2,5 roku k totální nezávislosti na ženách!

Jaký je to pocit, když v oblasti vztahů se ženami dosáhneš fáze totální nezávislosti na výsledku? Sleduj!

Jsi nezávislý na výsledku nebo se ve vztazích pravidelně podřizuješ a ponižuješ?

Jednoho dne ti zavibruje telefon v kapse. Mrkneš na něj a na displeji se skví zpráva od tvé přítelkyně či milenky s legendární větou “MUSÍME SI PROMLUVIT!”. Tušíš, že něco není v pořádku. Pokud se nacházíš v monogamním vztahu, můžeš očekávat například následující:

 • Pokud jsi holku podvedl a lhal jsi jí, tak v návaznosti na to ženské drama a potenciálně rozchod.
 • Pokud jsi spíše hodný beta kluk, možná se děsíš oznámení toho, že holka podvádí tebe, tedy, že si našla atraktivnějšího milence, který lépe uspokojuje její hypergamii. A tebe se chystá opustit, či tě převelet do své friend zóny.
 • V “lepším případě” se možná jen klepeš před myšlenkou, že ti dominantní přítelkyně dá pořádnou sodovku za něco, co se jí nelíbí na tvém chování, a ty budeš muset jako spráskaný pes vyhovět jejím požadavkům, aby tě náhodou neopustila.

Pokud navazuješ se ženami otevřené, nemonogamní vztahy jako Nový alfa chlap – Lovec, můžeš očekávat třeba situaci tohoto typu:

JAK ZAREAGUJEŠ?

Otázka teď zní: “Jak se zachováš?”

Reakce naprosté většiny chlapů by se daly shrnout následovně:

 • pokud je chlap beta, zcela ho ovládne strach a pocit úzkosti z toho, že by ho jeho přítelkyně mohla opustit. Dříve či později (zpravidla okamžitě) se zcela podřídí jejím požadavkům. Pokud ho holka opustí, ponižuje se, nahání ji a často propadá dlouhodobé depresi.
 • pokud je chlap spíše tradiční alfa, reaguje většinou vztekem a pobouřením “Co zas sakra ta ženská otravuje? Proč mě nenechá v klidu pracovat?” “Má milence? Cože? Jdu mu okamžitě rozmlátit hubu!” Zkrátka drama, drama, drama a nakonec rozchod okořeněný dramatem.

A CO NOVÝ ALFA CHLAP – LOVEC?

Pokud za mnou dnes přijde žena, s níž udržuju otevřený vztah, a vyjádří se v tom smyslu, že chce náš vztah ukončit, jak zareaguju? Po mnoha letech studia red pill, vztahové dynamiky a tvorby blogu Lovcův deník si troufám tvrdit, že už se tak trochu vyznám v ženách. Ano, upřímně říkám “tak trochu”, protože si uvědomuju, že ženy a muži se v mnoha oblastech liší. Spojuje nás sice to, že jsme všichni lidé, nicméně realitu a svět pojímají obě pohlaví značně rozdílně. Věřím v to, že i při nejlepší snaze o empatii bude vždy zkušenost zažívání světa jednoho pohlaví nepřenositelná na to druhé.

Každopádně na základě svých znalostí a zkušeností už dobře vím, jak se chovat a jakému jednání se naopak vyhnout. NIKDY TEDY NEREAGUJI:

 • Vztekem, podrážděním, frustrací ve stylu “Co sakra zas ta ženská otravuje?”
 • Smutkem, depresí, pesimismem.
 • Logickou argumentací a racionálním, věcným přesvědčováním holky, proč by měla ve vztahu zůstat nebo udělat to, co si přeji – ženy se v oblasti vztahů řídí primárně emocemi a vytahovat v diskusi s nimi logické, racionální argumenty je absolutně nesmyslné.
 • Naháněním, přemlouváním, ponižováním se.
 • Lhaním a slibováním nereálného.
 • Ústupky ze svého životního stylu – pokud si například holka duplne stylem “Buď přestaneš žít nemonogamním stylem, nebo se s tebou rozejdu!”, nikdy neustoupím ze svého autentického životního stylu a nikdy na její požadavky nepřistoupím.

JAK ZAREAGUJI

Jak tedy zareaguji? Ženu v klidu, s respektem vyslechnu. Tedy za předpokladu, že i ona komunikuje klidně a s respektem. Kdyby náhodou měla tendenci vyvolávat drama, například na mě křičet, okamžitě uplatňuji metodu SOFT NEXT. Pak vyjádřím svůj názor a stanovisko. Nebráním se diskusi, ale komunikuju stručně, věcně, mile, uvolněně a s ochopením. _Na ženu se nikdy nezlobím! Nikdy její pohled neshazuji, neodsuzuji, ani nekritizuji. Pokud se poté žena vyjádří, že chce náš vztah ukončit, reaguji takto:

 • Komunikuju uvolněně, slušně, zdvořile a mile. Řeknu, že mě to mrzí, protože bych rád ve vztahu pokračoval. Nicméně taky nechci být ve vztahu s holkou, která nechce být ve vztahu se mnou. Popřeju jí tedy všechno nejlepší do dalšího života a mile se rozloučím.

Takto vypadá moje vnější reakce a styl komunikace.

A CO VNITŘNÍ NASTAVENÍ?

Chování navenek je jedna věc, ale neméně důležitou, či ještě větší pozornost si zaslouží chlapovo vnitřní nastavení neboli inner game. Jak se cítím? Jak celou věc pojímám, pokud jde o mé psychické nastavení? To se dá popsat pomocí následujících charakteristik:

 • naprostá uvolněnost.
 • navzdory tomu, že rozchod nechápu jako šťastnou událost, tak mě ovládá pozitivní myšlení a bezvýhradný optimismus do budoucna.
 • navzdory tomu, že daný den není zrovna nejšťastnějším v mém životě, tak rozchod nijak nenaruší mé každodenní fungování a to ani v krátkodobém horizontu.

Mé celkové nastavení ohledně žen a vztahů je následující: ženy mám velmi rád a považuji je za nepostradatelný fenomén v mém životě. Nepříkládám jim ovšem absolutní důležitost. V mém životě vždy bude hrát primární roli má životní mise a můj seberozvoj. Se všemi ženami, s nimiž navazuji otevřené vztahy, bych rád udržel velmi dlouhodobý vztah. Ideálně bych si přál, aby v mém životě zůstaly navždy. Chápu ovšem, že ne vždy se to podaří. Pokud žena v mém životě zůstane, mám z toho radost a vážím si toho. Pokud se žena rozhodne odejít, respektuji to. Pokrčím rameny, usměji se a řeknu si: “Nedá se nic dělat. Respekuji ji jako svobodného člověka, který má plné právo na svá vlastní rozhodnutí. Z mého pohledu prostě uvolnila místo v mém životě pro nějakou jinou zajímavou ženu.”

CYKLICKÉ NÁVRATY

Na závěr si ještě pomyslím: “Pravděpodobně se stejně v životě znovu setkáme a znovu se staneme minimálně kamarády s benefity nebo možná obnovíme i náš hlubší otevřený vztah vyšší úrovně.”

Proč? Jak vysvětluji ve svém KURZU OTEVŘENÝCH VZTAHŮ, pokud otevřený vztah udržuješ a řídíš správně jako atraktivní Nový alfa chlap, tak se ženy, které tě opustily, k tobě cyklicky vracejí. Poté, co je jejich nový přítel začne ultimátně nudit, frustrovat, případně jim lhát a podvádět je, se zkrátka vracejí k tobě jako k atraktivnímu, sebevědomému a přitom autentickému a pravdivému milenci či příteli, který je neobelhává.

TOTÁLNÍ NEZÁVISLOST NA VÝSLEDKU

Jinými slovy, v oblasti vztahů se ženami se mi podařilo dosáhnout TOTÁLNÍ NEZÁVISLOSTI NA VÝSLEDKU, kdy celkově pracuji na svém životě a záleží mi na jeho dobrém vývoji, nicméně nezáleží mi na výsledku interakce s jakoukoli konkrétní ženou.

A skutečně to platí pro jakoukoli ženu na planetě! V současné době navazuji vztahy se ženami, které se nacházejí na úrovni minimálně 8, ale standardně mnohem častěji na úrovni 9 až 10 na mé subjektivní stupnici atraktivity 1 (Vochechule) až 10 (Bohyně). V dnešní době jsem si absolutně jistý, že s naprosto stejnou nezávislostí na výsledku budu vždy přistupovat k jakékoli ženě ve vesmíru, i kdyby se přede mnou zjevila má totální osobní Afrodité.

Nechci teď na tebe machrovat, chlape, ale musím ti upřímně říct, že dosáhnout takovéto MENTALITY HOJNOSTI spolu s NEZÁVISLOSTÍ NA VÝSLEDKU je prostě skvělé. Toto nastavení mysli se zkrátka stává pevným základem pro dlouhodobou, stabilní, maskulinní spokojenost. Vědomí toho, že jsi kdykoli schopen si přivést do života atraktivní ženu či ženy, udržovat s nimi vztahy a v případě rozchodu s nimi jen pokrčit rameny a užívat si přítomnosti dalších atraktivních a přitom inteligentních a často i velmi vtipných a okouzlujících žen, je zkrátka skvělé!

JAK DLOUHO MI TO TRVALO?

Osvojil jsem si toto nastavení okamžitě? Samozřejmě, že ne! Dosažení takovéto ultimátní nezávislosti na výsledku ve vztazích se ženami, kdy je ti de facto absolutně jedno, že nádherná, výjimečně inteligentní žena ti řekne “Konečná, sbohem!”, je dlouhodobý proces!

Osobně mi trvalo cca 2,5 roku soustavné, tvrdé práce a sebevzdělávání se, nežli se mi tohoto stavu podařilo dosáhnout.

CO K TOMU POTŘEBUJEŠ?

Chceš dosáhnout podobného nastavení mysli, které z tebe dělá chlapa, který ženy respektuje, nelže jim, nepodvádí je, ovšem zároveň se nikdy nenechá vyrušit vztahovými turbulencemi ze šťastného a plodného proživání života a práce na své chlapské životní misi? Pokud ano, budeš potřebovat následujcí:

 1. Musíš vypilovat svou SCHOPNOST PŘIVÁDĚT SI DO ŽIVOTA ATRAKTIVNÍ ŽENY na absolutní maximum. K tomu budeš muset zamakat na svých, základech pro balení, komunikačních a balících dovednostech, sebevědomí a nezávislosti na výsledku (která mimochodem nejlépe funguje na ty nejatraktivnější ženy, které jsou zvyklé na to, že se před nimi chlapi plazí a jsou velmi závislí na výsledku). K souboru těchto vlastností, charakteristik a dovedností ti ukáže cestu má kniha LOVCŮV TRÉNINK: SBAL JI, MĚJTE SEX!
 2. Musíš zamakat na své schopnosti udržovat dlouhodobé, stabilní a harmonické vztahy, ve kterých vystupuješ jako sebevědomý, atraktivní Alfa chlap, který je k ženám milý, slušný a nelže jim. Jak na to ti prozradím buď v kurzu MĚJ SKVĚLÝ (MONOGAMNÍ) VZTAH či v kurzu MĚJ OTEVŘENÉ VZTAHY!

JAK DLOUHO TI BUDE TRVAT, NEŽ DOSÁHNEŠ ULTIMÁTNÍ NEZÁVISLOSTI NA VÝSLEDKU VE VZTAZÍCH SE ŽENAMI? UVIDÍME, JESTLI MĚ PŘEDEŽENEŠ A SRAZÍŠ TO POD 2 A PŮL ROKU!

LOVU ZDAR!

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *