KODEX SLUŠNÉ DISKUSE NA LOVCOVĚ DENÍKU

Na LD prosazuju výhradně slušnou, racionální diskusi, která všem zúčastněným přinese benefity v podobě nových informací a pohledů. Pokud se chceš diskuse zúčastnit, měl bys respektovat tato pravidla.

 1. Na LD jsou vítány komentáře (a to i kritické a nesouhlasné) založené na racionalitě a zdravém rozumu. Vyjádřené slušným způsobem a podpořené nejlépe doložitelnými fakty a statistikami. Komentáře, které jsou zaměřeny vůči myšlenkovým konceptům, nikoli vůči něčí osobě. Na takovéto komentáře budu primárně reagovat.
 2. Vítám rovněž komentáře přinášející konstruktivní kritiku opět vyjádřenou slušným způsobem bez použití vulgarismů a osobních útoků, nejlépe za použití doložitelných faktů, nikoli pouze osobních názorů.
 3. Emocionální komentáře prezentující primárně osobní názory, nikoli fakta, ve stylu “Nelíbí se mi, co říkáš!” budou v diskusi ponechány, pokud budou vyádřeny slušným, neútočným a neagresivním způsobem. S velkou pravděpodobností na ně nebudu jakkoli reagovat, jelikož neumožňují plodnou, racionální diskusi.
 4. Na LD nebudou tolerovány:
  • Ad hominem (osobní) útoky jakéhokoli typu. Zejména pak nebudou tolerovány osobní útoky vůči hostům Lovcova streamu a Lovcova podcastu mířené nikoli argumentačně a klidně na jejich konkrétní názory, ale spíše na jejich vzhled, způsob projevu, inteligenci apod.
  • Používání vulgarismů a útočných výrazů namířených vůči jiným účastníkům diskuse nebo osobám objevujícím se v obsahu LD.
  • Vyjadřování se na obecně verbálně agresivní, útočné rovině zejména vůči diskutujícím a účinkujícím na LD.
 5. Upozorňuji, že při porušení Kodexu slušné diskuse bude s velkou pravděpodobností následovat smazání komentáře a/nebo blokace uživatele.

SLUŠNÉ DISKUSI ZDAR!