Platí pro chlapy a ženy stejná pravidla?

Jsou muži a ženy stejní? Platí pro nás v romanticko-sexuální oblasti, tedy v oblasti sexu a vztahů zcela stejná pravidla? Pojďme to probrat!

Platí pro muže a ženy stejná pravidla a zákonitosti ohledně atraktivity v romatnicko-sexuální oblasti? Uvidíme!

Mrknem se na 3 témata, které se týkají atraktivity jedince v romanticko-sexuální oblasti.

DEFINICE ATRAKTIVITY

Pro pořádek si nejdříve uvedeme definici atraktivity či hodnoty na romanticko-sexuálním trhu – jedná se o soubor vlastností daného člověka, které předurčují míru pravděpodobnosti, s níž se mu podaří navázat sexuální či romanticko-sexuální vztah s jedincem či jedinci opačného pohlaví, které považuje za potenciálně nejatraktivnější a nejlepší partnery.

TÉMA #01: POČET SEXUÁLNÍCH PARTNERŮ (TZV. NOTCH COUNT) A JEHO VLIV NA ATRAKTIVITU

Počet sexuálních partnerů nemá vliv na hodnotu na romanticko-sexuálním trhu v případě muže ani ženy, případně tento vliv je stejný u obou pohlaví. Jinak řečeno: muž a žena mohou mít stejný počet sexuálních partnerů, aniž by to nějak neovlivnilo jejich atraktivitu na sexuálním trhu. Žena může být stejně promiskuitní jako chlap a nebude to mít vliv na její atraktivitu. JE TO PRAVDA, NEBO NE?

TÉMA #02: VLIV PENĚZ NA ATRAKTIVITU

Pokud muž dosahuje úspěchu v kariéře, byznysu a finanční oblasti, jeho hodnota na romanticko-sexuálním trhu stoupá. To samé platí i v případě ženy. Pokud dosahuje finančního úspěchu, její hodnota na romanticko-sexuálním trhu rovněž stoupá. JE TO TAK, NEBO NE?

TÉMA #03: VLIV CHOVÁNÍ NA ATRAKTIVITU

Z hlediska romanticko-sexuální atraktivity si dnes může muž i žena dovolit stejné chování. Například pokud muž fňuká či se rozbrečí během vypjaté porady se šéfem v práci, má to na jeho romanticko-sexuální atraktivitu stejný vliv jako v případě ženy – tedy pokud se ona rozbrečí při vypjaté poradě. PRAVDA, NEBO NE?

PLATÍ PRO ŽENY A MUŽE STEJNÁ PRAVIDLA V OBLASTI ROMANTICKO-SEXUÁLNÍCH VZTAHŮ? TOŤ OTÁZKA!

BIOLOGICKÝ DETERMINISMUS VS SOCIÁLNÍ KONSTRUKTIVISMUS

Pokud se začnem bavit na téma třeba výše zmíněných otázek, většinou se diskutující rozdělí na dva tábory, které vyznávají odlišná pojetí toho, na čem se primárně zakládají interakce v lidské společnosti. Tato pojetí se nazývají:

BIOLOGICKÝ DETERMINISMUS

Zjednodušeně řečeno, biologický determinismus tvrdí, že osobnost a vzorce chování jednotlivce jsou předurčeny biologickým nastavením našeho mozku a fyziologických procesů, jež se utvořily během genetického vývoje lidského druhu. Typickým příkladem biologického determinismu je: Představa chlapů o ideální sexuální partnerce je založena na biologických rysech naznačujících mládí, zdraví a plodnost. Tedy na rysech zvyšujících pravděpodobnost přežití genu.

SOCIÁLNÍ KONSTRUKTIVISMUS

Sociální konstruktivismus naopak tvrdí, že realita není objektivně dána, ale je neustále konstruována prostřednictvím procesu sociální interakce a komunikace. Sociální konstruktivisté tedy budou tvrdit například toto: “To, co chápeme jako ženskou krásu, nám není dáno od přírody, ale jedná se o konstrukt, tedy umělý model vytvořený během komunikace v rámci naší kultury a šířený v dnešní době například masmédii!”

KDE JE PRAVDA?

Jak vidíš, jedná se tedy o dva protichůdné koncepty, které tvrdí například:

  • Sexuálně atraktivní rysy ženy jsou ti vštípeny už od narození na základě evolučního vývoje mozku. Z biologického hlediska přirozeně chceš mít sex a rozmnožovat se s ženou, která je mladá, zdravá a plodná! (BIOLOGICKÝ DETERMINISMUS)
  • To, co se ti na holce zdá krásné, je sociální konstrukt, který ti vnucují například média a moderní populární kultura. Kdybys žil v 17. století, zdálo by se ti atraktivní něco jiného než dnes, například tlustší ženy. (SOCIÁLNÍ KONSTRUKTIVISMUS)

Kde je tedy pravda? Podle mě se nejblíže realitě dostaneme tak, že připustíme a zkombinujeme oba dva přístupy. Zkrátka připustíme vliv genetiky a biologického nastavení i sociálních a kulturních norem. Výsledek pak může znít takto:

TO, CO CHLAPOVI NA ŽENĚ PŘIJDE SEXUÁLNĚ ATRAKTIVNÍ JE DO ZNAČNÉ MÍRY DÁNO JEJÍMI FYZIOLOGICKÝMI RYSY NAZNAČUJÍCÍMI MLADOST, ZDRAVÍ A PLODNOST (TEDY SCHOPNOST EFEKTIVNĚ SE ROZMNOŽOVAT A ZAJISTIT PŘEŽITÍ GENŮ).

ZÁROVEŇ OVŠEM TYTO RYSY ATRAKTIVITY PODLÉHAJÍ DO URČITÉ MÍRY SOCIÁLNÍMU, EKONOMICKÉMU A KULTURNÍMU KONTEXTU, V NĚMŽ ŽIJEME. NAPŘÍKLAD V 17. STOLETÍ BYLA POVAŽOVÁN ZA EROTICKÝ RYS URČITÁ MÍRA NADVÁHY, JELIKOŽ SE STALA ZNAKEM VYŠŠÍHO SOCÁLNÍHO POSTAVENÍ A TAKÉ VYŠŠÍ MÍRY PLODNOSTI. V TĚCHTO ČASECH TOTIŽ BYLO OBTÍŽNÉ ZARUČIT STABILNÍ KALORICKÝ PŘÍJEM NUTNÝ K PŘEŽITÍ JEDINCE. V DNEŠNÍ DOBĚ, KDY ŽIJEME V KALORICKÉM PŘEBYTKU, NADVÁHU OBECNĚ POVAŽUJEME ZA RYS NAZNAČUJÍCÍ POTENCIÁLNĚ HORŠÍ ZDRAVÍ, A TUDÍŽ JIŽ NENÍ POVAŽOVÁNA ZA SEXUÁLNĚ ATRAKTIVNÍ.

Zkrátka rozumně zkombinovat biologický determinismus a sociální onstruktivismus. To je podle mě dobrým řešením, když hledáš odpovědi na otázky výše. Tento postup použiju v příští kapitole, kde ti vysvětlím svůj názor na daná témata. Do tý doby…

LOVU ZDAR!

SLEDUJ IG LOVCŮV DENÍK, KDE PUBLIKUJU KRATŠÍ PŘÍSPĚVKY

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *