Holka zrušila rande! Co mám dělat?

Nevím, jestli se mám rozbrečet, nasrat se nebo se třeba svlíknout a coby nudistický terorista lásky a vášně se nekompromisně dožadovat vstupu do jejího obydlí!

Co dělat, když ti holka zruší rande? Urči si limity! Jak? Čti dál a dozvíš se to.

Tuhle situaci už jsme zažili asi všichni. Zveš holku na romantickou schůzku. Ona třeba několikrát odmítne. Pak tvé pozvání nakonec přijme. Tobě se v hlavě rozezní erotické fanfáry, aby vzápětí zanikly v hluku ohlušující, vzteklé kakofonie, když ti tvá krasavice rande zruší hodinu před jeho domluveným začátkem. Co sakra v tu chvíli dělat?

CHLAPSKÁ FRUSTRACE

Z pozice chlapa toto představuje velmi frustrující situaci. Proč? Jelikož je opět potřeba podotknout, že chlapi a ženy nejsou stejní. Chlapi se v oblasti navazování romanticko-sexuálních vztahů vyznačují orientací na cíl. Zkrátka, ocitne-li se v tvém hledáčku atraktivní holka, co se ti líbí, pak je cíl jasný:

Kroužíš jako nadrženej kosmonaut po oběžný dráze Gargantuy – tedy holky, co z tebe vysává energii, čas a pozornost jako černá díra? Dostaň se z tohoto průseru galaktickejch rozměrů pomocí stanovení limitů pro balení!

ŽENSKÁ REALITA

Jak jsou na tom ženy? Zcela jinak. V oblasti navazování romanticko-sexuálních vztahů se vyznačují mnohem vyšší opatrností, váhavostí a nerozhodností. To má několik důvodů:

 • Ženy jako fyzicky slabší pohlaví musí více dbát na opatrnost a bezpečí.
 • Ženy na základě své sexuální strategie (hypergamie) se obecně orientují na kvalitu. Chtějí si tedy být jisté, že si za sexuálního partnera vyberou alfa chlapa, který se ukáže jako nejelitnější potenciální nápadník. Co beta chlapi? Mají taky šanci na sex? Obecně vzato mnohem menší než alfa chlapi. Bety si zpravidla zašukají v případě, že se jedná o transakční sex, jímž se mu ženy za něco odvděčují. Vyšší šanci mají rovněž u žen ve fázi epifanie – tedy u žen po třicítce, které si shánějí beta podporovatele pro investici do rodiny a potomků.
 • I v dnešní genderově rovnostářské době se ženy na sexuálním trhu stále nacházejí v pozici pohlaví, které si vybírá, tedy má nadbytek možností. Pohlaví, pro které nabídka převyšuje poptávku. Tato situace ženám umožňuje projevovat nerozhodnost, vybíravost a váhavost.

CHYBÍ STOPROCENTNÍ TOUHA

Během procesu balení a svádění se chlap jako nápadník ocitá v ideální situaci, když k němu jeho vyvolená žena či holka pociťuje pravou, nefalšovanou atraktivitu a touhu. Tato touha se zpravidla zakládá na dvou faktorech:

 • Chlap je elitním alfa chlapem – lovcem, který se vyznačuje všemi pozitivními maskulinními hodnotami.
 • Zároveň si s ženou zkrátka sedne. Je totiž zkrátka “její typ”. Zde je potřeba si uvědomit, že i ten nejelitnější alfa chlap se nikdy nezavděčí všem ženám. Některým zkrátka nebude vyhovovat. Mimo jiné proto je potřeba zachovat si sebevědomou skromnost a nesoustředit se při balení nikdy na jedinou ženu!

Pokud holka na tvá pozvání na rande reaguje váhavě, liknavě, můžeš to brát obvykle jako náznak, že její touha a atraktivita vůči tobě není stoprocentní. Například na škále 1 až 10 se nachází někde na úrovni 4 až 7. Pokud se toto děje, ještě není nic ztraceno. Pokud zachováš klid, sebevědomí, nezávislost na výsledku a trpělivost, možná se ti nakonec podaří ji na rande dostat. V tomto ohledu také doporučuju pamatovat na skutečnost, že zejména atraktivní holky mají zkrátka plné diáře. Neustále se dostávají do situací, kdy je nějací chlapi zvou na různé akce s tím účelem, aby je sbalili.

PROČ HOLKA ZRUŠÍ RANDE

Dovolím si odhadovat, že ještě větší frustraci, nežli váhavost a liknavost při organizaci rande, pak chlapovi přinese jeho zrušení třeba jen chvíli před jeho začátkem. Z jakého důvodu se toto děje? Spektrum důvodů, proč holka zruší rande, je samozřejmě dost široké. Tady uvádím některé možné důvody:

 • Jak už bylo zmíněno – její atraktivita vůči tobě není až tak vysoká. Toto je jakýsi prvotní důvod ležící v pozadí dalších možných vysvětlení.
 • Ve skutečnosti má v životě nějakého dalšího chlapa, s nímž je to možná komplikované. Včera se s ním chtěla rozejít a tak přijala tvé pozvání na rande. Dnes si to rozmyslela a zase maže v náruč svého boyfrienda.
 • Jedná se o mladou, nezkušenou a možná labilní holku, která zkrátka neví co chce, případně si s tebou hraje.
 • Do hry vstoupil její menstruační cyklus, tedy hormonální proměna jejího těla, která holky obecně předurčuje k proměnlivosti. Včera byla nadržená, a tak přijala tvé pozvání na rande. Dnes jí začalo PMS, bolí ji břicho, její tváře náhle připomínají minové pole plné beďarů a chuť na randící dovádění klesla pod bod mrazu.
 • A samozřejmě – zrušení rande může mít i praktický důvod. Náhlý příval práce v zaměstnání, úkolů ve škole, problémy v rodině.

A tak dále. Jak vidíš, spektrum důvodů, proč tě holka může překvapit a zrušit rande, je opravdu široké.

Co dělat, když holka zrušila rande? Mrkni na video!

ŠPATNÉ REAKCE

Zkušený alfa chlap lovec proto na zrušené rande nikdy nereaguje negativně a nesprávně. Jaké jsou vlastně stupidní a nesprávné reakce na tuto situaci? Například tyto:

 • Smutek a deprese.
 • Vztek a výčitky vůči holce.
 • Zklamání ústící v to, že se ti po tvářích koulí slzy zklamání, zatímco si do slipárů sypeš led, abys zchladil nateklé koule.

SPRÁVNÁ REAKCE

Jak tedy na liknavost a nerozhodnost holky a na případně zrušené rande reagovat správně? Vždy v duchu hodnot a kvalit alfa chlapa lovce – tedy sebevědomí, dobrá nálada, maximální nezávislost na výsledku. Pokud mně dnes holka zruší rande, mávnu nad celou věcí rukou, usměju se a okamžitě:

URČI SI LIMITY!

Nezávislost na výsledku představuje skvělou vlastnost každého alfa chlapa – Lovce. Nicméně pro skutečně efektivní balení je potřeba ještě jedna věc. Jak píšu ve své knize Lovcův trénink, jedná se o STANOVENÍ LIMITŮ PRO BALENÍ. Pokud si tyto limity nenastavíš, hrozí ti, že se staneš klaunem, který bez ustání investuje hromadu svého času, energie a prostředků do holek, jimž z legrace říkám Černé díry. Jedná se o holky, které konzumují tvou pozornost a validaci bez toho, aby se váš vztah kamkoli posunul. Účelem tohoto článku není tyto ženy jakkoli kritizovat. Čistě pragmaticky ovšem podotýkám, že pro černé díry není v mém životě místo. Pro jejich odstranění mám naštěstí skvělou metodu – jedná se právě o stanovení limitů pro balení.

JAK SI STANOVIT LIMITY PRO BALENÍ

Limity by sis měl určit zejména s ohledem na:

 • Počet pokusů pozvání holky na rande.
 • Počet rande, nežli mezi vámi dojde k sexu.

MŮJ SET LIMITŮ

Jak vypadá můj set limitů? V současné době takto:

 • Počet pokusů pozvání holky na rande = Zcela výjimečně 2. Zpravidla 1.

Každou holku, o níž mám zájem, pozvu na rande maximálně dvakrát. To je však výjimka. Naprostou většinu holek zvu na rande pouze jednou. Pokud nepřijme, přeruším s ní trvale kontakt a již ho nenavážu, ledaže by ho iniciovala ona sama a pozvala na rande ona mě. Okamžitě se přesouvám k balení jiných atraktivních žen.

 • Počet rande, nežli dojde k sexu = maximálně 2.

Sexuálně eskaluji na prvním nebo druhém rande. Tento systém tě naučím v rámci knihy Lovcův trénink v patnácté a šestnácté kapitole. Pokud nedojde k sexu ani na druhém rande, přeruším s holkou trvale kontakt a nenavážu ho, ledaže by se ona sama ozvala a chtěla přijít na třetí rande ke mně domů (explicitní náznak, že chce mít sex). Toto pravidlo dodržuji s výjimkou toho, pokud existují relevantní zábrany sexu – tedy klasicky menstruace. V tom případě se spokojím s líbáním a mazlením. Pokud holka odmítne polibek i na druhém rande, přeruším s ní kontakt. Okamžitě se přesouvám k balení jiných atraktivních žen.

TVŮJ SET LIMITŮ

Jak by měl vypadat tvůj set limitů? To záleží na tobě. Samozřejmě charakter tvých limitů se musí odvíjet zejména od tvé pokročilosti ve světě balení. Jak patrno, můj set limitů už vykazuje charakteristiky pokročilého Lovce a pro začátečníka by jistě byl příliš striktní.

Ovšem i pokud jsi začátečník, limity pro balení si vždy nastav! Zabrání tomu, abys zbytečně ztrácel čas, energii, důstojnost a finance během nahánění holky, co o tebe nemá zájem, případně ti chce přidělit pouze ponižující roli kámoše v její friend zóně. Limity naprostého začátečníka mohou vypadat například takto:

 • Počet pokusů pozvání holky na rande: maximálně 4.
 • Počet rande, nežli mezi vámi dojde k sexu: maximálně 5.

Pamatuj! Jen pevný set limitů, který budeš nekompromisně dodržovat, tě uchrání před tím, aby tvůj životní elán a energii konzumovaly ženy – černé díry! Dávej si na to bacha, ty kosmonaute!

LOVU ZDAR!

Dotazy: info@lovcuvdenik.cz

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *