PRAVIDLA LOVCOVA KRUHU

  1. Audiovizuální obsah vyprodukovaný v rámci činnosti v Lovcově kruhu a pro potřeby jeho členů je určen pouze pro členy Lovcova kruhu. Šíření tohoto obsahu je možné pouze se souhlasem Lovce.
  2. Členství v Lovcově kruhu je možno výhradně od 18 let. V případě pochybností bude člen vyzván, aby potvrdil svůj věk průkazem totožnosti.
  3. Členové Lovcova kruhu se zavazují komunikovat v rámci Lovcova kruhu slušně a s respektem a zavazují se přizpůsobit své chování během online i případných fyzických akcí tak, aby neobtěžovalo ostatní členy Lovcova kruhu.
  4. Respektuj soukromí ostatních členů!
  5. Porušení těchto zásad může mít za následek vyloučení z Lovcova kruhu.
  6. Lovec jako zakladatel projektu Lovcův kruh si uchovává právo o rozhodnutí ohledně vyloučení člena z Lovcova kruhu.
  7. Případné vyloučení z Lovcova kruhu se odehraje prostřednictvím odeslání zprávy informující člena o jeho vyloučení na jeho emailovou adresu.
  8. Vyloučení vstupuje v platnost okamžitě po odeslání informačního emailu.
  9. Vyloučený člen obdrží platbu za členství v Lovcově kruhu za zbývající počet dnů do vypršení jeho členství, zpět na svůj účet do 30 dnů od vyloučení. (Např. pokud členství člena vyprší oficiálně 20. dubna a člen je vyloučen 5. dubna, obdrží zpět na svůj účet částku za 15 dnů: 2967/90*15=494 CZK)
  10. Vstupem do Lovcova kruhu a uhrazením finanční částky za členství člen Lovcova kruhu vyjadřuje souhlas s těmito pravidly Lovcova kruhu.

Lovu zdar!

27.12.2023, v Praze,  Lovec (Michal Děd)