Žárlivost – proč a jak se jí zbavit? #02

Ovládni svého vnitřního jeskynního muže a přestaň žárlit. Anebo svou žárlivost alespoň pevně kontroluj. Vyplatí se to!

Buď moderní chlap, který porazí nevědomého jeskynního muže v sobě.

V minulém díle tohoto seriálu jsme si rozebrali nejdříve původ žárlivosti a vyjmenovali příklady situací, kdy i dnes může chlap projevit trochu této emoce. V této kapitole si rozebereme důvody, proč přestat žárlit a následně způsoby, jak toho dosáhnout.

DŮVODY PROČ PŘESTAT ŽÁRLIT

Pojďme se nejdříve podrobněji mrknout na důvody, proč přestat žárlit.

ŽÁRLIVOST JE OPAKEM NEZÁVISLOSTI NA VÝSLEDKU

Tím zcela jasně nejatraktivnějším chlapským rysem z hlediska balení žen je v dnešní době je nezávislost na výsledku. Co tato vlastnost znamená? Jedná se o pevnou víru, vnitřní přesvědčení, že ať se stane cokoli, ať se situace bude vyvíjet jakkoli, ať nastane jakákoli alternativa, budeš v pohodě, budeš spokojený. Toto tvé vnitřní přesvědčení je založeno zejména na otevřených dalších možnostech, jež se ti rýsují, a rovněž na tom, že i mimo oblast vztahů se ženami žiješ zajímavý, hodnotný a autentický život. V kontextu vztahů se ženami nezávislost na výsledku znamená, že v naprosté sebejistotě přijímáš s klidem jakýkoli výsledek interakce s danou dámou.

Žárlivost jako takové je v příkrém rozporu s touto nezávislostí, dá se říci v podstatě jejím absolutním opakem. Pokud začneš intenzivně žárlit na své partnerky, stane se ti tato emoce překážkou v dosažení konzistentního, dlouhodobého úspěchu u žen.

ŽÁRLIT ZNAMENÁ DÁVAT NAJEVO NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ

Dalším rysem chlapský osobnosti, který přitahuje ženský jako magnet, je pochopitelně zdravý sebevědomí a dominance. Každá žena si minimálně podvědomě přeje zplodit potomka se silným, agilním jedincem, nikoli s moulou, co jí bude v životě spíš přítěží.

Žárlivostí naznačuješ nedostatek tohoto sebevědomí. Proč? Protože dáváš najevo, že k tomu, abys byl v životě spokojený a v klidu, potřebuješ někoho jiného – v tomto případě svou partnerku.

Možná sice někdy uslyšíš ženu, jak říká: “Mám ráda, když můj chlap žárlí.” V tomto případě platí jedno zlaté pravidlo: Nikdy se v oblasti vztahů se ženami neřiď ženskými radami. Respektive je překládej do chlapského jazyka. Výše zmíněna věta v překladu do chlapštiny zní totiž takto: “Líbí se mi sebevědomí chlapi, kteří to mají na háku, a svou žárlivost dokážou skvěle kontrolovat. Jednoduše je na nich vidět, že mě nepotřebují ke šťastnému životu. A žárlivost projeví jen ve výjimečných momentech, jako když mě například obtěžuje ožralý chlap na party, kde jsme spolu. V takovém případě sebevědomě zakročí.”

Nový alfa chlap – Lovec je příliš sebevědomý, nezávislý na výsledku a zaměstnaný svou životní misí, než aby svou partnerku nějak kontroloval. Pokud jeho přítelkyně poruší pravidla vztahu, vztah ukončí a přesune se k jiným atraktivním ženám. Prostě ze sebe nedělá žárlivého klauna – stíhače.

ŽÁRLIT ZNAMENÁ BÝT SUBMISIVNÍ VŮČI PARTNERCE

Jednou z technik, pomocí které ženy průběžně testují své partnery a získávají nad nimi moc (v případě, že to partner posere), je tzv. žárlivá hra.

Vypadá to třeba nějak takhle. Při vašem rozhovoru jakoby mimochodem začne vyprávět květnatým, deskriptivním jazykem: „Představ si, jak jsme teď byli s kolegama večer na drinku. Byla to tak neskutečná zábava. Marek se úplně opil a tančil jako blázen. Bylo tam takové horko, že jsem byla úplně mokrá. A pak mě balili po sobě tři chlapi. Jeden z nich cizinec. Takovej vysokej černoch s hypnotickym pohledem. A chtěl ode mě číslo. A jeden z nich byl dokonce číšník v tom podniku. Nemůžu uvěřit, že holce stačí si obarvit vlasy na blonďato/zrzavo/hnědo a chlapi se můžou zbláznit! No, byla jsem ráda, když to bylo za náma a šla jsem domů. Uf, strašý horko bylo v tom klubu!“

Pokud reaguješ na tento test své partnerky žárlivě – začneš se vztekat, či úzkostlivě vyptávat, ví, že tě pomocí této techniky může velmi snadno ovládat. Dostáváš se tak do submisivní pozice. Not good. Jak na žárlivou hru reagovat správně? Více zde.

ŽÁRLIT ZNAMENÁ, ŽE SVOU PARTNERKU POTŘEBUJEŠ VÍC NEŽ ONA TEBE

S předchozím bodem souvisí ještě jeden velmi důležitý fakt ohledně vztahové dynamiky. Ten partner, který svého přítele či přítelkyni potřebuje v životě více, se nevyhnutelně ve vztahu dostává do podřízené pozice. Pokud hodně žárlíš, dáváš tím de facto najevo, že svou partnerku potřebuješ více, než ona tebe. Jako chlap by ses měl ve vztahu snažit zaujmout dominantní pozici, s níž je tedy přílišné žárlení neslučitelné.

ŽÁRLIVOST NENÍ KOMPATIBILNÍ S DNEŠNÍ PODOBOU VZTAHŮ

Dá se říci, že jeskynní člověk svou partnerku do jisté míry vlastnil. Nejspíš se moc často nestáválo, že by pravěká Eva přišla za svym opičákem a řekla mu: “Hele, Alfonsi, náš vztah mě už nenaplňuje. A taky mě hrozně nudíš. Takže odcházím. Měj se, ty mamlasi!”

Ženy tehdy opouštěly muže jen ze dvou důvodů – mužova smrt či porážka silnějším samcem. V obou případech byla tedy žárlivost pro chlapa dobrou emocí – umožňovala mu v sobě najít dostatek agresivní energie pro případný boj s protivníky. Platí toto i dnes? Nikoli! Svou partnerku nevlastníš, pravděpodobně je na tobě pouze řada. Rozvody jsou iniciovány převáženě ženami. A oproti minulosti nejen, že okolí ženy rozvod neodsoudí, naopak je v nich často ještě podporuje “Rozejdi se s tím moulou!”.

Pravděpodobnost, že tvůj vztah s holkou skončí je velmi vysoká. Žárlivost tudíž dosti pozbývá smyslu.

JAK PŘESTAT ŽÁRLIT?

Jak tedy přestat žárlit nebo tuto emoci alespoň významně redukovat a kontrolovat. V minulé kapitole jsme si řekli, že našeho vnitřního pravěkého muže neovládneme prostě tak, že mu řekneme: “Ty obludo, nežárli.” Abys přestal žárlit, měl následovat tyto rady:

ŽIJ ZAJÍMAVÝ, AUTENTICKÝ ŽIVOT S FASCINUJÍCÍ ŽIVOTNÍ MISÍ

 • Žij život dle svých hodnot, názorů a postojů. Nepodřizuj se přáním jiných lidí bez toho, abys je podrobil důkladné rozvaze a zkoumání. Neprodělej betaizaci. Vždy se snaž vítězit.
 • Staň se nejlepší verzí sebe sama – sebevědomým, úspěšným chlapem ve skvělé kondici, který má vysokou hodnotu na sexuálním trhu a hojnost atraktivních žen v životě. Chlapem, který ví, JAK RYCHLE A EFEKTIVNĚ SBALIT ŽENU.
 • Měj v životě zajímavou misi a zajímavé projekty, které ti dodávají energii, sebevědomí a chuť do života zcela nezávisle na vztazích se ženami.
 • Svou partnerku miluj a podporuj, ale prioritu vždy dávej svému seberozvoji a své životní misi. Makej na sobě v mnoha oblastech od fyzické kondice až po vzdělání a vydělávání peněz a staň se tou nejatraktivnější verzí svého já, na kterou naopak budou žárlit ženy.
 • Neboj se být sám a trávit mimo vztah určitou část svého života.
 • Pravidelně cvič nebo se věnuj sportu (minimálně jednu hodinu za každých 48 hodin) a otužuj se. V ideálním případě začni dělat bojový sport – ženy jsou přitahovány k civilizovaným, slušným. sebevědomým mužům, kteří mají v případě potřeby potenciál rozbít protivníkovi hubu.

MĚJ V ŽIVOTĚ HOJNOST ATRAKTIVNÍCH ŽEN

 • Nauč se správně komunikovat s atraktivními ženami a úspěšně je svádět. Vědomě pracuj na své tzv. mentalitě hojnosti – tedy hojnosti atraktivních žen v životě a možností přivést si je do života.
 • Nestav atraktivní ženy na piedestal. Žena by měla vzhlížet k tobě, nikoli ty k ní.
 • Vyhni se dlouhým obdobím sexuálního půstu, které jsou pro chlapa velmi nezdravé. Ovládni umění svádění a vždy měj v životě alespoň nějaké kamarádky s benefity.
 • Nedělej ze své partnerky (partnerek) středobod svého života. Žena by měla být doplňkem tvého života, nikoli jeho hlavní misí.
 • Nikdy nepodlehni patologické holkytidě – emocionální závislosti na jediné ženě.

POCHOP DYNAMIKU VZTAHŮ MEZI MUŽI A ŽENAMI

V tomto ohledu je dobré pochopit, jakým způsobem si lidé k něčemu či někomu vytvářejí emocionální vazbu. Tento proces se odehrává zejména na základě toho, že do daného objektu či osoby investujeme čas, energii, další prostředky a emoce. Z toho důvodu platí, že čím více do nějaké ženy investuješ, tím více narůstá tvá emocionální vazba k ní a případná tendence k žárlivosti. Z tohoto důvodu:

 • Každý nový vztah rozvíjej velmi, velmi pomalu a postupně. Zejména na začátku vztahu se vyhni ztřeštěným výbuchům romantického chování v podobě explozí dárků apod.
 • Pochop, jak funguje láska a vztahy.
 • Pochop, že tvá partnerka s tebou pravděpodobně tak jako tak nebude až do smrti.
 • Ve vztazích se řiď těmito radami od Lovce.
 • Pokud nejsi příliš konzervativně založen a jsi schopen se dívat na život realisticky, zkus se zamyslet nad faktem, že monogamie v dnešní době už nefunguje. Řešením není ani stát se beta chlapem, ani tradičním alfa chlapem 1.0. Lepší vyhlídky skýtá život nového alfa chlapa Lovce, který s ženami udržuje nemonogamní vztahy.
V RÁMCI OTEVŘENÝCH VZTAŮ NA ŽENY NEŽÁRLÍŠ. JAKO SEBEVĚDOMÝ NOVÝ ALFA JE KATEGORIZUJEŠ. ZJISTI VÍCE!

ŽENY NEMENTORUJ, NEPOUČUJ, ALE KATEGORIZUJ

Pozor! Výše řečeným rozhodně nechci říct, že bys měl nějak poklidně akceptovat například nevěru své přítelkyně nebo manželky. Tím méně, že by sis tuto nevěru měl erotizovat, jak to vidíme například v dnes stále populárnější porn niche – cuckold porno. Faktem je, že pokud přijímáš a nebo dokonce nějakým způsobem schvaluješ nevěru své přítelkyně, přispíváš tím na úrovni evoluce k vyhynutí svých vlastních genů, čímž se stavíš do opozice vůči veškerým mechanismům evoluční psychologie jedince.

Mám na mysli to, že v dnešní době nemá smysl ženy nějak kontrolovat a mentorovat, ale spíše kategorizovat jejich postavení v rámci otevřených vztahů Nové Alfa chlapa – Lovce. Konkrétní příklady:

 • Žena má promiskuitní minulost a v současné době se pravidelně věnuje tzv. single chování (např. alkholové večírky v klubu do rána) – nepoučuj ji, nemetoruj ji, nepředělávej ji. To nemá smysl. Buď s ní zkrátka přeruš kontakt a nebo ji měj v životě v nejnižší formě otevřeného vztahu jako tzv. FB – kamarádku s benefity. Do tohoto typu vztahu investuješ minimální porci svého času, energie, emocí.
 • Oproti tomu – žena se chová fajn, v jejím životě není přítomno single chování, nemá tendenci k promiskuitě – ok, v dlouhodobějším horizontu se může stát kandidátkou na vysokou formu otevřených vztahů – např. přítelkyně či později dokonce parnterka v otevřeném vztahu.

NEBER ZBAVENÍ SE ŽÁRLIVOSTI JAKO NĚJAKOU TECHNIKU, ALE JAKO PŘIROZENÝ PROCES

Ze všech výše napsaných bodů vyplývá jeden důležitý fakt – zbavení se žárlivosti bys neměl chápat jako nějakou techniku, ale jako přirozený proces, který samovolně vyplyne z tvého životního stylu Nového alfa chlapa – Lovce. Nejedná se ve výsledku o něco, o co se musíš vědomě snažit. Redukce žárlivosti přijde zcela přirozeně jako vedlejší efekt ve chvíli, když začneš žít zajímavým, plodným, úspěšným životem Nového alfa chlapa.

LOVU ZDAR!

Dotazy a koučink: info@lovcuvdenik.cz

Nasdílej tento článek s někým, komu myslíš, že prospěje: https://www.lovcuvdenik.cz/2020/11/zarlivost-proc-a-jak-se-ji-zbavit-02.html

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *