Můj život: Od beta kluka po Lovce #02

Jak jsem prožíval vývoj z mamánka v lovce? Tady máš druhou část mého životního příběhu.

Můj první rozchod se neobešel bez fňukání.

První díl příběhu si můžeš přečíst zde.

Ve svých dvaceti letech jsem se tedy ocitl ve svém prvním vážném, oficiálním vztahu s krásnou a inteligentní Klárou, mou bývalou spolužačkou. Moment, kdy jsem se začal věnovat studiu balení žen a vztahové dynamiky, se v tu dobu nacházel víc jak dekádu vzdálený kdesi v mlhavé budoucnosti. Jako většina lidí v tomto věku jsem tedy vztahy s holkama bral jako něco, co je nám v podstatě přirozené a v čem není nutno se nijak vzdělávat. Dnes mi při té představě nezbývá nic jiného než provést gigantický facepalm: “Jak strašlivý omyl gargantuovských rozměrů!”

MOUDRO O BALENÍ A VZTAZÍCH #09

Drtivá většina mladých kluků (a možná i holek, ovšem píšu nyní spíše z chlapské perspektivy) vstupuje do světa vztahů bez jakýchkoli informací a moudrosti o tom, jak vztahy a dynamika mezi pohlavími fungují. Osobně jsem neměl v životě nikoho, kdo by mi na toto téma poradil. Veškerý můj přístup se tak zakládal zejména na dojmologii a pokroucených, stereotypních a často stupidních klišé z moderní populární kultury. (Filmů a seriálů, případně ufňukaných písní propagujících holkytidu jako cosi krásného a ušlechtilého). Ostatně, oblast vztahů se vyvíjí tak rychlým tempem, že i v případě, že by se můj otec nebo třeba děd pokoušeli předat mi na toto téma nějaké rady, jejich obsah by byl pravděpodobně v dané době zastaralý a k ničemu.

CHYBY V PRVNÍM VZTAHU

V prvním vztahu jsem se tak nevyhnutelně začal dopouštět následujících chyb:

 • Nerozvíjel jsem ho pomalu a postupně, ale vrhl jsem se do něj zkrátka po hlavě. To znamená, že jsem svou milovanou chtěl vídat co nejčastěji (ideálně na denní bázi). Kontaktoval ji prostřednictvím telefonu mnohem častěji než ona mě.
 • Věnoval jsem danému vztahu prioritu ve svém životě, místo toho, abych se více soustředil na studium, práci a seberozvoj.
 • Opojen hormony ve fázi NRE (new realtionship energy) jsem nabyl bláhového dojmu, že Klára je moje princezna, v budoucnu se přestěhujeme na pohádkový zámek, kde budeme žít až do smrti.

Člověk nad těmito chybami může mávnout rukou a říct: “Vždyť to je v tomto věku normální!”

Otázka, kterou si klade každá žena…

MOUDRO O BALENÍ A VZTAZÍCH #10

Jasně, ale už klukům v tomto věku (tedy kolem 20 roku života), bych radil ohledně vztahů následující.

 • Vztah rozvíjej pomalu a postupně. Následuj zákon minimální snahy.
 • Nevídej se s holkou každý den. Neboj se trávit čas o samotě a věnuj se i jiným činnostem – škole, práci, svým koníčkům, kamarádům.
 • Nenaháněj svou přítelkyni. Soustřeď se zejména sebe a svůj seberozvoj – svou snahu stát se nejlepší verzí sama sebe. Tvoje holka i ostatní ženy tě pak začnou nahánět samy.
 • Nekontaktuj holku častěji přes zprávy než ona tebe.
 • Chceš lépe rozumět ženám, které balíš nebo s nimi máš vztah? Řiď se primárně tím, jak se chovají a co dělají, nikoli tím, co říkají! Více na toto esenciální téma najdeš zde.
 • Uvědom si, že váš vztah jednou skončí a s 99,9 % pravděpodobností spolu nebudete navždy.
 • Klidně se vídej i s dalšíma holkama. Fuj, jak neromantické, že? No, uvědom si, že tvoje holka (zejména pokud je atraktivní) je v tomto věku neustále vystavena lichotkám, balení a flirtu ze strany jiných chlapů. Je dost možné, že s nějakým chlapem přímo sexuálně či romanticko-sexuálně komunikuje. A buď si jistý, že v mnoha případech jsou tito chlapi starší, zkušenější a tudíž pravděpodobně atraktivnější než ty. Ženy jsou obecně velmi dobré v tvorbě “plánu B”, pokud by vztah s tebou nevyšel.
 • Flirtuj a komunikuj i s dalšimi atraktivními ženami. Získávej zkušenosti a ovládni principy svádění.

Mé mladé já by možná na tyto rady reagovalo drzou floskulí: “Neotravuj, dědku, se svejma radama! Zalez do hrobu, ty plantážníku!” Možná by mu ale některá z těchto neromanticky znějících, tvrdých pravd uvízla v paměti a posunula by jeho pohled na vztahy směrem k realističtější rovině.

HYPERGAMIE U ŽEN KOLEM DVACÍTKY

Jak víme, ženská sexuální strategie – tedy výběr partnerů, se zakládá na tzv. hypergamii. To platí i pro mladé holky kolem dvacítky. Už v tomto věku si žena minimálně podvědomě sama sobě klade neustále otázku: “Je můj současný přítel ten nejlepší, kterýho můžu mít?”

MOUDRO O BALENÍ A VZTAZÍCH #11

Jak zní odpověď na tuto otázku v případě většiny páru tvořených stejně starými lidmi mezi dvaceti a třiceti lety? Velmi často záporně. Proč? Protože vývoj muže a ženy a jejich atraktivity v čase není shodný. Chlapům většinou trvá déle rozvinout a uplatnit svůj potenciál. Muži obecně vnímají ženy jako objekty krásy. Ženy vnímají muže jako objekty komplexního úspěchu. Z tohoto důvodu ženy dosahují vrcholu své atraktivity už v brzkých dvacátých letech. Chlapi naopak zpravidla až po třicítce. Pokud holka zůstává se svým klukem, s nímž zahájila vztah kolem dvacátého roku života, i dlouho do dospělosti, musí v něm vidět opravdu silný potenciál a zároveň vzhledem ke svým kvalitám (zejména vzhledu) necítit silnou možnost najít si lepšího partnera.

MOJE KVALITY A POTENCIÁL

Jak jsem na tom byl já, pokud jde o kvality a potenciál kolem 20. roku života? No, řekněme si to na rovinu. Zas taková sláva to nebyla. Samozřejmě, určitými kvalitami jako komunikativnost, vzdělání, slušný fyzický zjev jsem disponoval. Nicméně pokud jde například o finanční situaci, byl jsem na tom asi podobně jako protoplazmatické, bezobratlé želé plazící se po dně rybníku Žabák u nás za vesnicí. Co se týče karierního potenciálu, určité náznaky naděje tam probleskovaly, nicméně trvalo mi ještě dlouhá léta, než jsem je dokázal proměnit v realitu.

PERSPEKTIVA VZTAHU S KLÁROU…

Oproti tomu Klára se řadila mezi mladé holky nacházející se téměř na vrcholu sexuální atraktivity, z majetnější rodiny, studující vysokou školu, mající za sebou vztah se starším, úspěšným klukem. A nepochybně kontinuálně vystavených balení ze strany atraktivních chlapů.

Velmi brzy se tak v našem vztahu začaly vyskytovat elementy, jež mě začínaly poněkud srát:

 • Kontakt se svou milou jsem inicioval výhradně já. Z její strany byla v tomto směru aktivita téměř na nule.
 • Po pár týdnech skvělých sexuálních zážitků jsem začal vnímat určitý pokles entusiasmu a zájmu z její strany nejen pokud šlo o sex, ale i o běžné mazlení.
 • Během našich konverzací jsem na ní nepozoroval ono nadšení, které bylo patrné na začátku našeho vztahu. Vystřídala ho spíše rezervovanost až znuděnost.

Jakmile se toto ve vztahu děje, buď vždy na pozoru! Pravděpodobně je něco špatně. Ve šťastném, dobře fungujícím vztahu k tobě holka musí cítit autentickou, čirou přitažlivost a sexuální atraktivitu. Pokud tuto atraktivitu skutečně cítí, nechová se vůči tobě dlouhodobě chladně a rezervovaně.

…BYLA JEŠTĚ PESIMIČTĚJŠÍ, NEŽ JSEM SI MYSLEL

Už v té době jsem, troufám si tvrdit, disponoval poměrně slušnou sociální inteligencí a také určitou porcí vztahové intuice, která mi tedy napověděla, že něco není v pořádku. Jednoho večera po konzumaci pár piv jsem Kláru konfrontoval a vyjádřil svou nespokojenost. Výsledkem diskuse bylo to, že jsme se nad ránem dohodli na rozchodu. Kývl jsem, sedl na kolo, a ujížděl směrem k domovu. Šlapaje do pedálů jsem v kocovině jak post-alkoholové, tak post-vztahové propukl v usedavý pláč. Můj první rozchod!

Navzdory tomu, že jsem se v prvotní reakci na rozchod rozbulel jak ufňukaná malá holka, jsem s odstupem na sebe v kontextu této události celkem pyšný. Tak nějak přirozeně, instinktivně jsem se totiž vyhnul klasickému beta chování, které dnes tak často vidím u dnešních kluků:

 • Kláru jsem nepřemlouval a neponižoval se před ní.
 • Nepokoušel jsem se ji nijak nahánět. “Je konec, tak je konec,” řekl jsem si.
 • Celkem brzy jsem zahájil sexuální vztahy s dalšíma holkama.

MOUDRO O BALENÍ A VZTAZÍCH #12

Jednou z naprosto základních vztahových dovedností a schopností, kterou by si měl osvojit každý chlap co nejdříve, je SCHOPNOST ODEJÍT ZE VZTAHU, pokud se nevyvíjí dobře a uspokojivě. Každý vztah by měl zúčastněným přinášet zejména pozitiva a společnou radost, nikoli úzkost, problémy, hádky a drama. Jakmile dlouhodobě vztah nefunguje dobře, je načase rozetnout gordický uzel a vztah ukončit!

Není nic horšího než chlap, který fňuká, ponižuje se a za každou cenu se snaží nefunkční vztah udržet při životě. Ve vztahové dynamice zaujímá vždy dominantnější roli ten, kdo vztah potřebuje méně a je schopnější snést vyhlídku na jeho případný konec. Chceš být nový alfa chlap – lovec? Buď touto osobou ve vztahu. Nikdy nedopusť, abys ve vztahu zaujal submisivnější postavení než tvoje partnerka!

POST-ROZCHODOVÉ OBDOBÍ

Zažíval jsem tedy své první post-rozchodové období. Popravdě už si na celý jeho průběh nijak detailně nevzpomínám. Nejspíš jsem se cítil mizerně, nicméně neupadl jsem do žádné hluboké deprese. Dál jsem se věnoval sportu, koníčkům a své práci. Rovněž jsem navázal pár epizodických sexuálních známostí s dalšíma holkama. Proces rozšiřování mých sexuálních a komunikačních schopností, pokud jde o holky, započal.

Více na téma, jak prožít rozchod, tak aby ses posunul dál v životě a nestal se ufňukanou ostudou všech chlapů, se dočteš v této kapitole.

VYSOKÁ ŠKOLA A NOVÝ VZTAH

Nadešel novej rok. S nimi nový zkoušky na vysokou, jimiž jsem tentokrát úspěšně prolezl. Rovněž skončily mé galeje na civilní službě. Místo toho jsem započal svou anabázi na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V září jsem nastoupil na orientační sezení a během něho si všiml tmavovlasé holky, která mi věnovala celkem zaujatý pohled. Když si přisedla k mému stolu v bufetu, promptně jsem s ní zahájil filosofický rozhovor na téma legendárního ovocného nápoje Kubík, který jsme tehdy oba dva konzumovali ke svačině jak slušní vitamínový šprti! Uběhlo pár týdnů a začal jsem s Ivanou chodit.

MOUDRO O BALENÍ A VZTAZÍCH #13

Pokud se ti líbí holka, která si k tobě přisedla u stolu nebo tě třeba oslovila s nějakým dotazem, využij šance, kterou ti život bodře nabízí, a pozvi ji na rande. Je to ta nejlepší příležitost, kterou bys neměl prošvihnout. Více na toto téma zde.

KLÁRA ZNOVU NA SCÉNĚ

Zajímavou dohru měla tato změna v mém životě, pokud jde o vztah s Klárou. Na tu jsem narazil při jízdě ve vlaku a nemohl jsem si nevšimnout, že se na mě opět dívá s oním zájmem typickým pro začátek našeho vztahu. “Pavel (náš společný kamarád) mi řekl, že máš novou přítelkyni a prý je moc hezká a chytrá.” řekla mi bez obalu. Jen jsem s úsměvem přisvědčil. Poté jsem se s Klárou viděl ještě párkrát a dokonce u ní i přespal, aniž ovšem došlo k sexu. Myslím, že nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že Klára dosti stála o obnovení našeho vztahu. “To jsou ale zvraty!” pomyslel jsem si.

Aniž jsem to ve své mladické hlavě dokázal pojmenovat, právě jsem se na vlastní kůži seznámil s výraznými projevy principu preselekce.

MOUDRO O BALENÍ A VZTAZÍCH #14

Princip preselekce (česky předvýběru) spočívá v tom, že ženy jsou velmi často přitahovány k mužům, které si za partnery vybraly jiné atraktivní ženy. Tito muži prošli výběrem – byli preselektováni a ověřeni jinou atraktivní ženou s vysokou hodnotou na sexuálním trhu, což představuje důkaz mužových maskulinních kvalit a rovněž dobrých předpokladů stát se sexuálním a životním partnerem.

Lehce komického nádechu dostává tento princip za situace, kdy holka, která se s tebou rozešla, tě náhle vidí v objetí s jinou atraktivní ženou. Chlapi občas s údivem zírají na tu podivnou magii, kdy se ledová královna z ničeho nic změní v cituplnou princeznu, která by strašně chtěla znovu obnovit už ukončený vztah.

VSTŘÍC NOVÝM DOBRODRUŽSTVÍM

Na druhou stranu, pokud chlap chce monogamní vztah, vybere si zpravidla tu ženu, k níž pociťuje vyšší míru atraktivity. To byla v mém případě Ivana. Jak vypadal můj vztah s ní, který trval dlouhá, dlouhá léta, během nichž jsme zažili dosti zajímavá dobrodružství? To se dozvíš příště, ty plantážníku. Do tý doby…

LOVU ZDAR!

(POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)

Dotazy a koučink: info@lovcuvdenik.cz

2 Comments

 • Umět dát konkrétní názvy určitým jevům nebo negativním emocím je podle mě jeden ze základů, jak se někam posunout.
  Zrovna ty pojmy jako hojnost, preselekce nebo nezávilost na výsledku (mít vždy na výběr, mít náhradní plány, mít to na háku) jsou pilíře, na kterých se dá zjednodušeně stavět nejen pro úspěchy v intimním životě.
  Jsou to bohužel také pojmy, které často začátečníci interpretují úplně špatně.
  Ty rysy musí z člověka (platí i pro ženy) přirozeně vyzařovat a být na pevných základech. Rozhodně to nenafejkujete okatým vystavováním s ženami či mluvením o tom, kolik jste toho naklátili (byť pravdivě), hraním si na “cocky&funny” frajera apod. Ano, občas to nějaká sežere ale o to víc padnete bolestivěji na hubu, když se na to přijde.

  • Přesně tak. Lovu zdar! L

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *