1 tip jak zlepšit komunikaci s holkama: nemel!

Mrkni na jeden tip, který radikálně zlepší tvoje vztahy s holkama, ať už jde například o proces balení nebo o vztahy. Týkat se bude chlapský ukecanosti.

Přílišmeleš jako nějakej černokněžník? Přicházíš o energii, důstojnost i důvěryhodnost.
Příliš meleš jako nějakej černokněžník? Přicházíš o energii, důstojnost i důvěryhodnost.

Na konci roku už tradičně přicházím s jedním jednoduchým, okamžitě použitelným tipem, který ti v podstatě instantně přinese zlepšení v některé z oblastí života. Tedy za předpokladu, že ho správně uvedeš do praxe. Tentokrát se zaměříme na komunikaci a to nejen s holkama, ale i obecně v životě.

1 CHYBA, KTEROU CHLAPI DĚLAJÍ

Ve vztazích mezi muži a ženami se má KOMUNIKOVAT! Tak zní neotřesitelná doktrína, kterou zaslechl už asi každý. Souhlasím s ní? Do jisté míry ano. Samozřejmě se svou partnerkou musíš komunikovat. Hrát si na mlčenlivého Boba, který v sobě urputně dusí veškeré emoce a nedává najevo nic jiného než hlad a sexuální pud, ti samozřejmě v oblasti vztahů úspěch nepřinese. Ve vztazích tedy komunikuj a:

 • Vyjádři své partnerce (partnerkám) své emoce, náklonnost, něhu.
 • Pokud se ti něco nelíbí, sděl jí (jim) to.
 • Pokud za tebou partnerka přijde s problémem a vyjadřuje se klidně a s respektem, komunikuj a společně se pokuste najít řešení.

Na druhou stranu v době, kdy v dnešní době v oblasti vztahů dominuje zejména feminní doktrína, to někteří chlapi začínají s komunikací trochu přehánět. Imperativ “komunikuj!” přivádějí do extrému a dopouštějí se tak chyby, že při komunikaci se ženami melou jak nějakej černokněžník, co se zoufale snaží pomocí svejch magickejch formulí ovládnout mysl lidí. Není potřeba dodávat, že často neúspěšně.

“No, a teď ti řeknu epickej příběh o tom, jak jsem se stal legendou, kotě!” Aneb když se chlap neřídí zákonem minimální snahy a příliš tlačí na pilu. Výsledek se zračí v obličeji ztrápené krasavy.

KDYŽ CHLAP PŘÍLIŠ MELE

Jak se tato chyba v podobě chlapovy přílišné ukecanosti projevuje v praxi? Pojďme se mrknout na jednotlivý oblasti a uvést konkrétní příklady.

BALENÍ HOLEK

V rámci procesu balení holek dělají chlapi tu chybu, že na rande příliš melou. Příliš tlačí na pilu. Příliš se snaží ženu ohromit na verbální úrovni. Ať už tím, že se vytahují, nebo se snaží ukázat své intelektuální schopnosti a znalosti. Na rande (zejména na tom prvním) to dělej opačně. Nemel!

 • Jak doporučuju v knize Lovcův trénink, na prvním rande začni s holkou hned po vašem setkání uvolněně mluvit, jako byste se znali deset let. První pět až deset minut převezmi iniciativu a začni vyprávět třeba nějaký zajímavý příběh.
 • Poté však zvolni a nech holku holku obstarat cca 80 % hovoru. Ty pouze klaď otázky, prohoď občas nějaký vtipný komentář, upozorni na vaše vzájemné podobnosti. Nech pracovat svou neverbální komunikaci a oční kontakt.
 • I v případě, že jsi ukecaný extrovert, následuj na prvním rande zákon minimální snahy – nekecej, nevytahuj se, nesnaž se ji ohromit svými znalostmi geopolitikou počínaje a rozmnožovacím cyklem vačnatců konče.
 • V rámci procesu balení se ženu nesnaž sbalit tím, že ji ukecáš! To v naprosté většině případů vede k trapným selháním. Aby o tebe žena pocítila sexuální, či romanticko-sexuální zájem, musí být na její straně vůči tobě přítomna čistá, autentická touha. Tato zmíněná touha není něčím, co si můžeš vyjednat prostřednictvím tisíce keců. Vyvine se sama, přirozeně v návaznosti na to, že ty jako chlap, jsi tou nejlepší verzí sebe sama a víš, jak se ženami správně komunikovat (často nonverbálně) a svádět je.
Správně provedený soft next vyřeší víc než tisíce slov.
Správně provedený soft next vyřeší víc než tisíce slov.

HÁDKY A DRAMA VE VZTAHU

Ženské drama ve vztahu chápu jako patologický fenomén. Jeho definice zní tak, kdy vůči tobě partnerka začne vrhat tvrdou negativitu (například na tebe ječet, hlasitě ti něco vyčítat, vyhrožovat ti, dávat ti ultimáta, uraženě mlčet, či ti dělat hysterické scény – například brečet).

V čem dělá hromada chlapů chybu? V reakci na drama příliš melou! Zahajují tím tak proces, kterému říkám chlapské drama. V jeho rámci se snaží partnerku usadit, usměrnit, poučovat, mentorovat. To je obrovská chyba, která vede k eskalaci dramatu, jež oba zúčastněné obírá o čas, energii i životní spokojenost.

JAK REAGOVAT SPRÁVNĚ?

Jak na drama ve vztahu reagovat správně? Tím, že ho netoleruješ ani nepřiživuješ. Reaguj následovně:

 • Nemel!
 • Partnerku nepoučuj, nementoruj, nesnaž se ji ukáznit.
 • Nesnaž se partnerku přesvědčit pomocí logických argumentů! Jedna z nejhorších chyb, jíž se dopouštějí zejména racionální, technicky uvažující chlapi, je snaha přesvědčit partnerku nacházející se uprostřed emocionálního rauše pomocí logické a racionální diskuse. Tato metoda vždy selhává. Ještě jednou opakuju toto zlaté pravidlo: nikdy vůči ženě, která se v danou chvíli řídí výhradně emocemi, nepoužívej chlapskou logiku! Nefunguje to!
 • Místo toho reaguj na ženské drama metodou Soft next, která spočívá v odebrání pozornosti vůči ženě obvykle na 2 až 7 dní. Soft next představuje zázračně fungující metodu, která vyřeší jakékoli drama ve vztahu bez zbytečných keců, hádek a tisíce slov zbytečně vyřčených v tenzi a vzteku. Nauč se Soft next správně používat zde.

KOMUNIKACE VE VZTAHU

I v rámci každodenního fungování ve vztahu dělají někteří chlapi tu chybu, že se příliš spoléhají na účinek slov. Zkrátka příliš melou místo toho, aby za sebe nechali mluvit své činy. Pojďme se podívat na některé příklady nezdravé ukecanosti a také rovnou na to, jak to dělat lépe:

CHLAPOVY DOBRÉ SKUTKY

 • ŠPATNĚ: Někteří chlapi často verbálně upozorňují na to, co pro partnerku udělali. Například s čím vším jí pomohli.
 • DOBŘE: Nemel a nech za sebe mluvit své činy. Tvoje partnerka by si tvých dobrých skutků vykonaných pro její nebo váš společný prospěch měla být sama dobře vědoma. Pokud si všeho dobrého, co pro ni děláš, neváží, není pro tebe vhodnou partnerkou a měl bys být připraven vztah s ní ukončit! Jinými slovy: dobré přítelkyni, která stojí za vztah, nemusíš vypočítávat vše, cos pro ni udělal. Ona by si toho měla bát vědoma sama a vážit si toho. Ber také na vědomí, že pojetí lásky jako spořícího účtu, kam si ukládáš dobré skutky vykonané pro partnerku, je zásadním způsobem mylné!
Geralte, nemel!

CHLAPOVO SEBEVĚDOMÍ

 • ŠPATNĚ: Někteří chlapi příliš melou o svých kvalitách a sebevědomí.
 • DOBŘE: Skutečně sebevědomý a úspěšný chlap nikdy ve vztahu nemusí verbálně vyzdvihovat své kvality a upozorňovat na své úspěchy. Ty totiž hovoří samy za sebe. Pokud je žena nevnímá, pravděpodobně nestojí za onen zmíněný vztah.

VALIDACE A OBHAJOVÁNÍ SVÝCH ČINŮ

 • ŠPATNĚ: Někteří chlapi mají tendenci se ve vztahu kontinuálně validovat a obhajovat své chování, činy a rozhodnutí. Ocitají se v kolotoči neustálého vysvětlování, omlouvání, dotazování, zda je vše v pořádku a zda to mohou udělat. Tímto submisivním chováním je dlážděna cesta betaizace – neboli přeměna ve slabého, submisivního, ustrašeného beta chlapa, který není schopen stát si za svým.
 • DOBŘE: Sebevědomý a úspěšný alfa chlap – Lovec nemá potřebu nějak kontinuálně obhajovat a vysvětlovat svá rozhodnutí nebo činy. Zkrátka si stojí za svým. Pokud se rozhodne například zahájit nějaký projekt, o jehož smyslu je vnitřně přesvědčen, pustí se do něj bez zbytečných keců. Neobhajuje se, nevaliduje před nikým, ani před maminkou, ani pánem bohem, ani před partnerkou. Toto se týká samozřejmě i chlapovy životní mise, za níž si stoprocentně stojí, a neřeší, jak ji komentují jiní lidé. Nijak ji před nikým neobhajuje. Ve vztahu k jiným lidem a jejich hodnocení jeho životních projektů je stoprocentně nezávislý na výsledku. Za své projekty a činy rovněž přebírá stoprocentní zodpovědnost. Nesvaluje negativní jevy a neúspěch na nikoho jiného. Stojí si zkrátka kurva za svým!

SLOVA A PŘÍSTUP K ŽIVOTU

 • ŠPATNĚ: Někteří chlapi se příliš spoléhají na manipulativní moc slov a snaží se ji využít ke svému prospěchu. Lžou. Obluzují lidi. Matou je. Slibují nereálné.
 • DOBŘE: Nový alfa chlap – Lovec nikdy nelže. Na přímou otázku vždy odpoví pravdivě, nebo na ni odmítne po svém uvážení odpovědět.
 • DOBŘE: Nový alfa chlap – Lovec pojímá slova jako efektivní komunikační prostředek. Je si ovšem zároveň vědom jeho limitů. Vždy proto ve finále přikládá větší váhu chování, jednání a činům než pouhým větám. Například v sexuálně-romantickém kontextu se vždy primárně řídí tím, co holka dělá, nikoli tím, co říká!

Ve vztazích i v životě komunikuj a mluv, když je potřeba. Ve finále se vždy ale raději spolehni na zvuk, který o tobě vysílají do okolního světa tvé činy, nikoli jen pouhá slova.

Do novýho roku 2021…

LOVU ZDAR!

Dotazy a koučink: info@lovcuvdenik.cz

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *