Bílý rytíř Kamil a jeho trampoty

Slyšte, slyšte, holoto! Přistupte blíže a slyšte příběh o bílém rytíři Kamilovi, legendárním to trubadúrovi ženských práv známém též jako lord Genderman.

Bílý řitíř Kamil – velký ctitel žen a dívek. Před každou půvabnou ženou okamžitě zaklekne a zahrne ji lavinou lichotek, jakožto i květinek lásky a nevinnosti.

V jednom království žili dva příslušníci stavu rytířského. Černý rytíř Emil a bílý rytíř Kamil. Jako bratranci měli své hrady od sebe vzájemně vzdálené jen, co by statný sedlák klobásou dohodil, takže spolu trávili hodně času v dobré pospolitosti a byli si vzájemně věrnými spojenci i druhy.

Trénovali společně šerm, jízdu na koni i střelbu z luku. Vzdělávali se v jazycích, historii a diplomacii. A samozřejmě se vždy po práci a studiu nezapomněli odměnit douškem kvalitní zkvašeniny.

ŽENY

O Kamilovi se říkalo, že je pravý romantik. Až příliš. Se ženami sice moc zkušeností neměl, ale s loutnou v ruce neustále teskným hlasem opěvoval jejich krásu, ušlechtilost a andělskou nevinnost. Nejednu dívku z vesnice vyděsil svým luzným zjevem, když se náhle vynořil z rákosí lemující rybník Brčálník a požádal ji, zda ji může zarecitovat cudnou báseň.

To černý rytíř Emil byl v oblasti romantických vztahů i prostopášných dobrodružství poněkud zkušenější a protřelejší. Poznal za život hodně žen a poodhalil podstatu vztahů mezi muži a ženami. Nedíval se na ně tudíž optikou romantických bájí a pověstí, ale spíše realisticky a střízlivě, na základě svých zkušeností. Miloval ženy, respektoval je, ale zároveň si o nich a o vztazích s nimi nevytvářel žádné nerealistické iluze.

HRABĚNKA LUCIE

Tam, kde na hranicích Kamilových držav řeka protínala les, mezi šťavnatými bukovými lesy plnými statných divokých vepřů a nadržených veverek, stál zámek. V něm žila hraběnka Lucie. Když ji Kamil poprvé spatřil na dvorním plese, nemohl z ní spustit oči.

“Hlavně si neustříkni do kalhot, drahý bratranče,” poznamenal černý rytíř Emil, když si všiml, jako jeho druh civí na hraběnčina dmoucí ňadra.

“Andělské stvoření. Takovou krásu jsem nikdy živ nepopatřil!” vydechl Kamil.

“Tak ji vyzvi k tanci. Divoký rej na tanečním parketu ji určitě rozpálí srdce!” šťouchl ho Emil do žeber.

“Zbláznil ses? Takové jemné stvoření? Vždy je jak něžná květinka, které by při tanci vypadaly okvětní lístky. Nene, bratranče. Na takového anděla se musí pomalu, něžně. Budu ji zpovzdálí sledovat a vysílat své signály lásky pomocí efemérních veršů a cudných pohledů!”

Jeho přítel v černé zbroji se při těch slovech jen usmíval pod vousy. Věděl, že Lucie je velmi chytrá a okouzlující. Rovněž mu nezůstalo utajeno, že navzdory svému nevinnému výrazu má ve skutečnosti velmi ráda tělesné požitky. Před svými rodiči se tvářila vždy jako cudná panna, nicméně erotických dovádění si užívala s velkou oblibou. Jak to věděl? Před pár lety ji totiž sbalil a velmi necudně s ní obcoval před jejími devatenáctými narozeninami a rozhodně nebyl jejím prvním milencem.

CO TAKHLE SUNDAT PŘILBU KOGNITIVNÍ DISONANCE, PŘESTAT BÝT BÍLÝM ŘITÍŘEM A MÍSTO TOHO RADĚJI MILENCEM ČI ROMANTICKO-SEXUÁLNÍM PŘÍTELEM ŽEN?

KAMILOVA HOLKYTIDA

Kamil se Lucii dvořil celé měsíce. “Ta nádherná, čistá duše. Jednu ji pojmu za manželku!” dušoval se.

“Jdi za ní, pozvi ji na procházku po parku a ve vlahém letním povětří ji polib, ty jelito!” radil mu Emil.

“Líbat?” zavřeštěl Kamil v pravověrném zděšení. “V žádném případě! Musím svou vyvolenou přesvědčit o tom, že jsem cudný, slušný mládenec! Ženy milují slušné, zdvořilé, bílé rytíře!”

“Ty seš ale vůl, Kamile,” kroutil hlavou jeho bratrancec v černé zbroji. “O ženských nevíš vůbec nic. Samozřejmě dle společenských konvencí se ti každá bude dušovat, že chce hlavně hodného, slušného rytíře v bílé zbroji. Jenže, realita je často jiná. Ženské milují hlavně chlapy s koulema, co si umějí dodat odvahy, eskalovat a políbit ji, když je potřeba.”

“Ty nemravný chlípníku, v žádném případě!” vypískl Kamil zděšeně. “Ty ženy vnímáš jen jako nesvéprávné objekty svých zvrhlých choutek! Kaj se, duše hříšná jakožto i nekorektní!”

Následující večery vždy trávil pod okny Lucie, kde teskně prozpěvoval svou cudnou, mileneckou píseň, jejímž textem chtěl Lucii přesvědčit o svých čistých a nevinných úmyslech.

Kamilova srdceryvná báseň čistoty a nevinnosti.

Lucie se vždy vyklonila z okna a sledovala Kamilova umělecká extempore se zrakem zvlhlým dojetím.

“To je ale romantik!” smály se její přítelkyně, které k ní chodívaly na návštěvu.

Kamil se mezitím mohl přetrhnout. Zahrnoval Lucii květinami, dárky i drobnými službami. Její slova díků vždy odmítal, jelikož největší odměnu spatřoval v tom, když ho odměnila svým krásným úsměvem.

Jenže, běda! Jednoho dne Kamil po příchodu do zahrady našel hraběnčino okno zavřené. Starý lokaj mu na jeho dotaz suše sdělil, že milost slečna odjela do Španělska, kde se bude vdávat za jakéhosi místního šlechtice, kterého potkala na plese.

KONEC SVĚTA

Při těch slovech Kamilovi připadalo, že se mu noří do srdce tisíce ostrých břitů a na šourek mu právě přisedl obr Koloděj. Upadl do hluboké deprese, během níž nebyl schopen žádné kloudné činnosti a jen bloudil po hradbách svého hradu coby bezhlavý rytíř.

Jeho bratranec ho navštívil a pokoušel se ho rozveselit: “Tak vidíš, říkal jsem ti to. Až se ti příště holka bude líbit, vyser se na loutnu a efemérní verše a rovnou se ji pokus sbalit. A když to nevyjde, nic se přeci neděje. Na světě jsou tisíce dalších krásných hraběnek, ty řitíři lásky a nevinnosti!”

Bílý rytíř Kamil však zavrtěl hlavou. “Nikoli, bratranče. Evidentně jsem se nesnažil dost a nepřesvědčil tak Lucii, tu panenskou bytost, o mé nevinnosti a čistých úmyslech. Abych tedy v budoucnu u žen dosáhl většího úspěchu, musím se ještě více přiblížit své jemné, femininní stránce a stát se rovněž bojovníkem za ženská práva. Od nynějška mi říkej lord Genderman!”

“Já se z tebe poseru, ty džendrmene,” kroutil černý rytíř nevěřícně hlavou.

OSLOV KRÁSNOU ŽENU A MĚJ S NÍ SEX A VZTAH, TY GENDERMANE!

DNEŠNÍ BÍLÍ RYTÍŘI

Lord Kamil Genderman má i v dnešní době mnoho moderních následovníků, novodobých bílých rytířů. Jak zní jejich charakteristika? Často se jedná o hodné kluky s dobrým srdcem, kteří mají kvalitní vzdělání a v oboru, jemuž se věnují, dosahují úspěchu. Pokud jde ovšem o sociální dynamiku, vztahy mezi pohlavími a obecně názor na ženy, jsou někdy až zoufalým způsobem takzvaně blue pilled. V českém překladu se to dá říci tak, že si “vzali modrou pilulku”.

Dichotomie Red Pill (červená pilulka) vs Blue pill (modrá pilulka) pochází z filmu Matrix a ve zkratce referuje o volbě mezi ochotou poznat a přijmout potenciálně znepokojující nebo život měnící skutečnost tím, že si jedinec vezme červenou piluli, a nebo naopak snahou setrvat ve spokojené nevědomosti díky modré pilulce.

TENDENCE BÍLÝCH RYTÍŘŮ

To, že bílí rytíři zcela nekriticky přijímají určité estetické a emocionální ideály protežující femininní pohled na životní realitu se pak odráží v tom, že mají tendence k následujícím typům jednání:

PŘÍSTUP K ŽENÁM OBECNĚ

 • Bílí rytíři stavějí ženy obecně (a krásné, chytré obzvláště) na piedestal – vztahují se k nim s nekritickým přístupem jako k něžným, ušlechtilým bytostem, které často zcela postrádají jakékoli negativní charakteristiky.
 • Obecně přijímají sociální narativ, kdy se ženské pohlaví i v dnešní době bere jako zásadním způsobem znevýhodněné a neustále utlačované zlými, patriarchálními muži.
 • Profilují se jako gentleman, feminista, bojovník za ženská práva, genderman.
 • Bílí rytíři udatně tasí své meče hlavně na sociálních sítích, kde zachraňují nebohé ženy před prohnilým patriarchátem.
 • Příslušníci zvláštního řitířského řádu zvaného Simps rovněž rádi uslintaně zahrnují ženy lichotkami na sociálních sítích a poté vklouzávají do jejich přímých zpráv tajně doufajíce, že ony krasavy s nimi poté budou sdíleti lože. Běda však! To se nikdy nestane!

CO ŘITÍŘŮM UNIKÁ

Bílým rytířům často uniká, že tento přístup k ženám je pravděpodobně podvědomou manifestací snahy vyřešit svůj reprodukční problém – tj. svým feministickým gentlemanstvím dosáhnout obliby u druhého pohlaví a tím vyšší míry možnosti navázat romanticko-sexuální vztah (vztahy) s atraktivníma holkama.

 • Bílý rytíř často vykřikuje do okolí svou proklamaci “Kopu za tým žen! Jsem jejich udatným přítelem a zachráncem! Bráním je před zlými, chlípnými šovinisty!” Tajně při tom doufá, že některá z žen jeho prohlášení uslyší a zareaguje stylem: “Ó, konečně jsi tady, můj ztepilý zachránče na bílém koni! Jsem jenom tvá. Odebéřeme se okamžitě souložiti!” To se samozřejmě pravděpodobně nestane. Nikdo totiž nekončí ve friend zone častěji než bílí rytíři.

ROMANTICKO-SEXUÁLNÍ VZTAHY

 • Při navazování romanticko-sexuálních vztahů se ženami mají bílí rytíři tendenci sklouzávat ke stylu hodný kluk, kterého ženy s oblibou odsouvají do friend zóny, kde jim pravidelně slouží jako extra savý emocionální tampon. Bílí rytíři zkrátka často končí jako nejlepší kamarádky holek, o které mají romanticko-sexuální zájem.
 • Bílý rytíři často zcela nekriticky přijímají tzv. Soulmate myth – tedy víru v existenci té jediné, úžasné ženy jednorožce, s níž jako s jedinou mohou být šťastní.
 • Jakmile v životě potkají vhodnou kandidátku na ženu, jednorožce, buď instantně nebo po určité době si vůči ní vytvářejí holkytidu, tedy nezdravou emocionální závislost.
 • V návaznosti na svůj poněkud naivní a nerealistický přístup k ženám i vztahům nejsou většinou příliš schopni vyrovnat se důstojně s rozchodem. Zejména v případě, že rozpad vztahu byl iniciován jejich partnerkou, upadají do dlouhodobé post-rozchodové deprese.
 • Nejhorší peklo bílého rytíře zpravidla potká ve chvíli, kdy naváže bližší vztah s ženou trpící osobnostní poruchou z clusteru B – tedy například ženu s hraniční, narcistní nebo hysterickou poruchou osobnosti. Vzhledem ke svým naivním, idealizujícím představám o ženách není bílý rytíř většinou schopen rozpoznat patologii v chování svého protějšku a dostává ve vztahu i v životě pořádnou čočku, kterou by mu na bitevním poli neuštědřil ani rozlícený patriarchální Saracén.

Zbroj a výbava každého bílého rytíře jest následovná:

POZNEJ PRAVOU SOCIÁLNÍ DYNAMIKU!

Z bílých rytířů si dělám trochu srandu, nicméně chápu jejich pohnutky a vím, že to ve výsledku nemyslí špatně. Ostatně, mezi 20. a 30. rokem života jsem bílým rytířem sám tak trochu byl. Obecně bych těmto udatným obhájcům ženské nevinnosti a bojovníkům za ženská práva doporučoval vzdělávat se trochu více v sociální dynamice a rovněž více poznat ženy a to nejen z pozice korektního kamaráda, podporovatele.

A poté se ještě pokud možno co nejvíce kriticky zamyslet nad jednou otázkou: “Nejsi náhodou bílým rytířem, gendermanem, i tak trochu z toho důvodu, že podvědomě doufáš, že tímto přijetím “feministického pohledu na svět” se celkově dostaneš blíže k ženám, získáš u nich více obliby a ve finále de facto lepší potenciál navázat sexuální či romanticko-sexuální vztahy? Tedy, není to náhodou tak, že motivy tvého přístupu jsou ve výsledku nikoli idealistické, ale celkem pragmaticky sexuální? Jak říkám, jen taková otázka do pranice, hehe, ty džendrmane!”

Znáš nějakého novodobého bílého rytíře? Nasdílej mu tento článek! https://www.lovcuvdenik.cz/2021/03/bily-rytir-kamil-a-jeho-trampoty-01.html

KAMILOVY ZBĚSILÉ PŘÍBĚHY LÁSKY POKRAČUJOU ZDE.

LOVU ZDAR!

SLEDUJ YOUTUBE KANÁL

Info@lovcuvdenik.cz

6 Comments

 • Tahle pohádka, by měla být povinná četba k maturitě.

  • Hehe, díky ti, udatný zbrojnoši Romane.

 • Nemá náhodou Kamil, udatný to bílý rytíř, taky rád filmy? 🙂

  • Kvalitní kinematografii:). L

 • Jo gůd, taky sem byl částečně takovej čurák. Jen škoda, že mi tohle nikdo neřekl dřív. Ikdyž jsem to tak nějak vnitřně věděl. Nejhorší je, že se s takovou povahou narodíte 😀 Jo můžete na sobě pracovat, ale nikdy to nebude tak jak to má Černý Kamil z příběhu, ten se chová naprosto přirozeně páč to má vrozené a choval se tak vždycky. Nejradši bych někoho přejel tramvají za to, že sem se narodil jako “hodný” kokot 😀

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *