Platí pro chlapy a ženy stejná pravidla? #02 – Můj názor

Moje názory na 3 otázky ohledně sexuální atraktivity, počtu sexuálních partnerů, vliv peněz na atraktivitu a ženského a chlaspského chování. Jdem na to!

Promiskuitní žena, ufňukaný chlap. Jak jsou na tom z pohledu atraktivity v romanticko-sexulní oblasti?

V minulém díle tohoto seriálu jsem položil otázky z 3 oblastí týkající se chlapské a ženské atraktivity na romanticko-sexuálním trhu. V tomto dílu vyjádřím svoje názory, které se zakládají na kombinaci biologického determinismu a sociálního konstruktivismu.

YT STREAM NA DANÉ TÉMA. SLEDUJ!

TÉMA #01: POČET SEXUÁLNÍCH PARTNERŮ (TZV. BODY COUNT) A JEHO VLIV NA ATRAKTIVITU

Počet sexuálních partnerů nemá vliv na hodnotu na romanticko-sexuálním trhu v případě muže ani ženy, případně tento vliv je stejný u obou pohlaví. Jinak řečeno: muž a žena mohou mít stejný počet sexuálních partnerů, aniž by to nějak neovlivnilo jejich atraktivitu na sexuálním trhu. Žena může být stejně promiskuitní jako chlap a nebude to mít vliv na její atraktivitu. JE TO PRAVDA, NEBO NE?

NÁZOR NA ZÁKLADĚ BIOLOGICKÉHO DETERMINISMU

 • Ženská sexuální strategie – mít vztah s partnerem, kterým se stane nejelitnější muž v dosahu s nejšlepšími geny, sociálním statusem, ekonomickými zdroji a fyzičkou potažmo vzhledem. Základními hodnotami, které žena v tomto vztahu hledá jsou pozornost, bezpečí a chlapova investice do zajištění své partnerky a případných potomků. Žena se tedy neorientuje na kvantitu partnerů, ale hledá jednoho kvalitního partnera, který ji zabezpečí během těhotenství a dále během doby potřebné pro vývoj dítěte.
 • Chlapská sexuální strategie – mít co nejširší sexuální přístup k co nejširšímu počtu atraktivních žen vhodných pro reprodukci. Muž může šířit své geny tím, že oplodní mnohe žen.
 • Ženská archetypální obava založená na imperativu přežití genů – zplodit potomka s nevhodným, slabým, neschopným partnerem, který neposkytne dobré geny, bezpečí a materiální zabezpečení.
 • Mužská archetypální obava založená na imperativu přežití genů – to, že bude chlap investovat do přežití potomka, který není jeho (matka je vždy jistá, otec nejistý).

NÁZOR NA ZÁKLADĚ BIOLOGICKÉHO DETERMINISMU

Pro muže je z biologického hlediska přirozené vyhledávat hodně sexu s mnoha různými partnerkami, pro ženu nikoli.

NÁZOR NA ZÁKLADĚ SOCIÁLNÍHO KONSTRUKTIVISMU

 • Restrikce sexuality jsou čistě společenským, případně náboženským konsktruktem. Žena má právo být stejně promiskuitní jako muž. V dnešní době už má také k dispozici medicínská a technologická řešení které předejdou tomu, aby zplodila dítě se nevhodným partnerem (antikoncepce).
 • Zároveň i z pohledu sociální konstruktivismu je nutno připustit tento fakt: muž se pro dosažení sexu musí vyvinout po mnoha stránkách – stát se atraktivním chlapem. V tomto ohledu nese břemeno výkonu. Muže majícího hodně sexuálních partnerek lze v tomto ohledu považovat za elitního chlapa. Žena pro dosažení sexuální promiskuity nemusí vyvíjet žádnou snahu, jelikož základní rys její sexuální atraktivity je jí dán – mladický vzhled. Chlap si tedy musí hodnotu vybudovat, žena si ji spíše musí uchovat.

MŮJ ZÁVĚR

Žena má dnes veškeré právo žít sexuálně promiskuitní život a nebude kvůli tomu do značné míry vystavena tak přísnému morálnímu odsouzení jako dříve. Rovněž tvrdím, že žena, která žije sexuálně promiskuitní život se kvůli tomu nestává v žádném smyslu nějak méně hodnotným člověkem.

Ovšem z pohledu hodnoty a atraktivity na romanticko-sexuálním trhu platí, že u muže promiskuita jeho hodnotu nesnižuje, naopak často zvyšuje, jelikož je důkazem jeho schopností. Mnoho žen v dnešní době je ochotno se dělit o atraktivního alfa chlapa v otevřeném vztahu, nežli být zaseknuté ve vztahu s netraktivním beta chlapem.

U ženy promiskuita její atraktivitu snižuje. Zkrátka sexuálně promiskuitní žena bude považována za méně atraktivní, nežli nepromiskuitní žena a to jak z důvodů determinovaných biologickým determinismem, tak sociálním konstruktivismem.

Střídání mnoha partnerů v případě ženy také snižuje pravděpodobnost, že naváže dlůouhodobý, úspěšný vztah. Proč? 2 důvody:

 • Statistiky ukazují, že například v USA se rozvodovost prvního manželství drží na úrovni 50 %, pravděpodobnost rozvodu druhého manželství stoupá na 60 %. Detailní informace jsou k dispozici například zde.
 • Většinu rozvodů inicují při tom ženy, jak dokazuje například tento výzkum.

TÉMA #02: VLIV PENĚZ NA ATRAKTIVITU

Pokud muž dosahuje úspěchu v kariéře, byznysu a finanční oblasti, jeho hodnota na romanticko-sexuálním trhu stoupá. To samé platí i v případě ženy. Pokud dosahuje finančního úspěchu, její hodnota na romanticko-sexuálním trhu rovněž stoupá. JE TO TAK, NEBO NE?

NÁZOR NA ZÁKLADĚ BIOLOGICKÉHO DETERMINISMU

 • Muž zaujímá z hlediska genetického vývoje našeho druhu tradičně roli lovce a providera, neboli poskytovatele statků, který vyráží na lov a přináší statky zpět své rodině.
 • Žena zaujímá tradičně roli pečovatelky o domácí zázemí.

V tomto ohledu je finanční příjem primárně mužským atraktivním rysem, nikoli ženským.

NÁZOR NA ZÁKLADĚ SOCIÁLNÍHO KONSTRUKTIVISMU

 • Tradiční mužské a ženské role můžeme považovat za umělé sociální konstrukty. Mnoho žen dnes dosahuje vysokého příjmu. Výzkumy ukazují, že ženy mezi 20. a 30. rokem života dnes vydělávají více, než jejich mužské protějšky.
 • Výzkumy dále ovšem ukazují, že ženy obecně chtějí navazovat sexuální a romanticko-sexuální vztahy s top muži. Odhadem s cca 20 % nejelitnějších chlapů. Při výběru partnerů vykazují mnohem větší vybíravost nežli muži, jak prokazují výzkumy popsané například zde nebo zde. Při návrhu náhodného sexu cca 50 % mužů reaguje kladně, oproti cca 0 % žen reagujícím kladně.

MŮJ ZÁVĚR

Ženy mají dnes volnost ve výběru kariéry a mohou se v životě zaměřit na vysoce placené pozice. Pokud žena vydělává hodně peněz, z pohledu jejího materiální zabezpečení je to pro ni nepochybně výhoda.

Na druhou stranu – muže obecně nezajímá příjem ženy a její kariérní úspěch, respektive z pohledu romanticko-sexuální atraktivity nepředstavuje finanční příjem ženy prioritu. Čím úspěšnější a bohatší muž je, tím menší je pravděpodobnost, že pro něj tato oblast bude hrát v kontextu výběru partnerky důležitou úlohu.

Obecnou ženskou strategií sehnat jse si do vztahu úspěšného muže – tedy příslušníka cca 20 % elitních mužů, vysoký finanční příjem nezvyšuje její hodnotu na romanticko-sexuálním trhu. Proč? Protože daný muž pravděpodobně vydělává dostatečné množství peněz a u své partnerky pravděpodobně nehledá stejné rysy jako u sebe. Chce spíše ženu, která k němu bude komplementární – tzn. zajistí péči o potomky, domácí pohodu apod. Je nutno rovněž zmínit, že budování kariéry je z hlediska životního stylu spíše negativním faktorem přinášejícím elementy jako stres, nedostatek spánku, špatnou stravu. Tyto faktory obecně mají negativní vliv na vzhled – tedy hlavní zdroj sexuální atrkativity ženy.

To znamená, že výše příjmu podle mě pozitivně neovlivňuje atraktivitu ženy v romanticko sexuální oblasti.

Pokud žena řekne: “Pracuji na svém byznysu, kariéře vydělávám 100 000 CZK měsíčně.” Tak to podle mého názoru zní podobně, jako dkyž chlap na prvním rande řekne: “Mám krásnou sbírku plyšových zvířátek s Disney pohádek.”

V lepším případě si jeho protějšek pomyslí: “No, ok. Graluju, ale proč mi to vůbec říkáš?” V horším případě si pomyslí: “Uf, babochlap/chlapobaba! Neatraktivní. Nic pro mě!”

Být femininní a brečet. Jasný, nikdo ti za to dnes hlavu neutrhne. Nicméně, pokud chceš být atraktivním chlapem, měl bys k takovým radám přistupovat střízlivě a se zdravým rozumem.

TÉMA #03: VLIV CHOVÁNÍ NA ATRAKTIVITU

Z hlediska romanticko-sexuální atraktivity si dnes může muž i žena dovolit stejné chování. Například pokud muž fňuká či se rozbrečí se během vypjaté porady se šéfem v práci, má to na jeho romanticko-sexuální atraktivitu stejný vliv jako v případě ženy – tedy pokud se ona rozbrečí při vypjaté poradě. PRAVDA, NEBO NE?

NÁZOR NA ZÁKLADĚ BIOLOGICKÉHO DETERMINISMU

 • Mužova atraktivita se na základě biologického hlediska pojí s rysy zaručujícími ochranu, bezpečí, schopnost podpory a zajišťování zdrojů tedy: síla, sebevědomí, asertivita, odvaha, tvrdost a vysoké nároky na sebe sama, emoční stabilita tváří v tvář nebezpečí.
 • Pokud se muž rozbrečí během vypjaté situace na pracovišti, u přítomných žen okamžitě minimálně podvědomě ztrácí značnou část statusu atraktivního partnera, jelikož jeho chování je v daném případě v přímém rozporu z výše zmíněnými charakteristikami silného muže.

NÁZOR NA ZÁKLADĚ SOCIÁLNÍHO KONSTRUKTIVISMU

Míra odsouzení chování muže, který se v určité situaci nechová sebevědomě, odvážně a emočně stavilně podléhá kulturnímu a sociálnímu kontextu. Ve Starověké Spartě by byl například ostrakizován (zbaven svého statusu a vyloučen ze společnosti), v dnešní době je ovšem zcela přijatelné, pokud muž projeví slabost v určitých vypjatých situacích. Ostrakizace následovat nebude.

MŮJ ZÁVĚR

Pokud emocionálně zkolabuješ a rozbrečíš se během vypjaté situace na pracovišti, v dnešní době se ti nedostane tvrdého odsouzení a posměchu okolí, jaký by následoval například pravděpodobně v kontextu vojenské jednotky za druhé světové války či pracovního kolektivu horníků v 70. letech 20. století.

Nicméně faktem zůstává, že u žen, které jsou přímými či dokonce i nepřímými svědky tvého chování, automaticky ztrácíš minimálně podvědomě značnou část hodnoty atraktivního romanticko-sexuálního partnera.

KULTURNÍ KONTEXT JE JINÝ, NAŠE BIOLOGICKÉ NAPROGRAMOVÁNÍ NIKOLI

Doba se změnila a na mnohé chování se dnes pohlíží jinak než v minulosti. Nicméně pamatuj, že kromě kulturního a sociálního kontextu nás pořád ovlivňuje naše biologické naprogramování, které do našich mozků vtisklo určité vzorce a procesy během statisíců let vývoje našeho druhu. Tyto vzorce z našich hlav jen tak nezmizí pouze kvůli tomu, že už nežijeme v jeskyních a místo toho čumíme na Netflix a honíme si u Pornhubu.

“Mamííí! To je strašně nekorektní! Jak se opovažuješ ty nekorektní bídáku?” již slyším výtky ze strany kupříkladu dominantních žen nebo mužských feministů známých též jako bílí řitíři.

Moje odpověď zní: “Přátelé. Tak zní zkrátka tvrdá, nekorektní pravda, které úplně nezáleží na vašich zraněných citech a estetických ideálech.

LOVU ZDAR!

SLEDUJ IG LOVCŮV DENÍK, KDE PUBLIKUJU KRATŠÍ PŘÍSPĚVKY

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *