Lovcův deník zachraňuje životy

SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ, NÁSILÍ VE VZTAHU, SEBEVRAŽDY. RED PILL POMÁHÁ DOSTRAŇOVAT TYTO PATOLOGICKÉ FENOMÉNY.

Red pill, studium vztahové dynamiky, komunikačních dovedností a svádění, a tedy i Lovcův deník zachraňují životy. Jak v tom přeneseném slova smylu, tedy že životy chlapů (a potažmo i žen) chrání před zbytečnými průšvihy, tak v tom doslovném. Zní ti to nadneseně? Vysvětlím ti, o čem mluvím. Čti dál!

3 PATOLOGICKÉ OBLASTI

V této kapitole budu rozebírat 3 patologické, škodlivé fenomény, které se mohou vyskytnout v našich vztazích a životech obecně. Jedná se o:

 • Sexuální obtěžování
 • Domácí násilí či násilí ve vztahu
 • Mužská sebevražda

Ve všech těchto oblastech může Red pill pomoci. Jak? K pochopení celé věci je potřeba rozebrat, jací chlapi mají k těmto typům patologického chování vyšší tendenci.

Chci Ti poděkovat za záchranu svýho zdravýho rozumu a možná i života. Je mi 32. Vyrůstal sem bez táty. Muži v naší rodině odešli z tohohle světa často vlastní rukou. Jsem na cestě osobního rozvoje od patnácti. Ale vždycky jako by mi chyběl kousek skládanky. A taky jsem uměl bejt se životem a holkama dost v prdeli a mockrát to chtěl zabalit. Pár měsíců nazpět mi Tě doporučil YouTube algoritmus. Tvoje informace pro mě jsou naprosto zásadní a baví mě sledovat, jak se zlepšuješ. A hlavně jsem se přes Tebe dostal na pana Tomassiho, jeho knihu a celej kmen chlapů okolo. Od tý doby mám zas chuť žít, pracovat a potkávat holky. Bejt na světě začalo dávat smysl. Děkuju Ti za to, co děláš, a co mi to přineslo.

Komentář od čtenáře a sledujícího Lovcova deníku

BETA CHLAP VS NOVÝ ALFA

Pro účely tohoto článku tedy budu používat opět známé kategorie Beta chlap vs Alfa chlap. Někdo možná opět namítne. Alfa a beta je mýtus. Nic takového není! Všichni jsme si rovni a jsme stejní!

Moje reakce je takováto:

 • Ano, beta chlap a alfa chlap jsou zobecňující, zjednodušující termíny, které nemohou a v podstatě ani nemají za účel postihnout celkové spektrum individuální lidské osobnosti.
 • Na druhou stranu, při realistickém pohledu je nutno připustit, že ve společnosti existují muži, kteří se vyznačují vyšší mírou těchto vlastností: odvaha, dominance, sebevědomí, asertivita, podnikavost, touhá vést a vítězit, schopnost a ochota riskovat, síla, tvrdost samého k sobě a vysoké nároky na sebe sama. Muže, kteří se těmito vlastnosmi vyznačují, nazývám obecně Alfa chlapi. A samozřejmě, existuje škála alfa chlapů od poněkud mírných verzí až po drsné hard core alfa chlapy.
 • Na druhou stranu se ve společnosti vyskytují muži, kteří jsou spíše méně odvážní, méně sebevědomí a asertivní, ve vztazích k jiným lidem (partnerka, šéf, rodiče) spíše submisivní, méně podnikaví, s menší ochotou vést, vétězit, makat na sobě a uspět. To jsou beta chlapi. A ano, i beta chlapi nejsou ucelenou skupinou, nýbrž škálou, která začíná u tzv. úspěšných beta chlapů (např. Elon Musk, Václav Havel), kteří jsou sice vynikající v určité oblasti, ale ve vztazích zaujímají silně submisivní pozici. A toto škála poté končí u naprostých loserů, kteří nemají jakoukoli šanci na úspěch ve vztazích i životě. Charakteristickou vlastností beta chlapů je rovněž to, že postrádají vědomosti a zejména schopnosti v oblasti intersexuálních vztahů se ženami.
 • Nutno ještě dodat, že nejlepší verzí Alfa chlapa, alespoň dle mého názoru, je NOVÝ ALFA CHLAP (LOVEC), který disponuje všemi pozitivními vlastnostmi tradičního alfa chlapa, ale navíc je ještě vybaven velmi solidními znalostmi a schopnostmi v oblasti intersexuální vztahové dynamiky, sociální komunikace a svádění. Navíc se ještě vyznačuje vysokou nezávislostí na výsledku, takže od tradičního alfa chlapa se nesnaží kontrolovat a řídit jiné lidi.

SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ

Verbální sexuální narážky, osahávání, zasílání nevyžádných dick piců, vynucování si sexu na podřízených, sexuálně motivované útoky apod. Který z typů chlapů má větší přepoklady pro tento typ patologického chování. Beta chlap (jichž je dnes ve společnosti většina) nebo Nový alfa Lovec? Pojďme si to rozebrat!

BETA

Zejména pak beta chlapi na nižších úrovních spektra nazývaní též někdy gama či delta chlapi se vynazčují těmito charakteristikami:

 • Mají nedostatek žen v životě a disponují jen velmi malým množstvím znalostí a schopností si ženy do života přivést jako sexuální či romanticko-sexuální partnerky.
 • Nezvládají řízení a udržování dlouhodobých vztahů. Jejich dlouhodobé partnerky po uplynutí úvodní fáze vztahu vůči nim ztrácí respekt a traktivitu. To se mimo jiné projevuje vysokým podílem dramatu ve vztazích a dlouhodobě neuspokojivým sexuálním životem.
 • Atraktivní ženy představují vzácný fenomén v jejich životě. Z tohoto důvodu mají beta chlapi tendenci stavět krásné ženy na piedestal posléze si vůči nim vyvinout patologickou emocionální závislost neboli holkytidu, jež snadno může přerůst v posedlost.
 • Beta chlapi se nevzdělávají a mají typicky nulové znalosti vztahové dynamiky. Tuší jen pramálo o rozdílech mezi mužskou a ženskou sexualitou a sexuální strategií. Z tohoto důvodu přistupují k ženám na základě teorie naprostého rovnostářství ve stylu “tabula rasa”. Nevyhnutelně se posléze dopouštějí logické chyby zvané projekce, kdy do žen promítají své mužské uvažování například tímto stylem: “Ja jako chlap mám rád, když mi žena pošle svou nahou fotku. Logicky tedy ženu zaujmu a sbalím tím, když jí pošlu fotografii svého penisu! Hurááá!”

NOVÝ ALFA – LOVEC

Jak je na tom ve stejné oblasti Nový alfa chlap. Vyznačuje se mimo jiné těmito charakteristikami:

 • Disponuje hojností atraktivních žen v životě a rovněž množstvím vědomostí, komunikačních a sociálních dovedností nezbytných pro to, aby si mohl atraktivní ženy do života přivést. V sexuální a romanticko-sexuální oblasti se vyznačuje mentalitou hojnosti.
 • Ženy obecně a ani atraktivní ženy nepředstavují v jeho životě nikterak vzácný fenomén.
 • Nestaví tudíž atraktivní ženy na piedestal. Holkytida a nezdravá posedlost jednou konkrétní ženou či ženami obecně jsou v jeho životě neznámé pojmy.
 • Na základě studia red pill a vztahové dynamiky si je Nový alfa chlap dobře vědom rozdílů mezi mužskou a ženskou psychikou i sexualitou. Chápe, že muži a ženy nejsou stejní a rovnocenní, nýbrž v mnoha oblastech rozdílní a komplementární. Na základě těchto znalostí a rovněž schopnosti empatie si je dobře vědom toho, jaké chování je vůči ženám vhodné a jaké je naprosto nevhodné. Dobře ví, co v oblasti svádění ženám připadá atraktivní a co nikoli.

Sečteno a podrženo. Kdo myslíš, že má větší tendenci stát se nechutným sexuálním loudilem a chlapem, co obtěžuje ženy. Jasně, že beta. Nový Alfa chlap se zkrátka nikdy nestane uslintaným mamlasem, co ženám zasílá dick picy nebo si hladově vynucuje sex na podřízené. Chci tím říct, že všichni beta chlapi se nutně musí stát sexuálními útočníky? Samozřejmě, že ne! Nicméně jsem přesvědčen, že tato sociální skupina chlapů (respektive její určitá část) má mnohem vyšší předpoklady pro zmíněné chování nežli Noví alfa chlapi.

Jo, Lovcův deník zdaleka není jen o balení holek, ačkoli tato tematika je pro chlapský rozvoj velmi důležitá.

FYZICKÉ NÁSILÍ VE VZTAHU

Statistiky prozrazují, že domácí násilí se stalo v době koronaviru rostoucím problémem. Kdo k němu má větší sklony.

BETA CHLAP

 • Beta obvykle není seznámen se vztahovou dynamikou a se strategií správného, udržování vztahů, během nichž ho partnerka dlouhodobě respektuje a považuje za atraktivního partnera.
 • Z tohoto důvodu jeho vztahy nezřídka zaplavuje vztahové drama, které ve své nejhorší podobě může vést až k fyzickému násilí.
 • Vzhledem k mentalitě nedostatku a k tendenci vytvářet si patologickou emocionální závislost na ženě (holkytidu) pak pro beta chlapa hádky a případné ukončení vztahu ze strany partnerky předsatvují vysoce traumatický zážitek, který ve svém důsledku může vést až k násilnému chování. A to i v případě mužů, kteří se jinak násilně nikdy neprojevovali.

NOVÝ ALFA – LOVEC

Celý Lovcův deník a koncept Nového alfa chlapa – Lovce prosazuje ideál dlouhodobé, stabilní maskulinní spokojenosti, která se mimo jiné zakládá na naprostém absenci drama v životě. Osobně jsem přesvědčen, že správně udržovaný a řízený vztah by měl oběma zúčastněným přinášet z 95 % a více pouze to pozitivní a negativa jako drama, hádky, labilitu redukovat na naprosté minimum. Fyzické násilí pro mě osobně představuje v kontextu vztahu naprosto nemyslitelný a nepřípustný fenomén. Sám se ho nikdy nedopustím. Pokud by se ho náhodo na mě dopustila žena, velmi zásadním způsobem bych zvažoval okamžité ukončení vztahu.

 • Nový Alfa chlap netoleruje ženské drama ve vztahu. Na drama nereaguje agresí a eskalací konfliktu, nýbrž metodou Soft next – tedy okamžitý přerušením kontaktu na několik dní.
 • Nový Alfa též na základě své nezávislosti na výsledku a uvolněnosti nevytváří chlapské drama ve vztahu – partnerku se nesnaží řídit, mentorovat, kibicovat a poučovat. Pouze si na základě chování partnerky volí, zda s ní bude trávit čas či nikoli.
 • Nový Alfa ve vztahu nikdy nelže, nepodvádí a neslibuje partnerce nereálné či nesplnitelné.
 • Rozchod inicovaný partnerkou Nový alfa přijímá s uvolěnností, pochopením a naprostým klidem, jak je popsáno v této kapitole.
 • Nový Alfa se vždy orientuje na šťastné a plodné prožívání svých vztahů bez dramat a pak zejména na svou životní misi a seberozvoj. Hádky, drama, nedej bože fyzické násilí v jeho životě absolutně nemá místo.

Sečteno a podrženo. Kdo myslíš, že má vyšší tendenci k násilí ve vztazích. Bohužel je to jednak opět beta chlap, případně tradiční alfa chlap, který není vzdělán ve vztahové dynamice, nedisponuje nezávislostí na výsledku a ve vztazích se snaží své partnerky řídit a kibicovat, což v realitě západního světa 21. století nemá naději na úspěch. Naopak styl Nového Alfa chlapa založený na studiu red pillu, vztahové dynamiky je zárukou přiblížení se ideálu absolutního vymazání dramatu a vážných kofliktů ve vztazích. Chci tím říct, že všichni beta chlapi jsou nebo budou násilníci? V žádném případě ne! Poukazuji poze na fakt, že tato sociální skupina chlapů má opět v určitých ohledech a v určitých situacích mnohem vyšší předpoklady k násilí ve vztahu nežli spokojený, uvolněný Nový Alfa.

MUŽSKÁ SEBEVRAŽDA

Podle těchto údajů Českého statistického úřad páchají v České republice sebevraždu muži přibližně pětkrát častěji nežli ženy. Nejsem psychiatr, takže se zdržím nějakých hlubších rozborů. Chápu, že sebevražda může mít mnoho rozličných důvodů založených mimo jiné na hormonálních procesech v mozku apod. Nicméně jsem přesvbědčen, že psychický stav jedince a jeho následné mohou negativně ovlivnit následující fenomény:

 • Sociální izolace a nedostatek sociálního kontaktu.
 • Absence sociálních a komunikačních dovedností umožňující navázat jednak sexuální vztah a jednak stabilní, dlouhodobý romanticko-sexuální vztah.
 • Neznalost reálného fungování a principů vztahové dynamiky a v návaznosti na to neschopnost udržovat stabilní, spokojený vztah, kde mě partnerka respektuje a považuje mě dlouhodobě za atraktivního přítele/milence/manžela.
 • Neschopnost či neochota prožívat život autenticky na základě svých hodnot, názorů a přesvědčení.
 • Absence životní mise, která dává mému životu smysl a náplň mimo vztahy se ženami a každodenní rutinní činnosti.

Smyslem Red pillu a Lovcova deníku je mimo jiné řešit u všechny zmíněné problémy a nedosatky. Jinými slovy vybavit chlapy dostatečným informačním potenciálem, aby měli možnost veškeré oblasti od vztahů až po životní misi úspěšně vyřešit. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že Nový Alfa chlap – Lovec vykazuje ve výsledku mnohem nižší pravděpodobnost sebevraždy nežli tzv. blue pilled beta – tedy průměrný chlap bez jakékoli znalost vztahové dynamiky a chlapského osobního seberozvoje. Jo, stojím si za tím.

RED PILL A TEDY I LOVCŮV DENÍK ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY!

LOVU ZDAR!

5 Comments

 • Pane Lovec na youtube na mě vyslovilo pár vašich vidění a musím říct, že je to super, máte skvělej mluvenej projev, sympatickej vzhled a fakt působite tak nak alfa autenticky… na rozdíl od toho chlapce v tilku, kterej je beta jak vysitej:) Jen tak dál, omezte některý extremni názory a budoucnost influencera vás nemine, respekt

  • Jsem rád, že mě sleduješ, pane Parku. Pokud jde o Miloše, respektuji ho za to, co na svůj relativně nízký věk (cca 26 let) už dokázal vytvořit a dokázat. To se nepovede hned tak každému. Jaké extrémní názory máš na mysli? Ať se daří a Lovu zdar! L

 • Překlepy naseptavace

 • Tady v článku se srovnává Alfa 2.0 s Betou. Nemám energii to dopodrobna rozebírat, ale sebevraždu nejpravděpodobněji spáchá alfa 1.0 (jak ji chápu já). V jednom z příspěvků je lovec brojí proti infografice, kde se říká, že bychom muže měli vést k tomu, aby se nebáli říct si o pomoci, zajít na terapii, ukázat emoce… K sebevraždám a rizikovým faktorům toho lze najít poměrně dost, nechám na čtenáři, aby porovnal, jaké chování může mužům pomoci, aby nebyli v rizikové skupině.

  Sexuální obtěžování a domácí násilí pak bude páchat jistý typ člověka, který může být jak beta, tak alfa 1.0. Podle mého názoru to tedy nezávisí na kategorizaci alfa x beta, když už je v předpokladu, že ji musíme přijmout.

  Jaké jsou rizikové faktory vzniku domácího násilí je také relativně dobře vyzkoumáno – opět nechám porovnání na čtenáři.

  Být alfa 2.0 je určitě lepší než být toxický kdokoli (beta, alfa, freak girl…). Já bych ale doporučila ještě jiný způsob, jak “zachraňovat životy” – dávat a přijímat nefalšovanou, nepodmíněnou a opravdovou lásku.

  • Ahoj, Vendy, jsem rád, že sleduješ můj blog a podporuješ ho svými komentáři!
   Tvoje rada “dávat a přijímat nefalšovanou, nepodmíněnou a opravdovou lásku” vyřčená například směrem ke klukovi, který nemá v životě ženy ani vztahy na základě svých špatných komunikačních a sociálních dovedností, nízkého sociálního a ekonomického statusu atd. je podobná, jako bychom radili člověku s finančními problémy následující: “Obejmi vesmír a příjmej jeho univerzální lásku a stav tvých financí se jistojistě zlepší!”
   Jedná se o emocionální, ezoterickou radu, jež možná hezky zní, ovšem její praktická hodnota je v dané situaci naprosto nulová.
   Ať se daří a Lovu zdar! L

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *