4 žhavé změny v oblasti balení a vztahů – 1. část

Jedinou konstantou naší doby je změna. I svět balení holek a vztahů se výrazně mění. Jak toho maximálně využít?

Vztek, fňukání, akceptace a využití - 3 možné přístupy, jak reagovat na změnu.
Vztek, fňukání, akceptace a využití – 3 možné přístupy, jak reagovat na změnu.

PŘÍSTUPY KE ZMĚNĚ

Ke změnám v oblasti balení holek můžeš mít 3 následující přístupy:

 • Vztekáš se, jak je doprdele možný, že jsou věci jinak, než před deseti lety, a marně voláš po návratu “starejch dobrejch časů”.
 • Kvůli změně začneš fňukat a postupně rezignuješ. V oblasti balení holek to znamená, že se pokorně stáhneš ze sexuálního trhu, nepokoušíš se sbalit holku a raději doma v tichém usebrání masturbuješ se slzami v očích.
 • Změnu přijmeš jako Lovec nebo alfa chlap 2.0. Přizpůsobíš se jí a využiješ ji ve svůj prospěch.

Předpokládám, že nemusim dodávat, který přístup ke změně považuju za nejzdravější a nejefektivnější. Tato kapitola Lovcova deníku ti pomůže, abys změny dokázal využít ve svůj prospěch. Základním krokem se v tomhle ohledu stává změnu si v prvé řadě uvědomit, rozpoznat její charakter a na základě toho ji pochopit a využít ji.

4 ZMĚNY V OBLASTI VZTAHŮ

V rámci tohoto seriálu si probereme 4 výrazné změny, který zahýbaly světem balení v posledních letech. Znějí následovně:

 1. Sexuální trh je čím dál deregulovanější – to znamená stále méně svázaný tradičními společenskými, případně náboženskými pravidly a restrikcemi.
 2. Ženy se stávají čím dál nezávislejšími (zejména po finanční stránce) a dominantějšími.
 3. Naopak většinová část chlapů v západní společnosti prodělává stále silnější betaizaci – proměnu v beta chlapy, případně beta kluky.
 4. Ženy (zejména v městském prostředí) mnohem tolerantněji než dříve přijímají myšlenku nemonogamie.

Dnes se podíváme na první dvě změny.

SEXUÁLNÍ TRH

Nezní to zrovna romanticky, ale je tomu tak. V rámci vztahů a interakcí mezi pohlavími hrají důležitou roli city a emoce, nicméně faktem je, že tato oblast má rovněž charakter trhu. Na tento trh každej z nás vstupuje s určitou osobní hodnotou, kterou následně reflektuje poptávka, kterou na tomto trhu zažívá. Například začátečník, beta chlap vstupující na sexuální trh se špatnými základy pro balení a nízkou schopností s ženami komunikovat a svádět je, zažije neporovnatelně nižší míru poptávky po své osobě ze strany holek nežli zkušený lovec, který ví, jak:

Chceš-li se stát takovýmto Lovcem, alfa chlapem 2.0, přečti si mou e-knihu Lovcův trénink.

DEREGULACE SEXUÁLNÍ TRHU

Sexuální trh svazovaly v minulsoti vždy silné restrikce ze strany společenských a náboženských norem regulujících například promiskuitu, formy sexuálních styků, jejich načasování či frekvenci a podobně. Tyto restrikce v dnešní západní městské společnosti takřka vymizely a sexuální trh zažívá totální deregulaci. Co to znamená? Na jednu stranu je to dobrá zpráva, na druhou špatná a to zejména pro beta chlapy.

 • Pozitivní dopad: deregulace je dobrou obecně dobrou zprávou. V oblasti sexu už se nemusíme nechat svazovat tím, co nám diktuje církev či společnost nebo stát a můžeme si dělat takřka co chceme (Samozřejmě v rámci legislativních norem omezujících například přípustný věk začátku sexuálního života).
 • Negativní dopad: deregulace sexuálního trhu už dopadá a bude negativně dopadat na sexuální život beta chlapů. Proč? V minulosti měl tařka každý chlap (tedy i téměř ten nejsposlednější beta chlap) velmi slušnou naději na to, že bude moci založit rodinu s manželkou, která se bude starat o jeho domácnost a veškeré jeho potřeby (vařit, uklízet atd.). Je tomu tak i dnes? Už dávno ne!

HYPERGAMIE

S tím, jak se rozvolňují pravidla a restrikce na sexuálním trhu, ženy mnohem méně pociťují obecný společenský imperativ (rozkaz), že se musí vdát, starat se o domácnost a líbat svému manželovi zadek. Naopak ženy vykazují stále větší sklon k nezávislosti a také hypergamii. Co je hypergamie? Jedná se o tendenci žen anvazovat sexuální a romanticko sexuální vztahy s muži, kteřá stojí na společensko-ekonomickém žebříčku výše než ony. Disponují zkrátka vyšším ekonomicko-sociálním statusem.

Co to znamená v praxi? Jednoduše to, že třeba ještě v 50. letech minulého století bylo hlavním cílem ženy vdát se za normálního chlapa, který nemusel nijak zásadním způsobem vynikat nad průměr, založit s ním domácnost a být jednoduše šťastná, že má svého chlapa a ochránce. Vypadá tak životní cíl dnešní atraktivní ženy žijící ve městě? Sotva. Ženy si dnes užívají nezávislosti a svobody navazovat sexuální vztahy s těmi nejatraktivnějšími chlapy ve svém dosahu. To představuje dobrou zprávu pro lovce, a naopak velmi špatnou zprávu pro betachlapy, průměrné AFC (průměrný frustrovaný trouba), tedy chlapy, kteří mají nulové či velmi nízké schopnosti v oblasti balení žen.

NEVĚŘ TV DOJÁKŮM

Nevěř tomu, co ti cpou do hlavy stupidní americké seriály a dojáky! Láska není slepá. Ženy si zpravidla vybírají za sexuální a vztahové partnery muže, kteří je svým sociálním statusem převyšují, nebo se alespoň nacházejí na stejné úrovni. Žena si instinktivně vybírá silného a schopného partnera jako potenciálního otce svých dětí. V dnešní společnosti schopný rovná se vzdělaný, s dobrým zaměstnáním a co nejlepším finančním příjmem a ideálně s pořešenými základy pro balení.    

MOJE ZKUŠENOST S HYPERGAMIÍ

Jak vypadá hypergamie a její důsledky v praxi? Jednoduše tak, že určitá menšinová část mužské populace zažívá převis sexuálních příležitostí, zatímco zbytek chlapů pociťuje čím dál větší nárůst sexuální frustrace. Ženy si rády užívají sexu s elitními alfa chlapy, zatímco beta chlapi sexuálně strádají a uchylují se k řešením jako:

 • Rezignace na snahu mít sex a uchýlení se do světa online pornografie a počítačových her, případně dalších řešení jako jogínské masturbace pod lopuchem v Nepálu apod.
 • Uchýlení se k nákupování sexu – sexuálních zážitků pouze s prostitutkou. Tedy spokojení se s nekvalitním sexem se sexuální pracovnicí, jejíž denní šichta zahrnuje erotiku s řadou dalších vepřo chlapů, což se nevyhnutelně odráží na kvalitě sexu, za který se navíc musí platit. (Osobně bych se nikdy nespokojil se sexem s prostitutkou).

Proč jsem si jistý, že je fenomén hypergamie reálný? Protože, navzdory tomu, že nepatřím mezi slavné umělce, podnikatele a dalších celebrity (tedy k hlavní sociální skupině těžící z hypergamie), tak ji zažívám na vlastní kůži. Poslední roky žiju nemonogamním způsobem života, kdy mám v jednom časovém období několik (většinou tři až osm) stálých milenek. S podstatnou částí těchto milenek navazuju dlouhodobé, několikaměsíční, a dnes mohu říct, i několikaleté vztahy. Dále vím, že podstatná část těchto milenek (více než 50 %) nemá v období vztahu se mnou dalšího sexuálního partnera.    Jelikož poměr počtu mužů a žen ve věkovém rozhraní 15 až 65 let dosahuje v České republice v podstatě hodnoty 1:1 (přesně řečeno 1,01:1), tak to znamená, že zatímco já mívám sex v jednom časovém období s vícero ženami, někteří chlapi sex nemají na to konto vůbec.

ŘEŠENÍ HYPERGAMIE

Jak tady zní řešení? Jak zajistit, aby ti hypergamie hrála do karet místo toho, aby ses stal její obětí? Řešení spočívá zejména v tom, že na sobě makáš a steaneš se lovcem, alfa chlapem 2.0, který nejen ve svých balících a komunikačních chopnostech, ale i v celkové úspěšnosti v životě vyčnívá nad šedivou masu průměrných beta chlapů.

NEZÁVISLEJŠÍ A DOMINANTĚJŠÍ ŽENY

Druhou výraznou změnou na poli vztahů mezi pohlavími, která do velké míry souvisí s deregulací sexuálního trhu, je stále vyšší nezávislost žen (zejména po ekonomické stránce) a vzrůstající dominantnost žen ve vztazích.

MLADÉ ŽENY VYDĚLÁVAJÍ VÍC NEŽ MUŽI

Média už více let reportují o statistikách prokazující zajímavý trend. Mladé ženy mezi 20. a 30. rokem života vydělávají v dnešní době více, než jejich vrstevníci mužského pohlaví. O tomto zajímavém vývoji informuje například tento článek z The Guardian (mimochodem starý už téměř 5 let).

O čem to vypovídá? Obecně vzato mladé ženy projevují vyšší míru iniciativy, snahy a ambicí postavit se ekonomicky na vlastní nohy, než mladí muži, kteří v mnoha případech zůstávají mamánky – dětinskými muži, kteří se i kolem 30. roka života nechávají podporovat rodiči.

POZITIVNÍ VÝSLEDEK

Jaký efekt přináší výše zmíněný trend. Mnout si nad ním ruce mohou zejména starší, zkušenější a úspěšní alfa chlapi – lovci. Proč? Jelikož, jak jsem zmínil výše, obecně ženám sexuálně i romanticky imponují spíše muži, kteří jsou, pokud jde o sociální status, na podobné nebo vyšší úrovni, než ony.

Pokud zde tedy máme sociální skupinu mladých, ekonomicky úspěšných žen, jejichž vrstevníci jsou na tom, pokud jde o sociální status a ekonomickou situaci, hůře, nezbývá těmto mladým ženám nic jiného, než začít navazovat vztahy s o poznání staršími muži. Pokud se tedy řadíš mezi úspěšné alfa chlapy po 30. roku života a starší, pravděpodobně zaznamenáš vyšší a snadněji dosaženou úspěšnost při balení holek ve věkovém rozmezí cca 20 až 30 let, tedy i o třeba polovinu a více mladších, než jsi ty. To není špatná zpráva. Nezbývá, než takové změny v romanticko-sexuální oblasti využít. Stačí být lovcem.

LOVU ZDAR!

Dotazy: info@lovcuvdenik.cz

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *