PRAVIDLA VÝZVY B.L.B

Všichni účastníci výzvy Lovcova deníku: Buď libový borec se zavazují respektovat tato pravidla výzvy:

  1. Výzva spočívá ve vystoupení z komfortní zóny v rámci komunikace a interakce s jinými lidmi – například oslovení neznámé ženy, přednášení před cizími lidmi, umělecká produkce na veřejnosti apod.
  2. Účastníci výzvy zdokumentují své aktivity v rámci výzvy například pomocí audiovizuálního záznamu a tento záznam zašlou nejlépe s informačním, vysvětlujícím textem na email: info@lovcuvdenik.cz
  3. Lovec z účastníků vybere dle svého uvážení vítěze, který jako cenu obdrží 5 Lovcových tréninků dle svého výběru (do výběru není zahrnut osobní trénink s Lovcem, členství v Lovcově Kruhu a Výzbroj velkého Nimroda).
  4. Všichni účastníci výzvy se zavazují respektovat platná zákoná ustanovení právního řádu ČR a SR.
  5. Účast ve výzvě je možná výhradně od 18 let. V případě pochybností bude účastník vyzván, aby potvrdil svůj věk průkazem totožnosti.
  6. Účastníci výzvy B.L.B. Lovcova deníku se zavazují komunikovat a interagovat s jinými lidmi v rámci výzvy dle pravidel a norem slušného chování a s respektem.
  7. Porušení těchto zásad bude mít za následek vyloučení z výzvy Lovcova deníku.
  8. Účastníci výzvy Lovcova deníku se zavazují nezveřejňovat audio-vizuální záznam jiných osob, kde jsou dané cizí osoby rozpoznatelné, v rámci výzvy bez jejich výslovného souhlasu.
  9. Lovec (Michal Děd) jako zakladatel projektu Lovcův deník si uchovává právo o rozhodnutí ohledně vyloučení účastníka z výzvy Lovcova deníku.
  10. Účastí ve výzvě Lovcova deníku vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly výzvy Lovcova deníku.

Lovu zdar!

11.02.2024, v Praze,  Lovec (Michal Děd)