Kdo by měl šéfovat ve vztahu?

Rámec vztahu – kdo by ho měl určovat? A co se stane, když se na tom s přítelkyní neshodneš?

Spousta submisivních chlapů se v dlouhodobých vztazích převtělí do role tažného koně, který maká podle toho, jak dominantní partnerka práská bičem.

Impulzem k napsání tohoto článku se stal profil jedné dámy, na který jsem nedávno narazil na Tinderu. Vypadá takhle:

NORMÁLNÍ PROFIL?

Možná si řekneš: “Vždyť je to normální profil.”

Jasně, jedná se o normální profil. Na druhou stranu jsou na něm patrné celkem jasné náznaky, jaké tendence bude mít jeho majitelka v rámci vztahu, který potenciálně naváže s nějakým nápadníkem na Tinderu. Pojďme se na ně mrknout:

 • Zatímco většina uživatelů a uživatelek i v dnešní době tvoří svůj profil na Tinderu zejména informativním stylem (jsem ten a ten, ta a ta, pracuju jako, mám rád/a, ve volném čase dělám to a to atd.), tak tato slečna rovnou v první větě sděluje svým potenciálním nápadníkům, co budou ve vztahu dělat.
 • V druhé větě pak sděluje svůj plán na zahájení dvou celkem zásadních životních projektů, na kterým se bude její budoucí partner podílet – oprava chalupy a adopce dvou dětí.
 • Na konci profilu sice celou věc trochu zlehčuje stylem “stejně to dopadne jinak”. Řekl bych ovšem, že minimálně částečně svůj profil a budoucnost v něm popsanou plánuje s vážným přesvědčením. Proč by si jinak dávala práci tam vše takto vypisovat?
Kdo by měl šéfovat ve vztahu? Odpověď nechávám na tvym zvážení. Minimálně se nad touto otázkou ale zamysli…

CO JE RÁMEC ŽIVOTA?

Pro pochopení diskuse o tom, kdo by měl určovat směřování vztahu, je nejdřív dobrý se seznámit s termínem RÁMEC ŽIVOTA (anglicky FRAME). Rámec tvýho života je komplexní definicí tvého života zahrnující například:

 • Tvoje fyzické atributy a fyzická kondice.
 • Tvůj charakter a povahové vlastnosti.
 • Tvoje vzdělání, schopnosti a dovednosti.
 • Tvá kariéra a sociální status.
 • Tvoje komunikační dovednosti a sociální vazby.
 • Tvé plány a ambice do budoucna.

Všechny tyto osobnostní atributy tvoří dohromady rámec tvého života. Tento rámec se v ideálním případě vyvíjí a zlepšuje s tím, jak se v životě posouváš i ty. Rámec osmnáctiletýho kluka se tedy pochopitelně bude značně lišit od rámce toho samýho týpka v jeho čtyřiceti letech (za předpokladu, že na sobě makal).

CO JE RÁMEC VZTAHU?

Jakmile sbalíš nějakou holku a posléze s ní navážeš vážný, dlouhodobý vztah, začnete společně utvářet rámec tohoto vztahu. Rámec tohoto vztahu je výsledkem střetnutí tvého osobnostního rámce a rámce osobnosti tvé přítelkyně. Tato vzájemná interakce (střetnutí vašich rámců) může mít dohromady 3 podoby:

 1. Rámec tvé přítelkyně je dominantní a ty vstupuješ do jejího rámce – tzv. FEMINISTICKÝ MODEL.
 2. Pokus o MODEL 50 NA 50.
 3. Tvůj rámec je dominantní a holka vstupuje do tvého rámce – tzv. TRADIČNÍ MODEL.

Rámec vztahu pak určuje podobu samotného a vztahu, jeho průběh včetně základních logisticko-praktických rysů. To zahrnuje například:

 • Kde budete bydlet – na místě, které vybereš ty nebo přítelkyně?
 • Jak budete bydlet – určíš podobu bydlení ty nebo ona?
 • Čím se budete živit a jak bude váš vztah fungovat po ekonomicko-materiální stránce (Kdo bude tzv. bread winner neboli živitel rodiny?).
 • Jak bude probíhat péče o domácnost?
 • Jak bude probíhat péče o další praktické záležitosti (od výměny pneumatik od auta až po zajištění revize plynového kotle?)
 • Jak bude probíhat trávení volného času.
 • Kolik budete mít potomků? Jak bude probíhat péče o potomky?

JAKÝ RÁMEC VZTAHU JE TEN NEJLEPŠÍ?

Jaký rámec je ten nejlepší? To nechávám na tvém zvážení. Hlavním poselstvím tohoto článku je zejména to, že pokud s nějakou holkou navazuješ dlouhodobý, vážný vztah, NEVYHNUTELNĚ DOJDE KE STŘETNUTÍ VAŠICH RÁMCŮ A JEDEN Z VÁS PRAVDĚPODOBNĚ Z TÉTO INTERAKCE VYJDE JAKO DOMINANTNÍ (TEDY TEN, KDO TVOŘÍ RÁMEC) A DRUHÝ JAKO SUBMISIVNÍ (TEDY TEN, KDO AKCEPTUJE RÁMEC SVÉHO PARTNERA). Toto je naprosto zásadní věc, kterou si spousta kluků vůbec neuvědomuje.

Když se v rámci jednoho vztahu setkají dvě dominantní osobnosti, bude z toho nejspíš exploze…

FEMINISTICKÝ MODEL

Feministický model vztahů je ten, kdy žena je v rámci vztahu dominantním hráčem a více méně explicitně určujte agendu vztahu. Ukázkovým příkladem je například autorka výše uvedeného Tinder profilu, která v podstatě už během seznamování oznamuje potenciálním nápadníkům to, co v rámci případného vztahu budou dělat.

Typickým nastavením takovéhoto vztahu je kombinace dominantní žena + submisivní beta chlap. Nevýhodou takovéhoto vztahu většinou bývá to, že dříve nebo později končí z těchto důvodů:

 1. Submisivní beta chlap zažne dominantní přítelkyni ultimátně nudit a ta ho začne podvádět, případně se s ním posléze rozejde.
 2. Submisivní chlap začne svou partnerku iritovat nedostatkem schopností dostát jejím vysokým nárokům a požadavků. Dominantní přítelkyně začne být frustrovaná a posléze s sním rozejde.

Někdy to rovněž bývá tak, že se dominantní žena hodní za neexistující chimérou – submisivním alfa chlapem, to znamená silným, schopným chlapem, který ji bude poslouchat. Netřeba dodávat, že hledání takovéhoto hypotetického chlapa končí vždy neúspěchem a to z jednoduchého důvodu – submisivní alfa chlap totiž existuje pouze ve fantazii žen.

POKUS O MODEL 50 NA 50

Tuto formu vztahů zde uvádím spíš pro pořádek jako takovou teoretickou hypotézu než reálně fungující model vztahů. Podle mého názoru se jedná o idealistický výmysl dnešní korektní doby, který ve finále nefunguje, či existuje opravdu v mizivém procentu případů. Ve vztazích zkrátka má vždy jeden z partnerů určitým způsobem navrch a dominantně určuje převážnou část agendy vztahu. Otázkou zůstává, kdo to je? Chlap nebo žena?

TRADIČNÍ MODEL

Ačkoli se nepovažuju za nějakého zarytého tradicionalistu, musím přiznat, že dle mých názorů a preferencí je i v 21. století stále ideálním rozvržením vztahového rámce tzv. tradiční model – tedy situace, kdy zejména chlap určuje rámec vztahu a žena do tohoto rámce vztahu vstupuje. Tradiční model má například tyto charakteristiky:

 • Chlap je dominantní postavou v páru a určuje rámec vztahu.
 • Přebírá nejen autoritu, ale také zodpovědnost za zásadní logisticko-praktické charakteristiky vztahu – například podobu bydlení, zajištění větší čáwsti finančního příjmu atd.
 • Žena se věnuje zejména femininním činnostem jako vaření, úklid a podobně.
 • V tomto ohledu je ideální, pokud je partnerka mladší nežli její partner (například o 5 až 10 let, nebo i více).

VĚNUJ RÁMCI POZORNOST!

Pokud chceš žít životem alfa chlapa, doporučuju ti u holek věnovat rámci jejich života a jejich pohledu na vztahový rámec náležitou pozornost. Sleduj, zda holka vykazuje spíše tendenci k submisivitě a ochotě vstoupit do rámce tvého života a nebo spíš aktivně projevuje dominantní tendence a snahu vnutit svému partnerovi svůj životní rámec. Toto představuje v kontextu navázání vážného, dlouhodobého vztahu naprosto zásadní otázku!

Pokud se totiž ve vztahu setkají dva jedinci s dominantními sklony, není většinou jiná možnost, než že se jejich osobnosti ve vztahu dříve či později střetnou. A co se stane, když se nezastavitelná síla potká s nehnutelným objektem? Končí to pořádným nárazem a zničující explozí.

LOVU ZDAR!

Dotazy: info@lovcuvdenik.cz

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *