který bude dle statistik nejspíše iniciovat ona).

BUĎ ALFA

 • Zachovej si maskulinní kvality jako sebevědomí, síla, aktivita, odvaha, dominance, ambicioznost, tvrdost samého k sobě, nezávislost na výsledku, chuť vítězit. Neprodělej betaizaci.
 • Definuj svou životní misi a makej na ní. A zároveň jí věnuj prioritu.
 • Svou přítelkyni miluj, podporuj ji a chovej s k ní hezky, ale prioritu v životě dávej své životní misi, seberozvoji, projektům, nikoli přítelkyni (Věř mi, ona to má (nebo bude mít) stejně, zejména pokud má děti – ony jsou její životní misí).
 • Nenaháněj ženy, naháněj sám sebe ve smyslu seberozvoje a snahy o dosažení úspěchu. NIKDY ŽÁDNÝ VZTAH S JAKOUKOLI ŽENOU NEPOTŘEBUJ VÍCE NEŽ ONA!
 • Snaž se dostat mezi 20 % elitních chlapů ve svém věkovém rozmezí, ať už jde o základy pro balení (fyzická kondice, vzhled, verbální projev, nonverbální komunikace atd.) i o úspěch na poli kariéry a financí.
 • Staň se a zůstaň alfa chlapem. Svůj život organizuj zejména dle své osobní agendy, nikoli dle přání své přítelkyně.
 • Netrav se svou partnerkou příliš mnoho času. Ženy pociťují vyšší romantickou i sexuální náklonnost k mužům, po kterých se jim stýská. Jak kdysi řekl David D’angelo: “Dej jí dar toho, že se jí po tobě bude stýskat!” Neboj se být sám!
 • Nenech poklesnout její atraktivitu vůči tobě.
 • Pamatuj na to, že elementy jako rutina, stabilita, totální jistota působí negativně na ženskou atraktivitu a respekt vůči tobě. Nejhorší emocí, kterou k tobě ve vztahu žena může cítit je NUDA.
 • Stále rozvíjej svoje schopnosti komunikace a balení holek. Ano, i když jsi v monogamním vztahu. Buď si jistý, že tvoje žena je v dnešní době oproštěné od společenských konvencí neustále vystavována situacím na bázi flirtu ze strany jiných chlapů.

Znáš někoho, kdo se na vztahy dívá příliš idealisticky a naivně? Kdo by měl vědět něco o tom, co je hypergamie? Nasdílej mu tento článek! https://www.lovcuvdenik.cz/2020/08/sexualni-strategie-muzska-vs-zenska-hypergamie.html

SLEDUJ LOVCŮV STREAM NA TÉMA HYPERGAMIE

LOVU ZDAR!

Dotazy: info@lovcuvdenik.cz

8 Comments

 • Ahoj, moc díky za články i videa! Určitě se k nim budu vracet. Dlouho sem měl tu naivní představu hodnýho kluka, ale asi sem byl i trochu línej.. 🙂 Tvoje knowhow mě motivuje k víc oslovování cizích holek na ulici, do teď sem to udělal tak 3x.

  • Ahoj, Martine, jsem rád, že sleduješ LD a makáš na sobě. Mrkni taky sem: https://www.lovcuvdenik.cz/lovcuv-e-shop. Lovu zdar!

  • K tomuhle se vracím stále dokola. Obdivuji tu systematičnost, až vědeckou přesnost, pečlivost, komplexnost. To se nedá naučit, s těmito schopnostmi se člověk musí narodit.

   • Lovu zdar, pane Bobíku!

 • Koncetrace podstatných věcí, chlape, bereš mi iluze o ženách 😉

  • To je podstata red pillu a Lovcova deníku, Bobe. Lovu zdar! L

 • Poslal jsem bývalce, s kterou si teď textuju, erotické vtipy a lechtivá videa, nic explicitního, chtěl jsem jen zlehka připomenout náš sex. Stejně se urazila. Myslíš, že dělá jen nedostupnou?

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *